Wandelnetwerk Bergen
Made with MAGIX by Mat Maessen

89. Wandelen in Wellerlooi

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 en 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Landgoed de Hamert in Wellerlooi. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 45 aan de Twistedenerweg in Wellerlooi. Wandelknooppunt 45 ligt 10 meter verder dan de borden die het begin van de fietsweg aangeven. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Wellerlooi Landgoed de Hamert

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
Korte beschrijving wandelroute 8906 Wellerlooi
De wandelroute start bij wandelknooppunt 45 aan de Twistedenerweg in Wellerlooi. U steekt de Twistedenerweg over en loopt het onverharde pad in (links van de ijskelder) richting wandelknooppunt 46. U wandelt langs het slingerende Geldernsch-Niers Kanaal. Daarna loopt U steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U wandelt over de licht geaccidenteerde Looierheide en langs het Pikmeeuwenwater. Ten slotte loopt U langs het Geldernsch-Niers Kanaal weer terug naar het startpunt bij Jachthut op den Hamer. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 100% onverhard)
45 - 46 - 60 - 57 - 56 - 58 - 46 - 45 (lengte 5,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 8910 Wellerlooi
De wandelroute start bij wandelknooppunt 45 aan de Twistedenerweg in Wellerlooi. U loopt het onverharde bospad in richting wandelknooppunt 47. Als U weer uit het bos loopt steekt U de drukke N271 over. Daarna loopt U langs de oevers van de Maas tot aan de uitkijktoren van Wellerlooi. U wandelt langs Recreatie Maasland en steekt weer de N271 over. Daarna loopt U via de Looierweg Wellerlooi uit. Na wandelknooppunt 50 wandelt U steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U loopt langs het Pikmeeuwenwater en over de licht geaccidenteerde Looierheide. Op de Trappenberg bevindt zich het zogenaamde Vorstengraf. Verderop wandelt U langs het Monument der Gevallenen. Ten slotte loopt U door het bos terug naar het startpunt bij Jachthut op den Hamer. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
45 - 47 - 48 - 49 - 10 - 17 - 16 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 47 - 45 (lengte 10,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij wandelknooppunt 45 aan de Twistedenerweg in Wellerlooi. U loopt het onverharde bospad in richting wandelknooppunt 47. Als U weer uit het bos loopt steekt U de drukke N271 over. Daarna loopt U langs de oevers van de Maas tot aan de uitkijktoren van Wellerlooi. U wandelt langs Recreatie Maasland en steekt weer de N271 over. Daarna loopt U via de Looierweg Wellerlooi uit. Na wandelknooppunt 50 wandelt U steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U loopt langs het Pikmeeuwenwater en over de licht geaccidenteerde Looierheide. Op de Trappenberg bevindt zich het zogenaamde Vorstengraf. Verderop wandelt U langs het Monument der Gevallenen. Daarna passeert U de Jachthut op den Hamer en loopt langs het slingerende Geldernsch-Niers Kanaal. Vervolgens wandelt U weer over de licht geaccidenteerde Looierheide en langs het Pikmeeuwenwater. Ten slotte loopt U langs het Geldernsch-Niers Kanaal weer terug naar het startpunt bij Jachthut op den Hamer. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 10 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
45 - 47 - 48 - 49 - 10 - 17 - 16 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 47 - 45 - 46 - 60 - 57 - 56 - 58 - 46 - 45 (lengte 16,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Bijzonderheden wandelroutes 89 Wellerlooi
Bij hoog water van de Maas zijn de paden langs te Maas wellicht niet te lopen. U kunt de wandelroutes 8910 en 8916 vanaf deze startplaats dan beter mijden. Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 8906 en 8916 dient U na wandelknooppunt 60 bij de eerste Y-splitsing het rechter pad aan te houden. In de wandelroutes 8906 en 8916 dient U vlak voor wandelknooppunt 58 het onverharde pad langs het water (naar rechts) te volgen.
start wandelroute
horeca wandelroute
Jachthut op den Hamer Twistedenerweg 2 5856 CK Wellerlooi 077 – 473 16 18 www.dejachthut.nl
Korte beschrijving wandelroute 8916 Wellerlooi

Wandelroute vanuit Wellerlooi van 6 kilometer

Wandelroute vanuit Wellerlooi van 10 kilometer

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE DE HAMERT

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

89. Wandelen in

Wellerlooi

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 en 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Landgoed de Hamert in Wellerlooi. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 45 aan de Twistedenerweg in Wellerlooi. Wandelknooppunt 45 ligt 10 meter verder dan de borden die het begin van de fietsweg aangeven. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 45 aan de Twistedenerweg in Wellerlooi. U steekt de Twistedenerweg over en loopt het onverharde pad in (links van de ijskelder) richting wandelknooppunt 46. U wandelt langs het slingerende Geldernsch-Niers Kanaal. Daarna loopt U steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U wandelt over de licht geaccidenteerde Looierheide en langs het Pikmeeuwenwater. Ten slotte loopt U langs het Geldernsch-Niers Kanaal weer terug naar het startpunt bij Jachthut op den Hamer. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 100% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 45 aan de Twistedenerweg in Wellerlooi. U loopt het onverharde bospad in richting wandelknooppunt 47. Als U weer uit het bos loopt steekt U de drukke N271 over. Daarna loopt U langs de oevers van de Maas tot aan de uitkijktoren van Wellerlooi. U wandelt langs Recreatie Maasland en steekt weer de N271 over. Daarna loopt U via de Looierweg Wellerlooi uit. Na wandelknooppunt 50 wandelt U steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U loopt langs het Pikmeeuwenwater en over de licht geaccidenteerde Looierheide. Op de Trappenberg bevindt zich het zogenaamde Vorstengraf. Verderop wandelt U langs het Monument der Gevallenen. Ten slotte loopt U door het bos terug naar het startpunt bij Jachthut op den Hamer. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 45 aan de Twistedenerweg in Wellerlooi. U loopt het onverharde bospad in richting wandelknooppunt 47. Als U weer uit het bos loopt steekt U de drukke N271 over. Daarna loopt U langs de oevers van de Maas tot aan de uitkijktoren van Wellerlooi. U wandelt langs Recreatie Maasland en steekt weer de N271 over. Daarna loopt U via de Looierweg Wellerlooi uit. Na wandelknooppunt 50 wandelt U steeds door natuurgebied de Hamert (onderdeel van Nationaal Park de Maasduinen). U loopt langs het Pikmeeuwenwater en over de licht geaccidenteerde Looierheide. Op de Trappenberg bevindt zich het zogenaamde Vorstengraf. Verderop wandelt U langs het Monument der Gevallenen. Daarna passeert U de Jachthut op den Hamer en loopt langs het slingerende Geldernsch-Niers Kanaal. Vervolgens wandelt U weer over de licht geaccidenteerde Looierheide en langs het Pikmeeuwenwater. Ten slotte loopt U langs het Geldernsch-Niers Kanaal weer terug naar het startpunt bij Jachthut op den Hamer. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 10 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 8906 Wellerlooi Korte beschrijving wandelroute 8910 Wellerlooi Korte beschrijving wandelroute 8916 Wellerlooi
8906. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Wellerlooi Landgoed de Hamert P1: 45 - 46 - 60 - 57 - 56 - 58 - 46 - 45 (lengte 5,7 km) 8910. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Wellerlooi Landgoed de Hamert P1: 45 - 47 - 48 - 49 - 10 - 17 - 16 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 47 - 45 (lengte 10,3 km) 8916. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © DE HAMERT startplaats Wellerlooi Landgoed de Hamert P1: 45 - 47 - 48 - 49 - 10 - 17 - 16 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 47 - 45 - 46 - 60 - 57 - 56 - 58 - 46 - 45 (lengte 16,0 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps