Made with MAGIX by Mat Maessen

92. Wandelen in Well

Startplaats Well Anderegg’s Camping

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Well van 4 kilometer

De wandelroute start bij de ingang van Anderegg’s Camping aan de Kevelaarsdijk in het buitengebied van Well. U loopt vanaf de ingang van de camping naar rechts. Na 200 meter aan het eind van de verharde Kevelaarsdijk komt U bij wandelknooppunt 28 alwaar U linksaf slaat. Tijdens deze route wandelt U steeds door de Gemeentebossen van Bergen die onderdeel uitmaken van het Nationaal Park de Maasduinen. Vanaf de 35 meter hoge Putjesberg heeft U een mooi uitzicht over een ven en de vele stuifduinen. U eindigt deze wandeling weer bij het startpunt bij Anderegg’s Camping. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard - 90% onverhard)

Wandelroute vanuit Well van 11 kilometer

De wandelroute start bij de ingang van Anderegg’s Camping aan de Kevelaarsdijk in het buitengebied van Well. U loopt vanaf de ingang van de camping naar rechts. Na 200 meter aan het eind van de verharde Kevelaarsdijk komt U bij wandelknooppunt 28 alwaar U rechtsaf slaat. U wandelt dan steeds door de Gemeentebossen van Bergen die onderdeel uitmaken van Nationaal Park de Maasduinen. In buurtschap de Schaak passeert U Kinderboerderij de Loi. Vervolgens steekt U de drukke N271 over en volgt U steeds de Geysselberg met zicht op de Maas. U loopt onder het viaduct van de N270 door en passeert Eldershof, Hoeve Van Den Speulhof en Kerkhofkapel Calvarieberg. Daarna wandelt U langs de Maas naar natuurgebied de Band. Vervolgens loopt U langs Kasteel Well. Daarna steekt U de drukke N271 weer over. Door het gevarieerde natuurgebied van de Bosscherheide komt U weer in Nationaal Park de Maasduinen. In het bos passeert U de Wellsche Molenbeek. U loopt verder door buurtschap Knikkerdorp. Ten slotte wandelt U terug naar het startpunt bij Anderegg’s Camping. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (60% verhard – 40% onverhard)
Camping - 28 - 27 - 24 - 19 - 18 - 23 - 25 - 14 - 32 - 33 - 34 - 13 - 36 - 37 - 31 - 26 - richting 28 tot camping (lengte 10,7 km)

Wandelroute vanuit Well van 15 kilometer

De wandelroute start bij de ingang van Anderegg’s Camping aan de Kevelaarsdijk in het buitengebied van Well. U loopt vanaf de ingang van de camping naar rechts. Na 200 meter aan het eind van de verharde Kevelaarsdijk komt U bij wandelknooppunt 28 alwaar U linksaf slaat. U wandelt dan steeds door de Gemeentebossen van Bergen die onderdeel uitmaken van Nationaal Park de Maasduinen. Vanaf de 35 meter hoge Putjesberg heeft U een mooi uitzicht over een ven en de vele stuifduinen. Eenmaal uit de bossen loopt U door buurtschap de Schaak en passeert U Kinderboerderij de Loi. Vervolgens steekt U de drukke N271 over en volgt U steeds de Geysselberg met zicht op de Maas. U loopt onder het viaduct van de N270 door en passeert Eldershof, Hoeve Van Den Speulhof en Kerkhofkapel Calvarieberg. Daarna wandelt U langs de Maas naar natuurgebied de Band. Vervolgens loopt U langs Kasteel Well. Daarna steekt U de drukke N271 weer over. Door het gevarieerde natuurgebied van de Bosscherheide komt U weer in Nationaal Park de Maasduinen. In het bos steekt U de Wellsche Molenbeek over. U loopt verder door buurtschap Knikkerdorp. Ten slotte wandelt U terug naar het startpunt bij Anderegg’s Camping. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6, 10 en 12 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)

Wandelroute vanuit Well van 16 kilometer

De wandelroute start bij de ingang van Anderegg’s Camping aan de Kevelaarsdijk in het buitengebied van Well. U loopt vanaf de ingang van de camping naar rechts. Na 200 meter aan het eind van de verharde Kevelaarsdijk komt U bij wandelknooppunt 28 alwaar U linksaf slaat. U wandelt dan steeds door de Gemeentebossen van Bergen die onderdeel uitmaken van Nationaal Park de Maasduinen. Vanaf de 35 meter hoge Putjesberg heeft U een mooi uitzicht over een ven en de vele stuifduinen. Eenmaal uit de bossen loopt U door buurtschap de Schaak en passeert U Kinderboerderij de Loi. Vervolgens steekt U de drukke N271 over en volgt U steeds de Geysselberg met zicht op de Maas. U loopt onder het viaduct van de N270 door en passeert Eldershof, Hoeve Van Den Speulhof en Kerkhofkapel Calvarieberg. Daarna wandelt U langs de Maas naar natuurgebied de Band. Vervolgens loopt U langs Kasteel Well. Daarna steekt U de drukke N271 weer over. Door het gevarieerde natuurgebied van de Bosscherheide komt U weer in Nationaal Park de Maasduinen. In het bos steekt U de Wellsche Molenbeek over. U loopt verder door buurtschap Knikkerdorp. Ten slotte wandelt U terug naar het startpunt bij Anderegg’s Camping. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6, 10 en 12 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
Camping - 28 - 29 - 30 – 29 - 28 - 27 - 24 - 19 - 18 - 23 - 25 - 14 - 32 - 33 - 34 - 13 - 36 - 37 – 38 – 39 – 40 - 31 - richting 26 tot camping (lengte 16,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Bij hoog water van de Maas is het pad langs te Maas in de wandelroutes 9211, 9215 en 9216 tussen wandelknooppunt 32 en wandelknooppunt 33 wellicht niet te lopen. U kunt dan beter na wandelknooppunt 32 via wandelknooppunt 35 naar wandelknooppunt 33 lopen.
Brasserie de Huiskamer Kevelaarsedijk 6 5855 GC Well www.brasseriedehuiskamer.nl
Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 11, 15 en 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Anderegg’s Camping aan de Kevelaarsedijk in Well. Alle wandelroutes beginnen en eindigen de ingang van de Camping aan de Kevelaarsedijk. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de ingang van Anderegg’s Camping. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
Camping - 28 - 29 - 30 – 29 - 28 - 27 - 24 - 19 - 18 - 23 - 25 - 14 - 32 - 33 - 34 - 13 - 36 - 37 - 31 - richting 26 tot camping (lengte 14,6 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Camping - 28 - 29 - 30 – 29 - 28 - richting 26 tot camping (lengte 4,2 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Bergen
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

92. Wandelen in Well

De wandelroute start bij de ingang van Anderegg’s Camping aan de Kevelaarsdijk in het buitengebied van Well. U loopt vanaf de ingang van de camping naar rechts. Na 200 meter aan het eind van de verharde Kevelaarsdijk komt U bij wandelknooppunt 28 alwaar U linksaf slaat. Tijdens deze route wandelt U steeds door de Gemeentebossen van Bergen die onderdeel uitmaken van het Nationaal Park de Maasduinen. Vanaf de 35 meter hoge Putjesberg heeft U een mooi uitzicht over een ven en de vele stuifduinen. U eindigt deze wandeling weer bij het startpunt bij Anderegg’s Camping. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard - 90% onverhard)
De wandelroute start bij de ingang van Anderegg’s Camping aan de Kevelaarsdijk in het buitengebied van Well. U loopt vanaf de ingang van de camping naar rechts. Na 200 meter aan het eind van de verharde Kevelaarsdijk komt U bij wandelknooppunt 28 alwaar U rechtsaf slaat. U wandelt dan steeds door de Gemeentebossen van Bergen die onderdeel uitmaken van Nationaal Park de Maasduinen. In buurtschap de Schaak passeert U Kinderboerderij de Loi. Vervolgens steekt U de drukke N271 over en volgt U steeds de Geysselberg met zicht op de Maas. U loopt onder het viaduct van de N270 door en passeert Eldershof, Hoeve Van Den Speulhof en Kerkhofkapel Calvarieberg. Daarna wandelt U langs de Maas naar natuurgebied de Band. Vervolgens loopt U langs Kasteel Well. Daarna steekt U de drukke N271 weer over. Door het gevarieerde natuurgebied van de Bosscherheide komt U weer in Nationaal Park de Maasduinen. In het bos passeert U de Wellsche Molenbeek. U loopt verder door buurtschap Knikkerdorp. Ten slotte wandelt U terug naar het startpunt bij Anderegg’s Camping. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (60% verhard – 40% onverhard)
Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 11, 15 en 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Anderegg’s Camping aan de Kevelaarsedijk in Well. Alle wandelroutes beginnen en eindigen de ingang van de Camping aan de Kevelaarsedijk. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de ingang van Anderegg’s Camping. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
Korte beschrijving wandelroute 9204 Well Korte beschrijving wandelroute 9211 Well Korte beschrijving wandelroute 9215 Well
De wandelroute start bij de ingang van Anderegg’s Camping aan de Kevelaarsdijk in het buitengebied van Well. U loopt vanaf de ingang van de camping naar rechts. Na 200 meter aan het eind van de verharde Kevelaarsdijk komt U bij wandelknooppunt 28 alwaar U linksaf slaat. U wandelt dan steeds door de Gemeentebossen van Bergen die onderdeel uitmaken van Nationaal Park de Maasduinen. Vanaf de 35 meter hoge Putjesberg heeft U een mooi uitzicht over een ven en de vele stuifduinen. Eenmaal uit de bossen loopt U door buurtschap de Schaak en passeert U Kinderboerderij de Loi. Vervolgens steekt U de drukke N271 over en volgt U steeds de Geysselberg met zicht op de Maas. U loopt onder het viaduct van de N270 door en passeert Eldershof, Hoeve Van Den Speulhof en Kerkhofkapel Calvarieberg. Daarna wandelt U langs de Maas naar natuurgebied de Band. Vervolgens loopt U langs Kasteel Well. Daarna steekt U de drukke N271 weer over. Door het gevarieerde natuurgebied van de Bosscherheide komt U weer in Nationaal Park de Maasduinen. In het bos steekt U de Wellsche Molenbeek over. U loopt verder door buurtschap Knikkerdorp. Ten slotte wandelt U terug naar het startpunt bij Anderegg’s Camping. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6, 10 en 12 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 9216 Well
De wandelroute start bij de ingang van Anderegg’s Camping aan de Kevelaarsdijk in het buitengebied van Well. U loopt vanaf de ingang van de camping naar rechts. Na 200 meter aan het eind van de verharde Kevelaarsdijk komt U bij wandelknooppunt 28 alwaar U linksaf slaat. U wandelt dan steeds door de Gemeentebossen van Bergen die onderdeel uitmaken van Nationaal Park de Maasduinen. Vanaf de 35 meter hoge Putjesberg heeft U een mooi uitzicht over een ven en de vele stuifduinen. Eenmaal uit de bossen loopt U door buurtschap de Schaak en passeert U Kinderboerderij de Loi. Vervolgens steekt U de drukke N271 over en volgt U steeds de Geysselberg met zicht op de Maas. U loopt onder het viaduct van de N270 door en passeert Eldershof, Hoeve Van Den Speulhof en Kerkhofkapel Calvarieberg. Daarna wandelt U langs de Maas naar natuurgebied de Band. Vervolgens loopt U langs Kasteel Well. Daarna steekt U de drukke N271 weer over. Door het gevarieerde natuurgebied van de Bosscherheide komt U weer in Nationaal Park de Maasduinen. In het bos steekt U de Wellsche Molenbeek over. U loopt verder door buurtschap Knikkerdorp. Ten slotte wandelt U terug naar het startpunt bij Anderegg’s Camping. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6, 10 en 12 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
9204. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Well Anderegg’s Camping: Camping - 28 - 29 - 30 – 29 - 28 - richting 26 tot camping (lengte 4,2 km) 9211. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Well Anderegg’s Camping: Camping - 28 - 27 - 24 - 19 - 18 - 23 - 25 - 14 - 32 - 33 - 34 - 13 - 36 - 37 - 31 - 26 - richting 28 tot camping (lengte 10,7 km) 9215. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Well Anderegg’s Camping: Camping - 28 - 29 - 30 – 29 - 28 - 27 - 24 - 19 - 18 - 23 - 25 - 14 - 32 - 33 - 34 - 13 - 36 - 37 - 31 - richting 26 tot camping (lengte 14,6 km) 9216. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Well Anderegg’s Camping: Camping - 28 - 29 - 30 – 29 - 28 - 27 - 24 - 19 - 18 - 23 - 25 - 14 - 32 - 33 - 34 - 13 - 36 - 37 – 38 – 39 – 40 - 31 - richting 26 tot camping (lengte 16,0 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes