Made with MAGIX by Mat Maessen

93. Wandelen in Afferden

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 8, 12 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Mariakapel in Afferden. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Bergen bij de Mariakapel aan de Kapelstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende aan de Kapelstraat en de Langstraat. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Afferden Mariakapel

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Afferden van 8 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Bergen tegenover de Mariakapel aan de Kapelstraat. U loopt over de Kapelstraat in de richting van wandelknooppunt 64. U passeert verderop de Romaanse Sint-Cosmas en Damianuskerk. Via de Dorpsstraat loopt U het dorp uit. Verderop passeert U kampeercentrum Klein Canada en Auberge de Papenberg. Daarna wandelt U door buurtschap Hengeland. Vervolgens loopt U steeds door het Bergerbos, een natuurgebied dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer en behoort tot Nationaal Park de Maasduinen. U loopt langs de vennen van het Quin. U wandelt daarna afwisselend door bos en heide tot aan het Activiteitencentrum Nationaal Park de Maasduinen. Ten slotte wandelt U het Bergerbos uit en door de dorpskern van Afferden weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Mariakapel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
Startbord - 64 - 56 - 57 - 58 - 59 - 54 – 60 – 61 – 48 – 49 – 51 - 05 - 52 - richting 64 tot Startbord (lengte 7,9 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Afferden van 12 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Bergen tegenover de Mariakapel aan de Kapelstraat. U volgt de Kapelstraat in de richting van wandelknooppunt 64. U passeert de Romaanse Sint-Cosmas en Damianuskerk. Via de Notarisstraat en Quinveldweg loopt U het dorp Afferden uit. Na Theetuin de Appelgaard wandelt U door het mooie afwisselende natuurgebied het Bergerbos dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer en onderdeel uitmaakt van Nationaal Park de Maasduinen. U passeert de vennen van het Quin en wandelt verder steeds door de bossen van het Bergerbos. Aan het eind van de Erfsebosweg komt U bij het Suikerven. U loopt nu een klein stukje door de gemeente Gennep langs Hoeve Carpe Diem. Bij wandelknooppunt 62 passeert U een hoge uitzichttoren. U wandelt daarna afwisselend door bos en heide tot aan het Activiteitencentrum Nationaal Park de Maasduinen. Ten slotte wandelt U door de dorpskern van Afferden weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Mariakapel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Startbord - 64 - 53 - 54 - 60 - 59 - 58 - 20 - 25 - 26 - 22 - 21 - 62 - 61 - 48 - 49 - 51 - 05 - 52 - richting 64 tot Startbord (lengte 11,5 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Afferden van 15 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Bergen tegenover de Mariakapel aan de Kapelstraat. U volgt de Kapelstraat in de richting van wandelknooppunt 64. U passeert de Romaanse Sint-Cosmas en Damianuskerk. Via de Notarisstraat en Quinveldweg loopt U het dorp Afferden uit. Na Theetuin de Appelgaard wandelt U door het mooie afwisselende natuurgebied het Bergerbos dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer en onderdeel uitmaakt van Nationaal Park de Maasduinen. U passeert de vennen van het Quin en wandelt verder steeds door de bossen van het Bergerbos. Aan het eind van de Erfsebosweg komt U bij het Suikerven. U loopt nu een klein stukje door de gemeente Gennep langs Hoeve Carpe Diem. Bij wandelknooppunt 62 passeert U een hoge uitzichttoren. U wandelt verder afwisselend door bos en heide en passeert het Zevenboomsven. Vervolgens loopt U om Camping Roland. Bij wandelknooppunt 39 gaat U door het klaphek en volgt U de Eckeltsche Beek. Het kan er erg drassig zijn. Ten slotte wandelt U door de dorpskern van Afferden weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Mariakapel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Startbord - 64 – 53 – 54 – 60 – 59 – 58 – 20 – 25 – 26 – 22 – 21 – 62 – 63 – 47 – 48 – 49 – 50 – 46 – 42 – 41 – 35 – 39 – 86 - 52 - richting 64 tot Startbord (lengte 15,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Eetcafe ’t Kapelleke Langstraat 2 5851 BE Afferden Geen website
Langs de Eckeltsche Beek kan het erg drassig zijn. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Bergen
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

93. Wandelen in

Afferden

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 8, 12 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Mariakapel in Afferden. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Bergen bij de Mariakapel aan de Kapelstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende aan de Kapelstraat en de Langstraat. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Bergen tegenover de Mariakapel aan de Kapelstraat. U loopt over de Kapelstraat in de richting van wandelknooppunt 64. U passeert verderop de Romaanse Sint-Cosmas en Damianuskerk. Via de Dorpsstraat loopt U het dorp uit. Verderop passeert U kampeercentrum Klein Canada en Auberge de Papenberg. Daarna wandelt U door buurtschap Hengeland. Vervolgens loopt U steeds door het Bergerbos, een natuurgebied dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer en behoort tot Nationaal Park de Maasduinen. U loopt langs de vennen van het Quin. U wandelt daarna afwisselend door bos en heide tot aan het Activiteitencentrum Nationaal Park de Maasduinen. Ten slotte wandelt U het Bergerbos uit en door de dorpskern van Afferden weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Mariakapel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 9308 Afferden Korte beschrijving wandelroute 9312 Afferden Korte beschrijving wandelroute 9315 Afferden
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Bergen tegenover de Mariakapel aan de Kapelstraat. U volgt de Kapelstraat in de richting van wandelknooppunt 64. U passeert de Romaanse Sint-Cosmas en Damianuskerk. Via de Notarisstraat en Quinveldweg loopt U het dorp Afferden uit. Na Theetuin de Appelgaard wandelt U door het mooie afwisselende natuurgebied het Bergerbos dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer en onderdeel uitmaakt van Nationaal Park de Maasduinen. U passeert de vennen van het Quin en wandelt verder steeds door de bossen van het Bergerbos. Aan het eind van de Erfsebosweg komt U bij het Suikerven. U loopt nu een klein stukje door de gemeente Gennep langs Hoeve Carpe Diem. Bij wandelknooppunt 62 passeert U een hoge uitzichttoren. U wandelt daarna afwisselend door bos en heide tot aan het Activiteitencentrum Nationaal Park de Maasduinen. Ten slotte wandelt U door de dorpskern van Afferden weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Mariakapel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Bergen tegenover de Mariakapel aan de Kapelstraat. U volgt de Kapelstraat in de richting van wandelknooppunt 64. U passeert de Romaanse Sint-Cosmas en Damianuskerk. Via de Notarisstraat en Quinveldweg loopt U het dorp Afferden uit. Na Theetuin de Appelgaard wandelt U door het mooie afwisselende natuurgebied het Bergerbos dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer en onderdeel uitmaakt van Nationaal Park de Maasduinen. U passeert de vennen van het Quin en wandelt verder steeds door de bossen van het Bergerbos. Aan het eind van de Erfsebosweg komt U bij het Suikerven. U loopt nu een klein stukje door de gemeente Gennep langs Hoeve Carpe Diem. Bij wandelknooppunt 62 passeert U een hoge uitzichttoren. U wandelt verder afwisselend door bos en heide en passeert het Zevenboomsven. Vervolgens loopt U om Camping Roland. Bij wandelknooppunt 39 gaat U door het klaphek en volgt U de Eckeltsche Beek. Het kan er erg drassig zijn. Ten slotte wandelt U door de dorpskern van Afferden weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Mariakapel. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
9308. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Afferden Mariakapel: Startbord - 64 - 56 - 57 - 58 - 59 - 54 – 60 – 61 – 48 – 49 – 51 - 05 - 52 - richting 64 tot Startbord (lengte 7,9 km) 9312. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Afferden Mariakapel: Startbord - 64 - 53 - 54 - 60 - 59 - 58 - 20 - 25 - 26 - 22 - 21 - 62 - 61 - 48 - 49 - 51 - 05 - 52 - richting 64 tot Startbord (lengte 11,5 km) 9315. Nummering wandelroute wandelnetwerk Bergen startplaats Afferden Mariakapel: Startbord - 64 – 53 – 54 – 60 – 59 – 58 – 20 – 25 – 26 – 22 – 21 – 62 – 63 – 47 – 48 – 49 – 50 – 46 – 42 – 41 – 35 – 39 – 86 - 52 - richting 64 tot Startbord (lengte 15,4 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Langs de Eckeltsche Beek kan het erg drassig zijn. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.