Made with MAGIX by Mat Maessen

Wandelnetwerk Drenthe

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
In het voorjaar van 2013 werd in de provincie Drenthe in de gemeente De Wolden het eerste wandelnetwerk geopend. Er wordt momenteel flink gewerkt om volgens planning in 2025 een provincie dekkend wandelnetwerk van 11.000 kilometers te hebben. Informatie over de wandelnetwerken in Drenthe vindt je op de website van Recreatieschap Drenthe: https://www.recreatieschapdrenthe.nl/routebureau/wandelknooppunten-netwerk Borger-Odoorn Sinds oktober 2021 een wandelnetwerk in de gemeente Borger-Odoorn. Coevorden Sinds september 2021 een wandelnetwerk in de gemeente Coevorden. De eerste fase is inmiddels afgerond. Er wordt nog verder aan uitbreiding van het wandelnetwerk gewerkt. De Wolden Sinds 2013 een wandelnetwerk in de gemeente De Wolden. In september 2021 werd het wandelnetwerk de Wolden van ongeveer 1000 kilometer na 3 fases afgerond. Midden-Drenthe Sinds juni 2020 een wandelnetwerk in de gemeente Midden-Drenthe. De eerste fase is inmiddels afgerond. Er wordt nog verder aan uitbreiding van het wandelnetwerk gewerkt. Westerveld Sinds augustus 2019 een wandelnetwerk in de gemeente Westerveld. De eerste fase is inmiddels afgerond. Er wordt nog verder aan uitbreiding van het wandelnetwerk gewerkt. Markering wandelnetwerk Drenthe De wandelmarkering in de provincie Drenthe is overal dezelfde. Bij diverse startpunten staan borden met de routekaarten, de wandelknooppunten en gebiedsinformatie. De wandelknooppunten zijn allen zwarte kunststof palen met rechthoekige markeringen in wit en bruin. De wandelknooppunten hebben allen bovenaan het knooppuntennummer. In een bruin kader bevindt zich de tekst knooppunt en een wit rondje met daarin het bruine nummer van het wandelknooppunt. Onderweg wijzen de witte markeringen met daarin bruine pijlen je van wandelknooppunt naar wandelknooppunt. Wandelrouteplanner Drenthe Op de volgende website vindt je een wandelrouteplanner van de wandelnetwerken in Drenthe. https://wandelnet.planner.routemaker.nl/planner
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

Wandelnetwerken in

Drenthe

In het voorjaar van 2013 werd in de provincie Drenthe in de gemeente De Wolden het eerste wandelnetwerk geopend. Er wordt momenteel flink gewerkt om volgens planning in 2025 een provincie dekkend wandelnetwerk van 11.000 kilometers te hebben. Informatie over de wandelnetwerken in Drenthe vindt je op de website van Recreatieschap Drenthe: https://www.recreatieschapdrenthe.nl/routebureau/ wandelknooppunten-netwerk Borger-Odoorn Sinds oktober 2021 een wandelnetwerk in de gemeente Borger-Odoorn. Coevorden Sinds september 2021 een wandelnetwerk in de gemeente Coevorden. De eerste fase is inmiddels afgerond. Er wordt nog verder aan uitbreiding van het wandelnetwerk gewerkt. De Wolden Sinds 2013 een wandelnetwerk in de gemeente De Wolden. In september 2021 werd het wandelnetwerk de Wolden van ongeveer 1000 kilometer na 3 fases afgerond. Midden-Drenthe Sinds juni 2020 een wandelnetwerk in de gemeente Midden-Drenthe. De eerste fase is inmiddels afgerond. Er wordt nog verder aan uitbreiding van het wandelnetwerk gewerkt. Westerveld Sinds augustus 2019 een wandelnetwerk in de gemeente Westerveld. De eerste fase is inmiddels afgerond. Er wordt nog verder aan uitbreiding van het wandelnetwerk gewerkt. Markering wandelnetwerk Drenthe De wandelmarkering in de provincie Drenthe is overal dezelfde. Bij diverse startpunten staan borden met de routekaarten, de wandelknooppunten en gebiedsinformatie. De wandelknooppunten zijn allen zwarte kunststof palen met rechthoekige markeringen in wit en bruin. De wandelknooppunten hebben allen bovenaan het knooppuntennummer. In een bruin kader bevindt zich de tekst knooppunt en een wit rondje met daarin het bruine nummer van het wandelknooppunt. Onderweg wijzen de witte markeringen met daarin bruine pijlen je van wandelknooppunt naar wandelknooppunt. Wandelrouteplanner Drenthe Hier vindt je een wandelrouteplanner voor het wandelnetwerk in Drenthe. https://wandelnet.planner.routemaker.nl/planner