Made with MAGIX by Mat Maessen

57. Wandelen in Gennep

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Sint Martinuskerk aan de Zandpoort te Gennep. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Gennep rechts van de Sint Martinuskerk en het bronzen beeld van Sint Martinus. Parkeerplaatsen zijn er voldoende aan de Zandpoort. De achterste parkeerplaatsen aan de Zandpoort zijn voor langparkeerders (zonder parkeerschijf). Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Gennep Sint Martinuskerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Gennep van 6 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Gennep aan de Zandpoort te Gennep. U steekt de parkeerplaats over en loopt door de smalle steeg langs de Aldi in de richting van wandelknooppunt 74 aan de Zandstraat. Daarna wandelt U door de drukke winkelstraat naar het Oude Stadhuis in het centrum. U passeert de Hervormde Kerk en Museum het Petershuis. Verderop loopt U langs de Sint Martinustoren en over het Norbertuspad. Vervolgens wandelt U over een dijk langs de Niers. Daarna loopt U door het natuurgebied van Vesting Genneperhuis tot aan de restanten van het Genneperhuis. U loopt daarna een stukje langs de Maas en om de uitzichttoren bij het Genneperhuis. Nadat U de Niers bent overgestoken wandelt U steeds door het Niersdal terug in de richting van Gennep. U steekt de Highlanderbridge over de Niers over en passeert het Vrijheidsplein. Ten slotte loopt U door het Nierspark terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint Martinuskerk. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Startbord – 74 – 68 – 48 – 69 – 27 – 26 – 66 – 67 – 72 – 75 – richting 74 tot startbord (lengte 6,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Gennep van 11 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Gennep aan de Zandpoort te Gennep. U steekt de parkeerplaats over en loopt door de smalle steeg langs de Aldi in de richting van wandelknooppunt 74 aan de Zandstraat. Daarna wandelt U door de drukke winkelstraat naar het Oude Stadhuis in het centrum. U passeert de Hervormde Kerk en Museum het Petershuis. Verderop passeert U het Vrijheidsplein en steekt de Highlanderbridge over de Niers over. Vervolgens wandelt U door natuurgebied het Niersdal tot aan de voetbalvelden van Ottersum. Daarna steekt U de Niers weer over en loopt U terug in de richting van Gennep. U wandelt vervolgens steeds door natuurgebied de Looier Heide en de Gennepse Heide en passeert de Zeven Morgensiep. Ten slotte loopt U langs de Niers en door het Nierspark weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint Martinuskerk. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Startbord – 74 – 68 – 67 – 66 - 64 – 63 – 62 – 61 – 52 – 53 – 50 – 51 – 47 – 60 – 75 – richting 74 tot startbord (lengte 11,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE GENNEP

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Gennep aan de Zandpoort te Gennep. U steekt de parkeerplaats over en loopt door de smalle steeg langs de Aldi in de richting van wandelknooppunt 74 aan de Zandstraat. Daarna wandelt U door de drukke winkelstraat naar het Oude Stadhuis in het centrum. U passeert de Hervormde Kerk en Museum het Petershuis. Verderop loopt U langs de Sint Martinustoren en over het Norbertuspad. Vervolgens wandelt U over een dijk langs de Niers. Daarna loopt U door het natuurgebied van Vesting Genneperhuis tot aan de restanten van het Genneperhuis. U loopt daarna een stukje langs de Maas en om de uitzichttoren bij het Genneperhuis. Nadat U de Niers bent overgestoken wandelt U steeds door natuurgebied het Niersdal tot aan de voetbalvelden van Ottersum. Daarna steekt U de Niers weer over en loopt U terug in de richting van Gennep. U wandelt vervolgens steeds door natuurgebied de Looier Heide en de Gennepse Heide en passeert de Zeven Morgensiep. Ten slotte loopt U langs de Niers en door het Nierspark weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint Martinuskerk. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Startbord – 74 - 68 – 48 – 69 – 27 – 26 – 66 – 64 – 63 – 62 – 61 – 52 – 53 – 50 – 51 – 47 – 60 – 75 – richting 74 tot startbord (lengte 15,9 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Restaurant Bij Ons Zandstraat 55 6591 DB Gennep www.bijonsgennep.nl
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Gennep
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Niers drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Vanaf het startbord steekt U de parkeerplaats over en daarna loopt U rechtdoor door het smalle paadje langs de Aldi naar wandelknooppunt 74. U kunt het best gebruik maken van GPX aangezien het aantal markeringen vaak te wensen overlaat.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

57. Wandelen in Gennep

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Sint Martinuskerk aan de Zandpoort te Gennep. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelstartbord van wandelnetwerk Gennep rechts van de Sint Martinuskerk en het bronzen beeld van Sint Martinus. Parkeerplaatsen zijn er voldoende aan de Zandpoort. De achterste parkeerplaatsen aan de Zandpoort zijn voor langparkeerders (zonder parkeerschijf). Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Gennep aan de Zandpoort te Gennep. U steekt de parkeerplaats over en loopt door de smalle steeg langs de Aldi in de richting van wandelknooppunt 74 aan de Zandstraat. Daarna wandelt U door de drukke winkelstraat naar het Oude Stadhuis in het centrum. U passeert de Hervormde Kerk en Museum het Petershuis. Verderop loopt U langs de Sint Martinustoren en over het Norbertuspad. Vervolgens wandelt U over een dijk langs de Niers. Daarna loopt U door het natuurgebied van Vesting Genneperhuis tot aan de restanten van het Genneperhuis. U loopt daarna een stukje langs de Maas en om de uitzichttoren bij het Genneperhuis. Nadat U de Niers bent overgestoken wandelt U steeds door het Niersdal terug in de richting van Gennep. U steekt de Highlanderbridge over de Niers over en passeert het Vrijheidsplein. Ten slotte loopt U door het Nierspark terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint Martinuskerk. Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Gennep aan de Zandpoort te Gennep. U steekt de parkeerplaats over en loopt door de smalle steeg langs de Aldi in de richting van wandelknooppunt 74 aan de Zandstraat. Daarna wandelt U door de drukke winkelstraat naar het Oude Stadhuis in het centrum. U passeert de Hervormde Kerk en Museum het Petershuis. Verderop loopt U langs de Sint Martinustoren en over het Norbertuspad. Vervolgens wandelt U over een dijk langs de Niers. Daarna loopt U door het natuurgebied van Vesting Genneperhuis tot aan de restanten van het Genneperhuis. U loopt daarna een stukje langs de Maas en om de uitzichttoren bij het Genneperhuis. Nadat U de Niers bent overgestoken wandelt U steeds door natuurgebied het Niersdal tot aan de voetbalvelden van Ottersum. Daarna steekt U de Niers weer over en loopt U terug in de richting van Gennep. U wandelt vervolgens steeds door natuurgebied de Looier Heide en de Gennepse Heide en passeert de Zeven Morgensiep. Ten slotte loopt U langs de Niers en door het Nierspark weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint Martinuskerk. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Gennep aan de Zandpoort te Gennep. U steekt de parkeerplaats over en loopt door de smalle steeg langs de Aldi in de richting van wandelknooppunt 74 aan de Zandstraat. Daarna wandelt U door de drukke winkelstraat naar het Oude Stadhuis in het centrum. U passeert de Hervormde Kerk en Museum het Petershuis. Verderop loopt U langs de Sint Martinustoren en over het Norbertuspad. Vervolgens wandelt U over een dijk langs de Niers. Daarna loopt U door het natuurgebied van Vesting Genneperhuis tot aan de restanten van het Genneperhuis. U loopt daarna een stukje langs de Maas en om de uitzichttoren bij het Genneperhuis. Nadat U de Niers bent overgestoken wandelt U steeds door natuurgebied het Niersdal tot aan de voetbalvelden van Ottersum. Daarna steekt U de Niers weer over en loopt U terug in de richting van Gennep. U wandelt vervolgens steeds door natuurgebied de Looier Heide en de Gennepse Heide en passeert de Zeven Morgensiep. Ten slotte loopt U langs de Niers en door het Nierspark weer terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint Martinuskerk. Horeca alleen vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
5706. Nummering wandelroute wandelnetwerk Gennep startplaats Gennep Sint Martinuskerk: Startbord – 74 – 68 – 48 – 69 – 27 – 26 – 66 – 67 – 72 – 75 – richting 74 tot startbord (lengte 6,3 km) 5711. Nummering wandelroute wandelnetwerk Gennep startplaats Gennep Sint Martinuskerk: Startbord – 74 – 68 – 67 – 66 - 64 – 63 – 62 – 61 – 52 – 53 – 50 – 51 – 47 – 60 – 75 – richting 74 tot startbord (lengte 11,4 km) 5716. MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © GENNEP startplaats Gennep Sint Martinuskerk: Startbord – 74 - 68 – 48 – 69 – 27 – 26 – 66 – 64 – 63 – 62 – 61 – 52 – 53 – 50 – 51 – 47 – 60 – 75 – richting 74 tot startbord (lengte 15,9 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Niers drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Vanaf het startbord steekt U de parkeerplaats over en daarna loopt U rechtdoor door het smalle paadje langs de Aldi naar wandelknooppunt 74. U kunt het best gebruik maken van GPX aangezien het aantal markeringen vaak te wensen overlaat.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Gennep van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Gennep van ongeveer 11 kilometer

Wandelroute Gennep van ongeveer 16 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps