Made with MAGIX by Mat Maessen

08. Wandelen in Griendtsveen

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 9 en 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Herberg de Morgenstond aan de Sint-Barbarastraat in Griendtsveen. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 18 op de hoek van de kruising Sint-Barbarastraat en Pastoor Hendriksstraat in Griendtsveen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Griendtsveen Herberg de Morgenstond

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Griendtsveen van 7 kilometer

18 - 62 - 21 - 19 - 18 - 12 - 11 - 17 - 18 (lengte 6,8 km)

Wandelroute vanuit Griendtsveen van 9 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 18 op de hoek van de Sint-Barbarastraat en de Pastoor Hendriksstraat in Griendtsveen. Griendtsveen heeft een beschermd dorpsgezicht. U loopt over de Pastoor Hendriksstraat in de richting van wandelknooppunt 62. U passeert achtereenvolgens Brug half 12, Villa Erica, enkele zogenaamde apostelwoningen, de voormalige herberg en De Lavendel. Daarna wandelt U langs het Griendtsveen kanaal en de Helenavaart. U passeert weer de Sint Barbarakerk en verderop de voormalige pastorie en het klooster. Het Nonnenpad leidt U verder door de Deurnesche Peel. Vervolgens loopt U langs het Kanaal van Deurne en over het nieuwe Mussenkeetpad dwars door natuurgebied de Deurnesche Peel. U passeert Natuurpoort de Peel en wandelt verder door Leegveld naar het Kanaal van Deurne. Ten slotte passeert U Halte Peelvennen en loopt U langs de Helenavaart terug naar het startpunt bij de Sint-Barbarakerk in Griendtsveen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 7 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
18 - 62 - 21 - 19 - 18 - 12 - 05 - 06 - 11 - 17 - 18 (lengte 9,4 km)

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE GRIENDTSVEEN

De wandelroute start bij wandelknooppunt 18 op de hoek van de Sint-Barbarastraat en de Pastoor Hendriksstraat in Griendtsveen. Griendtsveen heeft een beschermd dorpsgezicht. U loopt over de Pastoor Hendriksstraat in de richting van wandelknooppunt 62. U passeert achtereenvolgens Brug half 12, Villa Erica, enkele zogenaamde apostelwoningen, de voormalige herberg en De Lavendel. Daarna wandelt U langs het Griendtsveen kanaal en de Helenavaart. U passeert weer de Sint Barbarakerk en verderop de voormalige pastorie en het klooster. Het Nonnenpad leidt U verder door de Deurnesche Peel. Vervolgens loopt U langs het Kanaal van Deurne. Daarna wandelt U door natuurgebied Leegveld onderdeel van de Deurnesche Peel. Verderop passeert U Natuurpoort de Peel en wandelt verder door Leegveld terug naar het Kanaal van Deurne. Ten slotte passeert U Halte Peelvennen en loopt U langs de Helenavaart terug naar het startpunt bij de Sint-Barbarakerk in Griendtsveen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 11 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
18 - 62 - 21 - 19 - 18 - 12 - 05 - 13 - 14 - 10 - 06 - 11 - 17 - 18 (lengte 12,9 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Herberg de Morgenstond St. Barbarastraat 35 5766 PC Griendtsveen www.herbergdemorgenstond.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 18 op de hoek van de Sint-Barbarastraat en de Pastoor Hendriksstraat in Griendtsveen. Griendtsveen heeft een beschermd dorpsgezicht. U loopt over de Pastoor Hendriksstraat in de richting van wandelknooppunt 62. U passeert achtereenvolgens Brug half 12, Villa Erica, enkele zogenaamde apostelwoningen, de voormalige herberg en De Lavendel. Daarna wandelt U langs het Griendtsveen kanaal en de Helenavaart. U passeert weer de Sint Barbarakerk en verderop de voormalige pastorie en het klooster. Het Nonnenpad leidt U verder door de Deurnesche Peel. Vervolgens loopt U langs het Kanaal van Deurne naar Halte Peelvennen. Ten slotte wandelt U langs de Helenavaart weer naar de Sint-Barbarakerk in Griendtsveen. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. U maakt tijdens deze wandeling ook gebruik van wandelnetwerk Deurne (Noord-Brabant). Dit wandelnetwerk kent geel/groene markeringen.
Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Horst aan de Maas en wandelnetwerk Deurne
GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou GPX GPX Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

08. Wandelen in

Griendtsveen

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 9 en 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Herberg de Morgenstond aan de Sint-Barbarastraat in Griendtsveen. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 18 op de hoek van de kruising Sint- Barbarastraat en Pastoor Hendriksstraat in Griendtsveen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 18 op de hoek van de Sint-Barbarastraat en de Pastoor Hendriksstraat in Griendtsveen. Griendtsveen heeft een beschermd dorpsgezicht. U loopt over de Pastoor Hendriksstraat in de richting van wandelknooppunt 62. U passeert achtereenvolgens Brug half 12, Villa Erica, enkele zogenaamde apostelwoningen, de voormalige herberg en De Lavendel. Daarna wandelt U langs het Griendtsveen kanaal en de Helenavaart. U passeert weer de Sint Barbarakerk en verderop de voormalige pastorie en het klooster. Het Nonnenpad leidt U verder door de Deurnesche Peel. Vervolgens loopt U langs het Kanaal van Deurne naar Halte Peelvennen. Ten slotte wandelt U langs de Helenavaart weer naar de Sint-Barbarakerk in Griendtsveen. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 18 op de hoek van de Sint-Barbarastraat en de Pastoor Hendriksstraat in Griendtsveen. Griendtsveen heeft een beschermd dorpsgezicht. U loopt over de Pastoor Hendriksstraat in de richting van wandelknooppunt 62. U passeert achtereenvolgens Brug half 12, Villa Erica, enkele zogenaamde apostelwoningen, de voormalige herberg en De Lavendel. Daarna wandelt U langs het Griendtsveen kanaal en de Helenavaart. U passeert weer de Sint Barbarakerk en verderop de voormalige pastorie en het klooster. Het Nonnenpad leidt U verder door de Deurnesche Peel. Vervolgens loopt U langs het Kanaal van Deurne en over het nieuwe Mussenkeetpad dwars door natuurgebied de Deurnesche Peel. U passeert Natuurpoort de Peel en wandelt verder door Leegveld naar het Kanaal van Deurne. Ten slotte passeert U Halte Peelvennen en loopt U langs de Helenavaart terug naar het startpunt bij de Sint- Barbarakerk in Griendtsveen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 7 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 18 op de hoek van de Sint-Barbarastraat en de Pastoor Hendriksstraat in Griendtsveen. Griendtsveen heeft een beschermd dorpsgezicht. U loopt over de Pastoor Hendriksstraat in de richting van wandelknooppunt 62. U passeert achtereenvolgens Brug half 12, Villa Erica, enkele zogenaamde apostelwoningen, de voormalige herberg en De Lavendel. Daarna wandelt U langs het Griendtsveen kanaal en de Helenavaart. U passeert weer de Sint Barbarakerk en verderop de voormalige pastorie en het klooster. Het Nonnenpad leidt U verder door de Deurnesche Peel. Vervolgens loopt U langs het Kanaal van Deurne. Daarna wandelt U door natuurgebied Leegveld onderdeel van de Deurnesche Peel. Verderop passeert U Natuurpoort de Peel en wandelt verder door Leegveld terug naar het Kanaal van Deurne. Ten slotte passeert U Halte Peelvennen en loopt U langs de Helenavaart terug naar het startpunt bij de Sint-Barbarakerk in Griendtsveen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 11 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
0807. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Griendtsveen Herberg de Morgenstond: 18 - 62 - 21 - 19 - 18 - 12 - 11 - 17 - 18 (lengte 6,8 km) 0809. Nummering wandelroute wandelnetwerk Horst aan de Maas startplaats Griendtsveen Herberg de Morgenstond: 18 - 62 - 21 - 19 - 18 - 12 - 05 - 06 - 11 - 17 - 18 (lengte 9,4 km) 0813. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © GRIENDTSVEEN startplaats Griendtsveen Herberg de Morgenstond: 18 - 62 - 21 - 19 - 18 - 12 - 05 - 13 - 14 - 10 - 06 - 11 - 17 - 18 (lengte 12,9 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. U maakt tijdens deze wandeling ook gebruik van wandelnetwerk Deurne (Noord-Brabant). Dit wandelnetwerk kent geel/groene markeringen.
GPX GPX Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute Griendtsveen van ongeveer 7 kilometer

Wandelroute Griendtsveen van ongeveer 9 kilometer

Wandelroute Griendtsveen van ongeveer 13 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou