Made with MAGIX by Mat Maessen

59. Wandelen in Roggel

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 11 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Cafe Goeden in Roggel. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 6 aan het fietspad langs de Roggelseweg voor Cafe Goeden. Parkeerplaatsen zijn er voldoende achter Cafe Goeden. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Roggel Cafe Goeden

Cafe Goeden Op de Bos 6 6088 NA Roggel www.dennenoordroggel.nl
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Roggel van 4 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 6 aan het fietspad langs de Roggelseweg tegenover Cafe Goeden in Roggel. U steekt de drukke weg over en loopt over Op de Bos in de richting van wandelknooppunt 9. Na Zelsterhof loopt U een smal paadje in. U wandelt tijdens deze wandelroute door natuurgebied Leudal. U volgt steeds het stroomgebied van de Zelsterbeek. Bij wandelknooppunt 63 steekt U de Zelsterbeek over en loopt U verder langs de Groaveberg. Ten slotte steekt U na wandelknooppunt 11 de Zelsterbeek nogmaals over en loopt U terug naar het startpunt bij Cafe Goeden. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
06 - 09 - 12 - 20 - 63 - 62 - 11 - 09 - 06 (lengte 4,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Roggel van 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 6 aan het fietspad langs de Roggelseweg tegenover Cafe Goeden in Roggel. U steekt de drukke weg over en loopt over Op de Bos in de richting van wandelknooppunt 9. U wandelt tijdens deze wandelroute door natuurgebied Leudal en steekt weldra de Zelsterbeek over. U loopt vervolgens langs het Bezoekerscentrum Leudal en Restaurant St. Elisabeth ’s hof. Na de gerestaureerde watermolen wandelt U het bos in langs de Leubeek. Verderop steekt U de Roggelseweg over en loopt door de zuidelijke bossen van het Leudal. U volgt eerst de loop van de Tungelroyse Beek. U komt bij de Speckerweg en maakt een lus om het heidegebied bij het Langven. Daarna steekt U de Tungelroysebeek over. Vervolgens wandelt U verder langs het Grafveld Busjop naar Boscafe de Busjop. Bij het bord over de Grafheuvels volgt U het onverharde pad rechts in de richting van wandelknooppunt 20. U wandelt verder door het gevarieerde natuurgebied Leudal van Staatsbosbeheer. Na wandelknooppunt 22 loopt U langs het bakhuisje en de Kloosterhof. U steekt vervolgens de drukke Sint Elisabethsdreef over en wandelt door het stroomgebied van de Roggelse Beek en langs het Baetserveld. Ten slotte eindigt U weer bij het startpunt bij Cafe Goeden. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
06 - 09 - 11 - 13 - 14 – 27 - 24 - 23 - 07 - 05 - 03 - 01 - 79 - 78 - 02 - 04 - 08 - 09 - 21 - 91 - 20 - 22 – 26 - 48 - 46 - 45 - 43 - 41 - 42 - 07 - 06 (lengte 11,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE ROGGEL

De wandelroute start bij wandelknooppunt 6 aan het fietspad langs de Roggelseweg tegenover Cafe Goeden in Roggel. U steekt de drukke weg over en loopt over Op de Bos in de richting van wandelknooppunt 9. Na Zelsterhof loopt U een smal paadje in. U wandelt tijdens deze wandelroute door natuurgebied Leudal. U volgt eerst het stroomgebied van de Zelsterbeek. U passeert de Groaveberg. U loopt vervolgens langs het Bezoekerscentrum Leudal en Restaurant St. Elisabeth ’s hof. Na de gerestaureerde watermolen wandelt U het bos in langs de Leubeek. Verderop steekt U de Roggelseweg over en loopt door de zuidelijke bossen van het Leudal. U volgt eerst de loop van de Tungelroyse Beek. Daarna steekt U de Tungelroysebeek over. Vervolgens wandelt U verder langs het Grafveld Busjop naar Boscafe de Busjop. Voor Restaurant Busjop volgt U het onverharde pad rechts in de richting van wandelknooppunt 20. U wandelt verder door het gevarieerde natuurgebied Leudal van Staatsbosbeheer. Na wandelknooppunt 22 loopt U langs het bakhuisje en de Kloosterhof. U steekt vervolgens de drukke Sint Elisabethsdreef over en wandelt door het stroomgebied van de Roggelse Beek en langs het Baetserveld. Ten slotte eindigt U weer bij het startpunt bij Cafe Goeden. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 10 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
06 - 09 - 12 - 20 - 63 - 62 - 11 - 13 - 14 – 27 - 24 - 23 - 07 - 05 – 06 – 26 – 01 – 03 – 04 - 08 - 09 - 21 - 91 - 20 - 22 – 26 - 48 - 46 - 45 - 43 - 41 – 40 – 38 – 02 - 42 - 07 - 06 (lengte 15,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Leudal
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

59. Wandelen in Roggel

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 11 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Cafe Goeden in Roggel. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 6 aan het fietspad langs de Roggelseweg voor Cafe Goeden. Parkeerplaatsen zijn er voldoende achter Cafe Goeden. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 6 aan het fietspad langs de Roggelseweg tegenover Cafe Goeden in Roggel. U steekt de drukke weg over en loopt over Op de Bos in de richting van wandelknooppunt 9. Na Zelsterhof loopt U een smal paadje in. U wandelt tijdens deze wandelroute door natuurgebied Leudal. U volgt steeds het stroomgebied van de Zelsterbeek. Bij wandelknooppunt 63 steekt U de Zelsterbeek over en loopt U verder langs de Groaveberg. Ten slotte steekt U na wandelknooppunt 11 de Zelsterbeek weer over en loopt U terug naar het startpunt bij Cafe Goeden. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 6 aan het fietspad langs de Roggelseweg tegenover Cafe Goeden in Roggel. U steekt de drukke weg over en loopt over Op de Bos in de richting van wandelknooppunt 9. U wandelt tijdens deze wandelroute door natuurgebied Leudal en steekt weldra de Zelsterbeek over. U loopt vervolgens langs het Bezoekerscentrum Leudal en Restaurant St. Elisabeth ’s hof. Na de gerestaureerde watermolen wandelt U het bos in langs de Leubeek. Verderop steekt U de Roggelseweg over en loopt door de zuidelijke bossen van het Leudal. U volgt eerst de loop van de Tungelroyse Beek. U komt bij de Speckerweg en maakt een lus om het heidegebied bij het Langven. Daarna steekt U de Tungelroysebeek over. Vervolgens wandelt U verder langs het Grafveld Busjop naar Restaurant Busjop. Bij het bord over de Grafheuvels volgt U het onverharde pad rechts in de richting van wandelknooppunt 20. U wandelt verder door het gevarieerde natuurgebied Leudal van Staatsbosbeheer. Na wandelknooppunt 22 loopt U langs het bakhuisje en de Kloosterhof. U steekt vervolgens de drukke Sint Elisabethsdreef over en wandelt door het stroomgebied van de Roggelse Beek en langs het Baetserveld. Ten slotte eindigt U weer bij het startpunt bij Cafe Goeden. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 6 aan het fietspad langs de Roggelseweg tegenover Cafe Goeden in Roggel. U steekt de drukke weg over en loopt over Op de Bos in de richting van wandelknooppunt 9. Na Zelsterhof loopt U een smal paadje in. U wandelt tijdens deze wandelroute door natuurgebied Leudal. U volgt eerst het stroomgebied van de Zelsterbeek. U passeert de Groaveberg. U loopt vervolgens langs het Bezoekerscentrum Leudal en Restaurant St. Elisabeth ’s hof. Na de gerestaureerde watermolen wandelt U het bos in langs de Leubeek. Verderop steekt U de Roggelseweg over en loopt door de zuidelijke bossen van het Leudal. U volgt eerst de loop van de Tungelroyse Beek. Daarna steekt U de Tungelroysebeek over. Vervolgens wandelt U verder langs het Grafveld Busjop naar Restaurant Busjop. Voor Restaurant Busjop volgt U het onverharde pad rechts in de richting van wandelknooppunt 20. U wandelt verder door het gevarieerde natuurgebied Leudal van Staatsbosbeheer. Na wandelknooppunt 22 loopt U langs het bakhuisje en de Kloosterhof. U steekt vervolgens de drukke Sint Elisabethsdreef over en wandelt door het stroomgebied van de Roggelse Beek en langs het Baetserveld. Ten slotte eindigt U weer bij het startpunt bij Cafe Goeden. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 10 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 5904 Roggel Korte beschrijving wandelroute 5911 Roggel Korte beschrijving wandelroute 5915 Roggel
5904. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Roggel Cafe Goeden: 06 - 09 - 12 - 20 - 63 - 62 - 11 - 09 - 06 (lengte 4,3 km) 5911. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Roggel Cafe Goeden: 06 - 09 - 11 - 13 - 14 – 27 - 24 - 23 - 07 - 05 - 03 - 01 - 79 - 78 - 02 - 04 - 08 - 09 - 21 - 91 - 20 - 22 – 26 - 48 - 46 - 45 - 43 - 41 - 42 - 07 - 06 (lengte 11,3 km) 5915. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTOUTE © ROGGEL startplaats Roggel Cafe Goeden: 06 - 09 - 12 - 20 - 63 - 62 - 11 - 13 - 14 – 27 - 24 - 23 - 07 - 05 – 06 – 26 – 01 – 03 – 04 - 08 - 09 - 21 - 91 - 20 - 22 – 26 - 48 - 46 - 45 - 43 - 41 – 40 – 38 – 02 - 42 - 07 - 06 (lengte 15,4 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX