Made with MAGIX by Mat Maessen

61. Wandelen in Neer

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10, 12 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats het Kerkplein in Neer. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Leudal voor het oude Raadhuis aan het Kerkplein in Neer. Parkeerplaatsen zijn er voldoende op het Kerkplein en achter de Steeg. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Neer Kerkplein

Eethuis Aly Engelmanstraat 5 6086 BA Neer
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Neer van 6 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal aan het Kerkplein voor het oude Raadhuis. U loopt over de Engelmanstraat in de richting van wandelknooppunt 22. Daarna steekt U de Neerbeek over en wandelt linksaf over het voetpad langs de Neerbeek. U passeert de Friedesse Molen. U volgt de loop van de Neerbeek en komt in Klein Hanssum. Daarna loopt U langs de Neerbeek en een zijtak van de Maas naar Zwaarveld. U passeert de grindgaten aan de Arixweg en wandelt vervolgens voor wandelknooppunt 48 rechtsaf door een groene bedding. U loopt terug naar Neer en passeert de Schans van Neer. Nadat U de Neerbeek weer bent overgestoken komt U in Neer langs de Lindeboom Bierbrouwerij. Vervolgens passeert U het Sint-Josefklooster. Ten slotte wandelt U langs de Kwir terug naar het Kerkplein in Neer met zijn statige Sint- Martinuskerk. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
Startbord - 22 - 29 – 41 - 40 - 42 - 43 – 08 - 44 - 48 - 47 - 61 - 60 - 03 - 02 - 04 - 24 - 25 - 28 - richting 22 tot Startbord (lengte 5,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Neer van 10 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal aan het Kerkplein voor het oude Raadhuis. U loopt over de Engelmanstraat in de richting van wandelknooppunt 22. Daarna steekt U bij de Friedesse Molen de Neerbeek over en wandelt verder langs de Neerbeek. U volgt de Neerbeek steeds en loopt Neer uit. Bij wandelknooppunt 69 gaat U linksaf en komt verderop langs kasteel Ghoor. Vervolgens steekt U de Haelensebeek over en loopt U door een weiland langs de Haelensebeek richting Nunhem. Daarna passeert U Cafe Restaurant Servaas en komt in het natuurgebied Leudal. U volgt daarna steeds de Leubeek en passeert de Litsberg en de Leumolen. Verderop volgt U de loop van de Zelsterbeek. Daarna passeert U de Groaveberg, steekt de Zelsterbeek over en volgt U het Lange Pad. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechts bergaf en struint door het beekdal van de Neerbeek. Verderop komen de Neerbeek en de Haelense Beek samen. Vervolgens wandelt U door buurtschap Kinkhoven en bereikt U weer de bebouwde kom van Neer. U steekt de drukke Napoleonsweg over en komt langs de Lindeboom Bierbrouwerij. Ten slotte loopt U over de Engelmanstraat terug naar het Kerkplein met zijn statige Sint- Martinuskerk. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Startbord - 22 – 07 – 41 - 29 - 60 - 66 - 69 - 68 - 13 - 16 - 50 - 51 - 53 - 56 - 61 - 11 - 62 - 63 - 20 - 60 - 69 - 64 - 67 - 03 - 02 - 28 - richting 22 tot Startbord (lengte 9,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Neer van 12 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal aan het Kerkplein voor het oude Raadhuis. U loopt over de Engelmanstraat in de richting van wandelknooppunt 22. Daarna steekt U bij de Friedesse Molen de Neerbeek over en wandelt verder langs de Neerbeek. U volgt de loop van de Neerbeek en komt in Klein Hanssum. Daarna loopt U langs de Neerbeek en een zijtak van de Maas naar Zwaarveld. U passeert de grindgaten aan de Arixweg en wandelt vervolgens voor wandelknooppunt 48 rechtsaf door een groene bedding. U loopt terug naar Neer en passeert de Sint Antonius van Paduakapel. Bij wandelknooppunt 29 gaat U linksaf door het hekje. U volgt de Neerbeek steeds en loopt Neer uit. Bij wandelknooppunt 69 gaat U linksaf en komt verderop langs kasteel Ghoor. Vervolgens steekt U de Haelensebeek over en loopt U door een weiland langs de Haelensebeek richting Nunhem. Daarna passeert U Cafe Restaurant Servaas en komt in het natuurgebied Leudal. U volgt daarna steeds de Leubeek en passeert de Litsberg en de Leumolen. Verderop volgt U de loop van de Zelsterbeek. Daarna passeert U de Groaveberg, steekt de Zelsterbeek over en volgt U het Lange Pad. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechts bergaf en struint door het beekdal van de Neerbeek. Verderop komen de Neerbeek en de Haelense Beek samen. Vervolgens wandelt U door buurtschap Kinkhoven en bereikt U weer de bebouwde kom van Neer. U steekt de drukke Napoleonsweg over en komt langs de Lindeboom Bierbrouwerij. Ten slotte loopt U over de Engelmanstraat terug naar het Kerkplein met zijn statige Sint-Martinuskerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Startbord - 22 – 07 – 41 – 40 – 42 – 43 - 08 - 44 - 48 - 47 - 61 - 36 - 29 - 60 - 66 - 69 - 68 - 13 - 16 - 50 - 51 - 53 - 56 - 61 - 11 - 62 - 63 - 20 - 60 - 69 - 64 - 67 - 03 - 02 - 28 - richting 22 tot Startbord (lengte 13,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Bij nat weer zijn sommige laarzenpaden erg drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 6106, 6112 en 6114 zit tussen de wandelknooppunten 43 en 08 een avontuurlijk stuk waarbij U het water via zwerfstenen moet oversteken. Bij hoog water en bij glad weer zijn de stapstenen mogelijk niet begaanbaar. Bij hoog water van de Maas kunt U deze wandelroutes beter mijden.
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal aan het Kerkplein voor het oude Raadhuis. U loopt over de Engelmanstraat in de richting van wandelknooppunt 22. Daarna steekt U de Neerbeek over en wandelt bij wandelknooppunt 29 linksaf over het voetpad langs de Neerbeek. U passeert de Friedesse Molen. U volgt de loop van de Neerbeek en komt in Klein Hanssum. Daarna loopt U langs de Neerbeek en een zijtak van de Maas naar Zwaarveld. U wandelt daarna langs de zand- en grindafgravingen in het gebied Wienerte. U loopt verder langs natuurgebied Bouxweerd richting Buggenum. Vervolgens wandelt U over de dijk verder door Waterfront Mooi Buggenum. Daarna loopt U langs de St. Aldegundiskerk door het kleine gehucht Buggenum. Door het weidse landschap van het Buggenummerveld en later over de dijkversterkingen wandelt U terug naar Neer. Ten slotte loopt U langs de Neerbeek terug naar het Kerkplein van Neer met zijn statige Sint-Martinuskerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Startbord – 22 – 29 – 41 - 40 – 42 – 43 – 08 – 71 – 72 – 74 – 75 – 98 – 97 – 99 – 93 – 91 – 62 – 48 – 47 – 61 – 60 – 29 – 22 - richting 28 tot Startbord (lengte 11,7 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE NEER

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Leudal
GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

61. Wandelen in Neer

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10, 12 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats het Kerkplein in Neer. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Leudal voor het oude Raadhuis aan het Kerkplein in Neer. Parkeerplaatsen zijn er voldoende op het Kerkplein en achter de Steeg. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal aan het Kerkplein voor het oude Raadhuis. U loopt over de Engelmanstraat in de richting van wandelknooppunt 22. Daarna steekt U de Neerbeek over en wandelt linksaf over het voetpad langs de Neerbeek. U passeert de Friedesse Molen. U volgt de loop van de Neerbeek en komt in Klein Hanssum. Daarna loopt U langs de Neerbeek en een zijtak van de Maas naar Zwaarveld. U passeert de grindgaten aan de Arixweg en wandelt vervolgens voor wandelknooppunt 48 rechtsaf door een groene bedding. U loopt terug naar Neer en passeert de Schans van Neer. Nadat U de Neerbeek weer bent overgestoken komt U in Neer langs de Lindeboom Bierbrouwerij. Vervolgens passeert U het Sint- Josefklooster. Ten slotte wandelt U langs de Kwir terug naar het Kerkplein in Neer met zijn statige Sint- Martinuskerk. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal aan het Kerkplein voor het oude Raadhuis. U loopt over de Engelmanstraat in de richting van wandelknooppunt 22. Daarna steekt U bij de Friedesse Molen de Neerbeek over en wandelt verder langs de Neerbeek. U volgt de Neerbeek steeds en loopt Neer uit. Bij wandelknooppunt 69 gaat U linksaf en komt verderop langs kasteel Ghoor. Vervolgens steekt U de Haelensebeek over en loopt U door een weiland langs de Haelensebeek richting Nunhem. Daarna passeert U Cafe Restaurant Servaas en komt in het natuurgebied Leudal. U volgt daarna steeds de Leubeek en passeert de Litsberg en de Leumolen. Verderop volgt U de loop van de Zelsterbeek. Daarna passeert U de Groaveberg, steekt de Zelsterbeek over en volgt U het Lange Pad. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechts bergaf en struint door het beekdal van de Neerbeek. Verderop komen de Neerbeek en de Haelense Beek samen. Vervolgens wandelt U door buurtschap Kinkhoven en bereikt U weer de bebouwde kom van Neer. U steekt de drukke Napoleonsweg over en komt langs de Lindeboom Bierbrouwerij. Ten slotte loopt U over de Engelmanstraat terug naar het Kerkplein met zijn statige Sint-Martinuskerk. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal aan het Kerkplein voor het oude Raadhuis. U loopt over de Engelmanstraat in de richting van wandelknooppunt 22. Daarna steekt U de Neerbeek over en wandelt bij wandelknooppunt 29 linksaf over het voetpad langs de Neerbeek. U passeert de Friedesse Molen. U volgt de loop van de Neerbeek en komt in Klein Hanssum. Daarna loopt U langs de Neerbeek en een zijtak van de Maas naar Zwaarveld. U wandelt daarna langs de zand- en grindafgravingen in het gebied Wienerte. U loopt verder langs natuurgebied Bouxweerd richting Buggenum. Vervolgens wandelt U over de dijk verder door Waterfront Mooi Buggenum. Daarna loopt U langs de St. Aldegundiskerk door het kleine gehucht Buggenum. Door het weidse landschap van het Buggenummerveld en later over de dijkversterkingen wandelt U terug naar Neer. Ten slotte loopt U langs de Neerbeek terug naar het Kerkplein van Neer met zijn statige Sint-Martinuskerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal aan het Kerkplein voor het oude Raadhuis. U loopt over de Engelmanstraat in de richting van wandelknooppunt 22. Daarna steekt U bij de Friedesse Molen de Neerbeek over en wandelt verder langs de Neerbeek. U volgt de loop van de Neerbeek en komt in Klein Hanssum. Daarna loopt U langs de Neerbeek en een zijtak van de Maas naar Zwaarveld. U passeert de grindgaten aan de Arixweg en wandelt vervolgens voor wandelknooppunt 48 rechtsaf door een groene bedding. U loopt terug naar Neer en passeert de Sint Antonius van Paduakapel. Bij wandelknooppunt 29 gaat U linksaf door het hekje. U volgt de Neerbeek steeds en loopt Neer uit. Bij wandelknooppunt 69 gaat U linksaf en komt verderop langs kasteel Ghoor. Vervolgens steekt U de Haelensebeek over en loopt U door een weiland langs de Haelensebeek richting Nunhem. Daarna passeert U Cafe Restaurant Servaas en komt in het natuurgebied Leudal. U volgt daarna steeds de Leubeek en passeert de Litsberg en de Leumolen. Verderop volgt U de loop van de Zelsterbeek. Daarna passeert U de Groaveberg, steekt de Zelsterbeek over en volgt U het Lange Pad. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechts bergaf en struint door het beekdal van de Neerbeek. Verderop komen de Neerbeek en de Haelense Beek samen. Vervolgens wandelt U door buurtschap Kinkhoven en bereikt U weer de bebouwde kom van Neer. U steekt de drukke Napoleonsweg over en komt langs de Lindeboom Bierbrouwerij. Ten slotte loopt U over de Engelmanstraat terug naar het Kerkplein met zijn statige Sint-Martinuskerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
6106. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Neer Kerkplein: Startbord - 22 - 29 – 41 - 40 - 42 - 43 – 08 - 44 - 48 - 47 - 61 - 60 - 03 - 02 - 04 - 24 - 25 - 28 - richting 22 tot Startbord (lengte 5,7 km) 6110. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Neer Kerkplein: Startbord - 22 – 07 – 41 - 29 - 60 - 66 - 69 - 68 - 13 - 16 - 50 - 51 - 53 - 56 - 61 - 11 - 62 - 63 - 20 - 60 - 69 - 64 - 67 - 03 - 02 - 28 - richting 22 tot Startbord (lengte 9,7 km) 6112. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Neer Kerkplein: Startbord – 22 – 29 – 41 - 40 – 42 – 43 – 08 – 71 – 72 – 74 – 75 – 98 – 97 – 99 – 93 – 91 – 62 – 48 – 47 – 61 – 60 – 29 – 22 - richting 28 tot Startbord (lengte 11,7 km) 6114. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © NEER startplaats Neer Kerkplein: Startbord - 22 – 07 – 41 – 40 – 42 – 43 - 08 - 44 - 48 - 47 - 61 - 36 - 29 - 60 - 66 - 69 - 68 - 13 - 16 - 50 - 51 - 53 - 56 - 61 - 11 - 62 - 63 - 20 - 60 - 69 - 64 - 67 - 03 - 02 - 28 - richting 22 tot Startbord (lengte 13,7 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn sommige laarzenpaden erg drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 6106, 6112 en 6114 zit tussen de wandelknooppunten 43 en 08 een avontuurlijk stuk waarbij U het water via zwerfstenen moet oversteken. Bij hoog water en bij glad weer zijn de stapstenen mogelijk niet begaanbaar. Bij hoog water van de Maas kunt U de wandelroutes beter mijden.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Neer van ongeveer 6 kilometer

Wandelroute Neer van ongeveer 10 kilometer

Wandelroute Neer van ongeveer 12 kilometer

Wandelroute Neer van ongeveer 14 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes