Made with MAGIX by Mat Maessen

61. Wandelen in Neer

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10, 12 of 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats het Kerkplein in Neer. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Leudal voor Eetcafé ’t Raodhoes aan het Kerkplein in Neer. Parkeerplaatsen zijn er voldoende op het Kerkplein en achter de Steeg. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Neer Kerkplein

Eetcafe ‘t Roadhoes Kerkplein 2 6086 Neer www.eetcafe-raodhoes.nl
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Neer van 6 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal aan het Kerkplein voor Eetcafe ‘t Raodhoes. U loopt over de Engelmanstraat in de richting van wandelknooppunt 22. Daarna steekt U de Neerbeek over en wandelt linksaf over het voetpad langs de Neerbeek. U passeert de Friedesse Molen. U volgt de loop van de Neerbeek en komt in Klein Hanssum. Daarna loopt U langs de Neerbeek en een zijtak van de Maas naar Zwaarveld. U passeert de grindgaten aan de Arixweg en wandelt vervolgens voor wandelknooppunt 48 rechtsaf door een groene bedding. U loopt terug naar Neer en passeert de Schans van Neer. Nadat U de Neerbeek weer bent overgestoken komt U in Neer langs de Lindeboom Bierbrouwerij. Vervolgens passeert U het Sint-Josefklooster. Ten slotte wandelt U langs de Kwir terug naar het Kerkplein in Neer met zijn statige Sint- Martinuskerk. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
Startbord - 22 - 29 - 40 - 42 - 43 - 08 - 44 - 48 - 47 - 61 - 60 - 03 - 02 - 27 - 04 - 24 - 25 - 26 - 28 - richting 22 tot Startbord (lengte 5,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Neer van 10 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal aan het Kerkplein voor Eetcafe ‘t Raodhoes. U loopt over de Engelmanstraat in de richting van wandelknooppunt 22. Daarna steekt U de Neerbeek over en wandelt rechts door het klaphek verder langs de Neerbeek. U volgt de Neerbeek steeds en loopt Neer uit. Bij wandelknooppunt 69 gaat U linksaf en komt langs kasteel Ghoor. Vervolgens steekt U de Haelensebeek over en via een aantal opstapjes (moeilijk met hond) loopt U door een weiland langs de Haelensebeek richting Nunhem. Daarna passeert U de St. Servaaskapel en komt in het natuurgebied Leudal. U volgt daarna steeds de Leubeek en passeert de Litsberg en de Leumolen. Verderop volgt U de loop van de Zelsterbeek. Daarna passeert U de Groaveberg, steekt de Zelsterbeek over en volgt U het Lange Pad. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechts bergaf en struint door het beekdal van de Neerbeek. Verderop komen de Neerbeek en de Haelense Beek samen. Vervolgens wandelt U door buurtschap Kinkhoven en bereikt U weer de bebouwde kom van Neer. U steekt de drukke Napoleonsweg over en komt langs de Lindeboom Bierbrouwerij. Ten slotte loopt U over de Engelmanstraat terug naar het Kerkplein met zijn statige Sint-Martinuskerk. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Startbord - 22 - 29 - 60 - 66 - 69 - 68 - 13 - 02 - 50 - 51 - 53 - 56 - 61 - 11 - 62 - 63 - 20 - 60 - 69 - 64 - 67 - 03 - 02 - 28 - richting 22 tot Startbord (lengte 10,2 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Neer van 12 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal aan het Kerkplein voor Eetcafe ‘t Raodhoes. U loopt over de Engelmanstraat in de richting van wandelknooppunt 22. Daarna steekt U de Neerbeek over en wandelt rechts door het klaphek verder langs de Neerbeek. U volgt de Neerbeek steeds en loopt Neer uit. Bij wandelknooppunt 69 gaat U linksaf en komt langs kasteel Ghoor. Vervolgens steekt U de Haelensebeek over en via een aantal opstapjes (moeilijk met hond) loopt U door een weiland langs de Haelensebeek richting Nunhem. Daarna passeert U de St. Servaaskapel en komt in het natuurgebied Leudal. U volgt daarna steeds de Leubeek en passeert de Litsberg en de Leumolen. Vervolgens komt U bij de gerestaureerde watermolen aan de Roggelseweg. U passeert Restaurant St. Elisabeth’s Hof en Bezoekerscentrum Leudal. Verderop volgt U de loop van de Zelsterbeek. Daarna passeert U de Groaveberg, steekt de Zelsterbeek over en volgt U het Lange Pad. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechts bergaf en struint door het beekdal van de Neerbeek. Verderop komen de Neerbeek en de Haelense Beek samen. Vervolgens wandelt U door buurtschap Kinkhoven en bereikt U weer de bebouwde kom van Neer. U steekt de drukke Napoleonsweg over en komt langs de Lindeboom Bierbrouwerij. U loopt over de Engelmanstraat terug en passeert aan het Kerkplein de statige Sint-Martinuskerk. Daarna steekt U de Neerbeek weer over en maar wandelt nu linksaf over het voetpad langs de Neerbeek. U passeert de Friedesse Molen. U volgt de loop van de Neerbeek en komt in Klein Hanssum. Daarna loopt U langs de Neerbeek en een zijtak van de Maas naar Zwaarveld. U passeert de grindgaten aan de Arixweg en wandelt vervolgens voor wandelknooppunt 48 rechtsaf door een groene bedding. U loopt terug naar Neer en passeert de Schans van Neer. Nadat U de Neerbeek weer bent overgestoken komt U in Neer weer langs de Lindeboom Bierbrouwerij. Vervolgens passeert U het Sint-Josefklooster. Ten slotte wandelt U langs de Kwir terug naar het startpunt aan het Kerkplein in Neer. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 12 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Startbord - 22 - 29 - 60 - 66 - 69 - 68 - 13 - 02 - 50 - 51 - 53 - 56 - 61 - 58 - 24 – 27 - 14 - 13 - 11 - 62 - 63 - 20 - 60 - 69 - 64 - 67 - 03 - 02 - 28 - 22 - 29 - 40 - 42 - 43 - 08 - 44 - 48 - 47 - 61 - 60 - 03 - 02 - 27 - 04 - 24 - 25 - 26 - 28 - richting 22 tot Startbord (lengte 17,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Bij nat weer zijn sommige laarzenpaden erg drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 6110 en 6118 zijn tussen wandelknooppunt 13 en 2 opstapjes. Deze zijn moeilijk voor wandelaar met hond. Bij hoog water van de Maas kunt U de wandelroutes beter mijden. De wandelroutes kunt U momenteel alleen lopen op GPX want de markeringen zijn na de dijkversterkingen nog incompleet.
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal aan het Kerkplein voor Eetcafe ‘t Raodhoes. U loopt over de Engelmanstraat in de richting van wandelknooppunt 22. Daarna steekt U de Neerbeek over en wandelt linksaf over het voetpad langs de Neerbeek. U passeert de Friedesse Molen. U volgt de loop van de Neerbeek en komt in Klein Hanssum. Daarna loopt U langs de Neerbeek en een zijtak van de Maas naar Zwaarveld. U wandelt daarna langs de zand- en grindafgravingen in het gebied Wienerte. U loopt verder langs natuurgebied Bouxweerd richting Buggenum. Vervolgens wandelt U over de dijk verder door Waterfront Mooi Buggenum. Daarna loopt U langs de St. Aldegundiskerk door het kleine gehucht Buggenum. Door het weidse landschap van het Buggenummerveld en later over de dijkversterkingen wandelt U terug naar Neer. Ten slotte loopt U langs de Neerbeek terug naar het Kerkplein van Neer met zijn statige Sint-Martinuskerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Startbord – 22 – 29 – 40 – 42 – 43 – 08 – 71 – 72 – 74 – 75 – 98 – 97 – 99 – 93 – 91 – 62 – 48 – 47 – 61 – 60 – 29 – 22 - richting 28 tot Startbord (lengte 11,7 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Neer van 18 kilometer

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Leudal
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

61. Wandelen in Neer

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10, 12 of 18 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats het Kerkplein in Neer. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Leudal voor Eetcafé ’t Raodhoes aan het Kerkplein in Neer. Parkeerplaatsen zijn er voldoende op het Kerkplein en achter de Steeg. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal aan het Kerkplein voor Eetcafe ‘t Raodhoes. U loopt over de Engelmanstraat in de richting van wandelknooppunt 22. Daarna steekt U de Neerbeek over en wandelt linksaf over het voetpad langs de Neerbeek. U passeert de Friedesse Molen. U volgt de loop van de Neerbeek en komt in Klein Hanssum. Daarna loopt U langs de Neerbeek en een zijtak van de Maas naar Zwaarveld. U passeert de grindgaten aan de Arixweg en wandelt vervolgens voor wandelknooppunt 48 rechtsaf door een groene bedding. U loopt terug naar Neer en passeert de Schans van Neer. Nadat U de Neerbeek weer bent overgestoken komt U in Neer langs de Lindeboom Bierbrouwerij. Vervolgens passeert U het Sint- Josefklooster. Ten slotte wandelt U langs de Kwir terug naar het Kerkplein in Neer met zijn statige Sint- Martinuskerk. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 6106 Neer
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal aan het Kerkplein voor Eetcafe ‘t Raodhoes. U loopt over de Engelmanstraat in de richting van wandelknooppunt 22. Daarna steekt U de Neerbeek over en wandelt rechts door het klaphek verder langs de Neerbeek. U volgt de Neerbeek steeds en loopt Neer uit. Bij wandelknooppunt 69 gaat U linksaf en komt langs kasteel Ghoor. Vervolgens steekt U de Haelensebeek over en via een aantal opstapjes (moeilijk met hond) loopt U door een weiland langs de Haelensebeek richting Nunhem. Daarna passeert U de St. Servaaskapel en komt in het natuurgebied Leudal. U volgt daarna steeds de Leubeek en passeert de Litsberg en de Leumolen. Verderop volgt U de loop van de Zelsterbeek. Daarna passeert U de Groaveberg, steekt de Zelsterbeek over en volgt U het Lange Pad. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechts bergaf en struint door het beekdal van de Neerbeek. Verderop komen de Neerbeek en de Haelense Beek samen. Vervolgens wandelt U door buurtschap Kinkhoven en bereikt U weer de bebouwde kom van Neer. U steekt de drukke Napoleonsweg over en komt langs de Lindeboom Bierbrouwerij. Ten slotte loopt U over de Engelmanstraat terug naar het Kerkplein met zijn statige Sint- Martinuskerk. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 6110 Neer Korte beschrijving wandelroute 6112 Neer
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal aan het Kerkplein voor Eetcafe ‘t Raodhoes. U loopt over de Engelmanstraat in de richting van wandelknooppunt 22. Daarna steekt U de Neerbeek over en wandelt linksaf over het voetpad langs de Neerbeek. U passeert de Friedesse Molen. U volgt de loop van de Neerbeek en komt in Klein Hanssum. Daarna loopt U langs de Neerbeek en een zijtak van de Maas naar Zwaarveld. U wandelt daarna langs de zand- en grindafgravingen in het gebied Wienerte. U loopt verder langs natuurgebied Bouxweerd richting Buggenum. Vervolgens wandelt U over de dijk verder door Waterfront Mooi Buggenum. Daarna loopt U langs de St. Aldegundiskerk door het kleine gehucht Buggenum. Door het weidse landschap van het Buggenummerveld en later over de dijkversterkingen wandelt U terug naar Neer. Ten slotte loopt U langs de Neerbeek terug naar het Kerkplein van Neer met zijn statige Sint-Martinuskerk. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 6118 Neer
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Leudal aan het Kerkplein voor Eetcafe ‘t Raodhoes. U loopt over de Engelmanstraat in de richting van wandelknooppunt 22. Daarna steekt U de Neerbeek over en wandelt rechts door het klaphek verder langs de Neerbeek. U volgt de Neerbeek steeds en loopt Neer uit. Bij wandelknooppunt 69 gaat U linksaf en komt langs kasteel Ghoor. Vervolgens steekt U de Haelensebeek over en via een aantal opstapjes (moeilijk met hond) loopt U door een weiland langs de Haelensebeek richting Nunhem. Daarna passeert U de St. Servaaskapel en komt in het natuurgebied Leudal. U volgt daarna steeds de Leubeek en passeert de Litsberg en de Leumolen. Vervolgens komt U bij de gerestaureerde watermolen aan de Roggelseweg. U passeert Restaurant St. Elisabeth’s Hof en Bezoekerscentrum Leudal. Verderop volgt U de loop van de Zelsterbeek. Daarna passeert U de Groaveberg, steekt de Zelsterbeek over en volgt U het Lange Pad. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechts bergaf en struint door het beekdal van de Neerbeek. Verderop komen de Neerbeek en de Haelense Beek samen. Vervolgens wandelt U door buurtschap Kinkhoven en bereikt U weer de bebouwde kom van Neer. U steekt de drukke Napoleonsweg over en komt langs de Lindeboom Bierbrouwerij. U loopt over de Engelmanstraat terug en passeert aan het Kerkplein de statige Sint-Martinuskerk. Daarna steekt U de Neerbeek weer over en maar wandelt nu linksaf over het voetpad langs de Neerbeek. U passeert de Friedesse Molen. U volgt de loop van de Neerbeek en komt in Klein Hanssum. Daarna loopt U langs de Neerbeek en een zijtak van de Maas naar Zwaarveld. U passeert de grindgaten aan de Arixweg en wandelt vervolgens voor wandelknooppunt 48 rechtsaf door een groene bedding. U loopt terug naar Neer en passeert de Schans van Neer. Nadat U de Neerbeek weer bent overgestoken komt U in Neer weer langs de Lindeboom Bierbrouwerij. Vervolgens passeert U het Sint-Josefklooster. Ten slotte wandelt U langs de Kwir terug naar het startpunt aan het Kerkplein in Neer. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 12 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
6106. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Neer Kerkplein: Startbord - 22 - 29 - 40 - 42 - 43 – 08 - 44 - 48 - 47 - 61 - 60 - 03 - 02 - 27 - 04 - 24 - 25 - 26 - 28 - richting 22 tot Startbord (lengte 5,7 km) 6110. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Neer Kerkplein: Startbord - 22 - 29 - 60 - 66 - 69 - 68 - 13 - 02 - 50 - 51 - 53 - 56 - 61 - 11 - 62 - 63 - 20 - 60 - 69 - 64 - 67 - 03 - 02 - 28 - richting 22 tot Startbord (lengte 10,2 km) 6112. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Neer Kerkplein: Startbord – 22 – 29 – 40 – 42 – 43 – 08 – 71 – 72 – 74 – 75 – 98 – 97 – 99 – 93 – 91 – 62 – 48 – 47 – 61 – 60 – 29 – 22 - richting 28 tot Startbord (lengte 11,7 km) 6118. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Neer Kerkplein: Startbord - 22 - 29 - 60 - 66 - 69 - 68 - 13 - 02 - 50 - 51 - 53 - 56 - 61 - 58 - 24 – 27 - 14 - 13 - 11 - 62 - 63 - 20 - 60 - 69 - 64 - 67 - 03 - 02 - 28 - 22 - 29 - 40 - 42 - 43 – 08 - 44 - 48 - 47 - 61 - 60 - 03 - 02 - 27 - 04 - 24 - 25 - 26 - 28 - richting 22 tot Startbord (lengte 17,7 km) De wandelroutes kunt U momenteel alleen lopen op GPX want de markeringen zijn na de dijkversterkingen nog incompleet.