Wandelnetwerk Leudal
Made with MAGIX by Mat Maessen

75. Wandelen in Ell

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 8, of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Eetcafé de Prairie in Ell. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 11 op de hoek van de Sebastiaanstraat en de Kampstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Ell Eetcafe de Prairie

Eetcafe de Prairie Sebastiaanstraat 51 6011 RD Ell 0495 – 552398 www.eetcafedeprairie.nl
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Ell van 5 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 7505 Ell
De wandelroute start bij wandelknooppunt 11 op de hoek van de Sebastiaanstraat en de Kampstraat. U loopt over de Sebastiaanstraat in de richting van wandelknooppunt 10. Na de Ellbrug gaat U met een trappetje naar beneden en volgt het pad langs het kanaal richting wandelknooppunt 85. Daar gaat U rechtsaf het bos in. U wandelt nu door het drassige Spreukenbos de Moost. Daarna volgt U een pad langs de Bergvenbeek. Aan het eind gaat U langs de N280 bij de stoplichten naar rechts richting Kelpen-Oler. U wandelt nu door een open agrarisch landschap terug naar het kanaal. Vervolgens loopt U weer langs het kanaal terug naar de Ellbrug. Ten slotte steekt U het kanaal weer over en loopt U terug naar het startpunt bij Eetcafe de Prairie. Horeca bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
11 - 10 - 85 - 83 - 84 - 82 - 20 - 14 - 10 - 11 (lengte 5,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 7508 Ell

Wandelroute vanuit Ell van 8 kilometer

11 - 31 - 33 - 34 - 45 - 44 - 60 - 38 - 39 - 37 - 36 - 35 - 32 - 71 - 70 - 11 (lengte 8,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE ELL

De wandelroute start bij wandelknooppunt 11 op de hoek van de Sebastiaanstraat en de Kampstraat. U loopt over de Sebastiaanstraat in de richting van wandelknooppunt 31. U wandelt door Ell en passeert de Sint-Antonius Abtkerk. Daarna wandelt U door de natuurgebieden van Heijkersbroek en Weerenbroek. Vervolgens loopt U langs de Vliet die uitkomt in de Tungelroyse Beek. Midden in het Heijkersbroek wandelt U om de visvijver. U volgt daarna de Tungelroyse Beek en loopt door natuurgebied Ellburg langs de Ellerschans. Deze passage kan bij slecht weer erg drassig zijn. Na wandelknooppunt 70 loopt U door een weiland en komt daarna in het Ellburgse bos. Eenmaal weer uit het bos loopt U een klein stuk over de Kampstraat. Daarna gaat U links door het Lemmensbos en langs Lemmenhof. Vervolgens loopt U langs boerderij de Hoof en Eetcafe de Prairie. U wandelt verder over de Sebastiaanstraat in de richting van wandelknooppunt 10. Na de Ellbrug gaat U met een trappetje naar beneden en volgt het pad langs het kanaal richting wandelknooppunt 85. Daar gaat U rechtsaf het bos in. U wandelt nu door het drassige Spreukenbos de Moost. Daarna volgt U een pad langs de Bergvenbeek. Aan het eind gaat U langs de N280 bij de stoplichten naar rechts richting Kelpen-Oler. U wandelt nu door een open agrarisch landschap terug naar het kanaal. Vervolgens loopt U weer langs het kanaal terug naar de Ellbrug. Ten slotte steekt U het kanaal weer over en loopt terug naar het startpunt bij Eetcafe de Prairie. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
11 - 31 - 33 - 34 - 45 - 44 - 60 - 38 - 39 - 37 - 36 - 35 - 32 - 71 - 70 - 11 - 10 - 85 - 83 - 84 - 82 - 20 - 14 - 10 - 11 (lengte 13,8 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Bijzonderheden wandelroutes 75 Ell
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. U kunt de wandelroutes vanaf deze startplaats bij natte omstandigheden beter mijden. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
start wandelroute
horeca wandelroute
De wandelroute start bij wandelknooppunt 11 op de hoek van de Sebastiaanstraat en de Kampstraat. U loopt over de Sebastiaanstraat in de richting van wandelknooppunt 31. U wandelt door Ell en passeert de Sint-Antonius Abtkerk. Daarna wandelt U door de natuurgebieden van Heijkersbroek en Weerenbroek. Vervolgens loopt U langs de Vliet die uitkomt in de Tungelroyse Beek. Midden in het Heijkersbroek wandelt U om de visvijver. U volgt daarna de Tungelroyse Beek en loopt door natuurgebied Ellburg langs de Ellerschans. Deze passage kan bij slecht weer erg drassig zijn. Na wandelknooppunt 70 loopt U door een weiland en komt daarna in het Ellburgse bos. Eenmaal weer uit het bos loopt U een klein stuk over de Kampstraat. Daarna gaat U links door het Lemmensbos en langs Lemmenhof. Ten slotte loopt U langs boerderij de Hoof terug naar het startpunt bij Eetcafe de Prairie. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 7514 Ell
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

75. Wandelen in Ell

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 8, of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Eetcafé de Prairie in Ell. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 11 op de hoek van de Sebastiaanstraat en de Kampstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 11 op de hoek van de Sebastiaanstraat en de Kampstraat. U loopt over de Sebastiaanstraat in de richting van wandelknooppunt 10. Na de Ellbrug gaat U met een trappetje naar beneden en volgt het pad langs het kanaal richting wandelknooppunt 85. Daar gaat U rechtsaf het bos in. U wandelt nu door het drassige Spreukenbos de Moost. Daarna volgt U een pad langs de Bergvenbeek. Aan het eind gaat U langs de N280 bij de stoplichten naar rechts richting Kelpen-Oler. U wandelt nu door een open agrarisch landschap terug naar het kanaal. Vervolgens loopt U weer langs het kanaal terug naar de Ellbrug. Ten slotte steekt U het kanaal weer over en loopt terug naar het startpunt bij Eetcafe de Prairie. Horeca bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 11 op de hoek van de Sebastiaanstraat en de Kampstraat. U loopt over de Sebastiaanstraat in de richting van wandelknooppunt 31. U wandelt door Ell en passeert de Sint-Antonius Abtkerk. Daarna wandelt U door de natuurgebieden van Heijkersbroek en Weerenbroek. Vervolgens loopt U langs de Vliet die uitkomt in de Tungelroyse Beek. Midden in het Heijkersbroek wandelt U om de visvijver. U volgt daarna de Tungelroyse Beek en loopt door natuurgebied Ellburg langs de Ellerschans. Deze passage kan bij slecht weer erg drassig zijn. Na wandelknooppunt 70 loopt U door een weiland en komt daarna in het Ellburgse bos. Eenmaal weer uit het bos loopt U een klein stuk over de Kampstraat. Daarna gaat U links door het Lemmensbos en langs Lemmenhof. Ten slotte loopt U langs boerderij de Hoof terug naar het startpunt bij Eetcafe de Prairie. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 11 op de hoek van de Sebastiaanstraat en de Kampstraat. U loopt over de Sebastiaanstraat in de richting van wandelknooppunt 31. U wandelt door Ell en passeert de Sint-Antonius Abtkerk. Daarna wandelt U door de natuurgebieden van Heijkersbroek en Weerenbroek. Vervolgens loopt U langs de Vliet die uitkomt in de Tungelroyse Beek. Midden in het Heijkersbroek wandelt U om de visvijver. U volgt daarna de Tungelroyse Beek en loopt door natuurgebied Ellburg langs de Ellerschans. Deze passage kan bij slecht weer erg drassig zijn. Na wandelknooppunt 70 loopt U door een weiland en komt daarna in het Ellburgse bos. Eenmaal weer uit het bos loopt U een klein stuk over de Kampstraat. Daarna gaat U links door het Lemmensbos en langs Lemmenhof. Vervolgens loopt U langs boerderij de Hoof en Eetcafe de Prairie. U wandelt verder over de Sebastiaanstraat in de richting van wandelknooppunt 10. Na de Ellbrug gaat U met een trappetje naar beneden en volgt het pad langs het kanaal richting wandelknooppunt 85. Daar gaat U rechtsaf het bos in. U wandelt nu door het drassige Spreukenbos de Moost. Daarna volgt U een pad langs de Bergvenbeek. Aan het eind gaat U langs de N280 bij de stoplichten naar rechts richting Kelpen-Oler. U wandelt nu door een open agrarisch landschap terug naar het kanaal. Vervolgens loopt U weer langs het kanaal terug naar de Ellbrug. Ten slotte steekt U het kanaal weer over en loopt terug naar het startpunt bij Eetcafe de Prairie. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 7505 Ell Korte beschrijving wandelroute 7508 Ell Korte beschrijving wandelroute 7514 Ell
7505. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Ell Eetcafé de Prairie: 11 - 10 - 85 - 83 - 84 - 82 - 20 - 14 - 10 - 11 (lengte 5,4 km) 7508. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Ell Eetcafé de Prairie: 11 - 31 - 33 - 34 - 45 - 44 - 60 - 38 - 39 - 37 - 36 - 35 - 32 - 71 - 70 - 11 (lengte 8,3 km) 7514. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © ELL startplaats Ell Eetcafé de Prairie: 11 - 31 - 33 - 34 - 45 - 44 - 60 - 38 - 39 - 37 - 36 - 35 - 32 - 71 - 70 - 11 - 10 - 85 - 83 - 84 - 82 - 20 - 14 - 10 - 11 (lengte 13,8 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps