Made with MAGIX by Mat Maessen

75. Wandelen in Ell

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 8, of 11 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Eetcafé de Prairie in Ell. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 11 op de hoek van de Sebastiaanstraat en de Kampstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Ell Eetcafe de Prairie

Eetcafe de Prairie Sebastiaanstraat 51 6011 RD Ell www.eetcafedeprairie.nl
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Ell van 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 11 op de hoek van de Sebastiaanstraat en de Kampstraat. U loopt over de Sebastiaanstraat in de richting van wandelknooppunt 31. U wandelt door Ell en passeert de Sint-Antonius Abtkerk. Daarna wandelt U langs het natuurgebied Heijkersbroek. U volgt daarna de Tungelroyse Beek en loopt door natuurgebied Ellburg langs de Ellerschans. Deze passage kan bij slecht weer erg drassig zijn. Na wandelknooppunt 71 wandelt U door een weiland en komt daarna in het Ellburgse bos. Eenmaal weer uit het bos loopt U een klein stuk over de Kampstraat. Daarna gaat U links door het Lemmensbos en langs Lemmenhof. Ten slotte loopt U langs boerderij de Hoof terug naar het startpunt bij Eetcafe de Prairie. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
11 - 31 - 33 - 34 - 35 - 32 - 71 - 70 - 11 (lengte 5,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Ell van 8 kilometer

11 - 31 - 33 - 34 - 45 - 44 - 60 - 38 - 39 - 37 - 36 - 35 - 32 - 71 - 70 - 11 (lengte 8,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Ell van 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 11 op de hoek van de Sebastiaanstraat en de Kampstraat. U loopt over de Sebastiaanstraat in de richting van wandelknooppunt 31. U wandelt door Ell en passeert de Sint-Antonius Abtkerk. Daarna wandelt U door de natuurgebieden van Heijkersbroek en Weerenbroek. Vervolgens loopt U langs de Vliet die uitkomt in de Tungelroyse Beek. Midden in het Heijkersbroek wandelt U om de visvijver. U volgt daarna de Tungelroyse Beek tot aan de brug bij wandelknooppunt 32. Daar gaat U linksaf over de brug en U volgt vervolgens de (ronde) oranje markeringen van het wandelnetwerk Kempen-Broek. U wandelt door Swartbroek en passeert de Sint-Corneliskerk. Daarna loopt U langs Molen de Hoop naar natuurgebied Ellburg. Nadat U de Tungelroyse Beek weer bent overgestoken komt U bij wandelknooppunt 71. Vanaf nu volgt U weer de markeringen van het wandelnetwerk Leudal. Na door een weiland gelopen te zijn komt U in het Ellburgse bos. Eenmaal weer uit het bos loopt U een klein stuk over de Kampstraat. Daarna gaat U links door het Lemmensbos en langs Lemmenhof. Ten slotte loopt U langs boerderij de Hoof terug naar het startpunt bij Eetcafe de Prairie. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
11 - 31 - 33 - 34 - 45 - 44 - 60 - 38 - 39 - 37 - 36 - 35 - 32 – linksaf volg oranje markeringen via wandelwissels 70 – 72 – 73 – 74 – 66 – 67 – 68 – 71 - volg weer markeringen wandelnetwerk Leudal - 70 - 11 (lengte 10,9 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. U kunt de wandelroutes vanaf deze startplaats bij natte omstandigheden beter mijden. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In wandelroute 7511 maakt U gedeeltelijk gebruik van de (ronde) oranje markeringen van wandelnetwerk Kempen-Broek.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 11 op de hoek van de Sebastiaanstraat en de Kampstraat. U loopt over de Sebastiaanstraat in de richting van wandelknooppunt 31. U wandelt door Ell en passeert de Sint-Antonius Abtkerk. Daarna wandelt U door de natuurgebieden van Heijkersbroek en Weerenbroek. Vervolgens loopt U langs de Vliet die uitkomt in de Tungelroyse Beek. Midden in het Heijkersbroek wandelt U om de visvijver. U volgt daarna de Tungelroyse Beek en loopt door natuurgebied Ellburg langs de Ellerschans. Deze passage kan bij slecht weer erg drassig zijn. Na wandelknooppunt 71 loopt U door een weiland en komt daarna in het Ellburgse bos. Eenmaal weer uit het bos loopt U een klein stuk over de Kampstraat. Daarna gaat U links door het Lemmensbos en langs Lemmenhof. Ten slotte loopt U langs boerderij de Hoof terug naar het startpunt bij Eetcafe de Prairie. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Leudal
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

75. Wandelen in Ell

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 8, of 11 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Eetcafé de Prairie in Ell. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 11 op de hoek van de Sebastiaanstraat en de Kampstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 11 op de hoek van de Sebastiaanstraat en de Kampstraat. U loopt over de Sebastiaanstraat in de richting van wandelknooppunt 31. U wandelt door Ell en passeert de Sint-Antonius Abtkerk. Daarna wandelt U langs het natuurgebied Heijkersbroek. U volgt daarna de Tungelroyse Beek en loopt door natuurgebied Ellburg langs de Ellerschans. Deze passage kan bij slecht weer erg drassig zijn. Na wandelknooppunt 71 wandelt U door een weiland en komt daarna in het Ellburgse bos. Eenmaal weer uit het bos loopt U een klein stuk over de Kampstraat. Daarna gaat U links door het Lemmensbos en langs Lemmenhof. Ten slotte loopt U langs boerderij de Hoof terug naar het startpunt bij Eetcafe de Prairie. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 11 op de hoek van de Sebastiaanstraat en de Kampstraat. U loopt over de Sebastiaanstraat in de richting van wandelknooppunt 31. U wandelt door Ell en passeert de Sint-Antonius Abtkerk. Daarna wandelt U door de natuurgebieden van Heijkersbroek en Weerenbroek. Vervolgens loopt U langs de Vliet die uitkomt in de Tungelroyse Beek. Midden in het Heijkersbroek wandelt U om de visvijver. U volgt daarna de Tungelroyse Beek en loopt door natuurgebied Ellburg langs de Ellerschans. Deze passage kan bij slecht weer erg drassig zijn. Na wandelknooppunt 71 loopt U door een weiland en komt daarna in het Ellburgse bos. Eenmaal weer uit het bos loopt U een klein stuk over de Kampstraat. Daarna gaat U links door het Lemmensbos en langs Lemmenhof. Ten slotte loopt U langs boerderij de Hoof terug naar het startpunt bij Eetcafe de Prairie. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 11 op de hoek van de Sebastiaanstraat en de Kampstraat. U loopt over de Sebastiaanstraat in de richting van wandelknooppunt 31. U wandelt door Ell en passeert de Sint-Antonius Abtkerk. Daarna wandelt U door de natuurgebieden van Heijkersbroek en Weerenbroek. Vervolgens loopt U langs de Vliet die uitkomt in de Tungelroyse Beek. Midden in het Heijkersbroek wandelt U om de visvijver. U volgt daarna de Tungelroyse Beek tot aan de brug bij wandelknooppunt 32. Daar gaat U linksaf over de brug en U volgt vervolgens de (ronde) oranje markeringen van het wandelnetwerk Kempen-Broek. U wandelt door Swartbroek en passeert de Sint-Corneliskerk. Daarna loopt U langs Molen de Hoop naar natuurgebied Ellburg. Nadat U de Tungelroyse Beek weer bent overgestoken komt U bij wandelknooppunt 71. Vanaf nu volgt U weer de markeringen van het wandelnetwerk Leudal. Na door een weiland gelopen te zijn komt U in het Ellburgse bos. Eenmaal weer uit het bos loopt U een klein stuk over de Kampstraat. Daarna gaat U links door het Lemmensbos en langs Lemmenhof. Ten slotte loopt U langs boerderij de Hoof terug naar het startpunt bij Eetcafe de Prairie. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
7505. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Ell Eetcafé de Prairie: 11 - 31 - 33 - 34 - 35 - 32 - 71 - 70 - 11 (lengte 5,4 km) 7508. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Ell Eetcafé de Prairie: 11 - 31 - 33 - 34 - 45 - 44 - 60 - 38 - 39 - 37 - 36 - 35 - 32 - 71 - 70 - 11 (lengte 8,3 km) 7511. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Ell Eetcafé de Prairie: 11 - 31 - 33 - 34 - 45 - 44 - 60 - 38 - 39 - 37 - 36 - 35 - 32 – linksaf volg oranje markeringen via wandelwissels 70 – 72 – 73 – 74 – 66 – 67 – 68 – 71 - volg weer markeringen wandelnetwerk Leudal - 70 - 11 (lengte 10,9 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. U kunt de wandelroutes vanaf deze startplaats bij natte omstandigheden beter mijden. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In wandelroute 7511 maakt U gedeeltelijk gebruik van de (ronde) oranje markeringen van wandelnetwerk Kempen- Broek.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Ell van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Ell van ongeveer 8 kilometer

Wandelroute Ell van ongeveer 11 kilometer

Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes