Made with MAGIX by Mat Maessen

78. Wandelen in Heibloem

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9, 13 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Eetcafé de Stoep in Meijel. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 80 aan de rotonde tegenover Eetcafé de Stoep. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Eetcafé de Stoep. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Meijel Eetcafe de Stoep

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute in Heibloem van 5 kilometer

80 - 81 - 10 - 14 - 12 - 13 - 31 - 30 - 80 (lengte 5,4 km)

Wandelroute in Heibloem van 9 kilometer

80 - 81 - 10 - 11 - 21 - 20 - 60 - 50 - 54 - 53 - 12 - 13 - 31 - 30 - 80 (lengte 9,4 km)

Wandelroute in Heibloem van 13 kilometer

Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij wandelknooppunt 80 schuin tegenover Eetcafé de Stoep aan de rotonde over de Noordervaart. U loopt over het fietspad langs de N279 (Roggelsedijk) in de richting van wandelknooppunt 81. U wandelt door buurtschap Witdonk en daarna door natuurgebied Waterbloem. Vervolgens passeert U de Moost Hoeve in buurtschap Caluna. U wandelt daarna langs de wateren van het natuurgebied van de Kleine en Grote Moost. Ten slotte volgt U een breed zandpad langs de Noordervaart terug naar het startpunt van de wandelroute aan de rotonde. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 80 schuin tegenover Eetcafé de Stoep aan de rotonde over de Noordervaart. U loopt over het fietspad langs de N279 (Roggelsedijk) in de richting van wandelknooppunt 81. U wandelt door buurtschap Witdonk en daarna door natuurgebied Waterbloem. Daar loopt U langs de Achterste Moost en Eerste Moost en een stukje langs de Roggelse Beek. In Heibloem passeert U de Sint-Isidoruskerk. Daarna loopt U over het terrein van de Witdonckschool Heibloem. Via Aan de Heibloem bereikt U buurtschap Caluna. Vervolgens wandelt U langs de wateren van het natuurgebied van de Kleine en Grote Moost. Ten slotte volgt U een breed zandpad langs de Noordervaart terug naar het startpunt van de wandelroute aan de rotonde. Horeca alleen bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 80 schuin tegenover Eetcafé de Stoep aan de rotonde over de Noordervaart. U loopt over het fietspad langs de N279 (Roggelsedijk) in de richting van wandelknooppunt 81. U wandelt door buurtschap Witdonk. Vervolgens wandelt U steeds door het gevarieerde bos van Waterbloem met de Achterste Moost en Eerste Moost en langs de Roggelse Beek. In Heibloem passeert U de Sint-Isidoruskerk. Daarna loopt U over het terrein van de Witdonckschool Heibloem. Via Aan de Heibloem bereikt U buurtschap Caluna. Vervolgens wandelt U langs de wateren van het natuurgebied van de Kleine en Grote Moost. Ten slotte volgt U een breed zandpad langs de Noordervaart terug naar het startpunt van de wandelroute aan de rotonde. Horeca alleen bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
80 - 81 - 10 - 11 - 21 - 22 - 23 - 25 - 63 - 66 - 65 - 62 - 61 - 72 - 60 - 50 - 54 - 53 - 12 - 13 - 31 - 30 - 80 (lengte 12,6 km)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Eetcafé de Stoep Roggelsedijk 19 5768 RA Meijel www.destoepmeijel.nl
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPTROUTE HEIBLOEM

De wandelroute start bij wandelknooppunt 80 schuin tegenover Eetcafé de Stoep aan de rotonde over de Noordervaart. U loopt over het fietspad langs de N279 (Roggelsedijk) in de richting van wandelknooppunt 81. U wandelt door buurtschap Witdonk en daarna door natuurgebied Waterbloem. Daar loopt U langs de Achterste Moost en Eerste Moost en een stukje langs de Roggelse Beek. In Heibloem passeert U de Sint-Isidoruskerk. Daarna loopt U over het terrein van de Witdonckschool Heibloem. Vervolgens wandelt U door het Spaanse Bos naar de Vissensteert. Daarna loopt U een hele tijd langs de Neerpeelbeek. Bij buurtschap Stokershorst kunt U in de zomerperiode uitrusten bij het Fietsterras Stokershorst. Daarna loopt U een stukje langs de Noordervaart. Vervolgens wandelt U langs de wateren van het natuurgebied van de Kleine en Grote Moost. Ten slotte volgt U weer een breed zandpad langs de Noordervaart terug naar het startpunt van de wandelroute aan de rotonde. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
80 - 81 - 10 - 11 - 21 - 20 - 60 - 50 - 54 - 53 – 57 – 56 – 55 – 42 – 44 – 43 – 33 – 32 – 52 - 13 - 31 - 30 - 80 (lengte 15,6 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Leudal en wandelnetwerk Peel en Maas
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

78. Wandelen in

Heibloem

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9, 13 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Eetcafé de Stoep in Meijel. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 80 aan de rotonde tegenover Eetcafé de Stoep. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Eetcafé de Stoep. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 80 schuin tegenover Eetcafé de Stoep aan de rotonde over de Noordervaart. U loopt over het fietspad langs de N279 (Roggelsedijk) in de richting van wandelknooppunt 81. U wandelt door buurtschap Witdonk en daarna door natuurgebied Waterbloem. Vervolgens passeert U de Moost Hoeve in buurtschap Caluna. U wandelt daarna langs de wateren van het natuurgebied van de Kleine en Grote Moost. Ten slotte volgt U een breed zandpad langs de Noordervaart terug naar het startpunt van de wandelroute aan de rotonde. Horeca bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 80 schuin tegenover Eetcafé de Stoep aan de rotonde over de Noordervaart. U loopt over het fietspad langs de N279 (Roggelsedijk) in de richting van wandelknooppunt 81. U wandelt door buurtschap Witdonk en daarna door natuurgebied Waterbloem. Daar loopt U langs de Achterste Moost en Eerste Moost en een stukje langs de Roggelse Beek. In Heibloem passeert U de Sint-Isidoruskerk. Daarna loopt U over het terrein van de Witdonckschool Heibloem. Via Aan de Heibloem bereikt U buurtschap Caluna. Vervolgens wandelt U langs de wateren van het natuurgebied van de Kleine en Grote Moost. Ten slotte volgt U een breed zandpad langs de Noordervaart terug naar het startpunt van de wandelroute aan de rotonde. Horeca alleen bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 80 schuin tegenover Eetcafé de Stoep aan de rotonde over de Noordervaart. U loopt over het fietspad langs de N279 (Roggelsedijk) in de richting van wandelknooppunt 81. U wandelt door buurtschap Witdonk en daarna door natuurgebied Waterbloem. Daar loopt U langs de Achterste Moost en Eerste Moost en een stukje langs de Roggelse Beek. In Heibloem passeert U de Sint-Isidoruskerk. Daarna loopt U over het terrein van de Witdonckschool Heibloem. Vervolgens wandelt U door het Spaanse Bos naar de Vissensteert. Daarna loopt U een hele tijd langs de Neerpeelbeek. Bij buurtschap Stokershorst kunt U in de zomerperiode uitrusten bij het Fietsterras Stokershorst. Daarna loopt U een stukje langs de Noordervaart. Vervolgens wandelt U langs de wateren van het natuurgebied van de Kleine en Grote Moost. Ten slotte volgt U weer een breed zandpad langs de Noordervaart terug naar het startpunt van de wandelroute aan de rotonde. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 7805 Heibloem Korte beschrijving wandelroute 7809 Heibloem
De wandelroute start bij wandelknooppunt 80 schuin tegenover Eetcafé de Stoep aan de rotonde over de Noordervaart. U loopt over het fietspad langs de N279 (Roggelsedijk) in de richting van wandelknooppunt 81. U wandelt door buurtschap Witdonk en daarna door natuurgebied Waterbloem. Daar loopt U langs de Achterste Moost en Eerste Moost en een stukje langs de Roggelse Beek. In Heibloem passeert U de Sint-Isidoruskerk. Daarna loopt U over het terrein van de Witdonckschool Heibloem. Vervolgens wandelt U door het Spaanse Bos naar de Vissensteert. Daarna loopt U een hele tijd langs de Neerpeelbeek. Bij buurtschap Stokershorst kunt U in de zomerperiode uitrusten bij het Fietsterras Stokershorst. Daarna loopt U een stukje langs de Noordervaart. Vervolgens wandelt U langs de wateren van het natuurgebied van de Kleine en Grote Moost. Ten slotte volgt U weer een breed zandpad langs de Noordervaart terug naar het startpunt van de wandelroute aan de rotonde. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Korte beschrijving wandelroute 7813 Heibloem Korte beschrijving wandelroute 7816 Heibloem
7805. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Meijel Eetcafé de Stoep: 80 - 81 - 10 - 14 - 12 - 13 - 31 - 30 - 80 (lengte 5,4 km) 7809. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Meijel Eetcafé de Stoep: 80 - 81 - 10 - 11 - 21 - 20 - 60 - 50 - 54 - 53 - 12 - 13 - 31 - 30 - 80 (lengte 9,4 km) 7813. Nummering wandelroute wandelnetwerk Leudal startplaats Meijel Eetcafé de Stoep: 80 - 81 - 10 - 11 - 21 - 22 - 23 - 25 - 63 - 66 - 65 - 62 - 61 - 72 - 60 - 50 - 54 - 53 - 12 - 13 - 31 - 30 - 80 (lengte 12,6 km) 7816. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © HEIBLOEM startplaats Meijel Eetcafé de Stoep: 80 - 81 - 10 - 11 - 21 - 20 - 60 - 50 - 54 - 53 – 57 – 56 – 55 – 42 – 44 – 43 – 33 – 32 – 52 - 13 - 31 - 30 - 80 (lengte 15,6 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes