Made with MAGIX by Mat Maessen

29. Wandelen in Grashoek

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9 of 11 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Golfdomein Kapelkeshof in Grashoek. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 25 aan de Roomweg. Dit wandelknooppunt ligt op ongeveer 75 meter afstand van de parkeerplaats van Golfdomein Kapelkeshof bij een Mariakapel op een T-splitsing van de Roomweg met een laarzenpad. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Golfdomein Kapelkeshof. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Grashoek Golfdomein Kapelkeshof

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Grashoek van 5 kilometer

U start de wandelroute bij wandelknooppunt 25 aan de Roomweg vlakbij de ingang van Golfdomein Kapelkeshof en loopt via de Roomweg in de richting van wandelknooppunt 11. In de bebouwde kom van Grashoek passeert U het Dorpsplein Onder de Linden met de Heilig Hart van Jezuskerk. Eenmaal buiten de bebouwde kom wandelt U door de bossen van de Marisberg. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt over het terrein van Golf- en Wijndomein Kapelkeshof. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
25 - 11 - 66 - 10 - 75 - 74 - 72 - 87 - 68 - 70 - 84 - 83 - 25 (lengte 5,4 km)

Wandelroute vanuit Grashoek van 9 kilometer

U start de wandelroute bij wandelknooppunt 25 aan de Roomweg vlakbij de ingang van Golfdomein Kapelkeshof en loopt over het terrein van Golf- en Wijndomein Kapelkeshof in de richting van wandelknooppunt 83. Daarna wandelt U langs de loop van de Groote Molenbeek. Via landelijke wegen en bospaden van de Vliegert komt U op de Heide. U passeert er Camping Beringerzand en het voormalige recreatieoord voor paters Patershof. Door landelijk gebied loopt U terug naar Grashoek en eindigt weer bij Golfdomein Kapelkeshof. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
25 - 83 - 85 - 82 - 62 - 21 - 22 - 26 - 25 - 61 - 60 - 20 - 17 - 03 - 16 - 02 - 12 - 25 (lengte 9,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Golfdomein Kapelkeshof Roomweg 85 5985 NS Grashoek www.kapelkeshof.nl
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Grashoek van 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 25 aan de Roomweg vlakbij de ingang van Golfdomein Kapelkeshof. U loopt over het onverharde laarzenpad in de richting van wandelknooppunt 12. Daarna wandelt U door het centrum van Grashoek en passeert U het Gemeenschapshuis de Ankerplaats en de Heilig Hart van Jezuskerk. Vervolgens wandelt U door de bossen van de Marisberg. In de bossen van de Marisberg passeert U het vliegtuigmonument dat herinnert aan het neerstorten van een Britse Lancaster in de Tweede Wereldoorlog. Daarna loopt U langs de natuurgebieden Scherliet en Kwakvors. Vervolgens wandelt U langs de Helenavaart op de grens van Limburg en Noord- Brabant. Verderop loopt U door buurtschap Belgenhoek langs Pluktuin de 7e Hemel terug naar de bossen van de Marisberg. Ten slotte wandelt U over het terrein van Golf- en Wijndomein terug naar de startplaats. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
25 – 12 – 02 - 11 – 66 – 10 – 75 – 74 – 73 – 86 – 91 – 20 – 90 – 89 – 93 – 87 – 68 – 70 – 84 - 83 - 25 (lengte 10,6 km)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Peel en Maas
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

29. Wandelen in

Grashoek

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 9 of 11 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Golfdomein Kapelkeshof in Grashoek. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 25 aan de Roomweg. Dit wandelknooppunt ligt op ongeveer 75 meter afstand van de parkeerplaats van Golfdomein Kapelkeshof bij een Mariakapel op een T-splitsing van de Roomweg met een laarzenpad. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij Golfdomein Kapelkeshof. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
U start de wandelroute bij wandelknooppunt 25 aan de Roomweg vlakbij de ingang van Golfdomein Kapelkeshof en loopt via de Roomweg in de richting van wandelknooppunt 11. In de bebouwde kom van Grashoek passeert U het Dorpsplein Onder de Linden met de Heilig Hart van Jezuskerk. Eenmaal buiten de bebouwde kom wandelt U door de bossen van de Marisberg. Ten slotte loopt U weer terug naar het startpunt over het terrein van Golf- en Wijndomein Kapelkeshof. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
U start de wandelroute bij wandelknooppunt 25 aan de Roomweg vlakbij de ingang van Golfdomein Kapelkeshof en loopt over het terrein van Golf- en Wijndomein Kapelkeshof in de richting van wandelknooppunt 83. Daarna wandelt U langs de loop van de Groote Molenbeek. Via landelijke wegen en bospaden van de Vliegert komt U op de Heide. U passeert er Camping Beringerzand en het voormalige recreatieoord voor paters Patershof. Door landelijk gebied loopt U terug naar Grashoek en eindigt weer bij Golfdomein Kapelkeshof. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 25 aan de Roomweg vlakbij de ingang van Golfdomein Kapelkeshof. U loopt over het onverharde laarzenpad in de richting van wandelknooppunt 12. Daarna wandelt U door het centrum van Grashoek en passeert U het Gemeenschapshuis de Ankerplaats en de Heilig Hart van Jezuskerk. Vervolgens wandelt U door de bossen van de Marisberg. In de bossen van de Marisberg passeert U het vliegtuigmonument dat herinnert aan het neerstorten van een Britse Lancaster in de Tweede Wereldoorlog. Daarna loopt U langs de natuurgebieden Scherliet en Kwakvors. Vervolgens wandelt U langs de Helenavaart op de grens van Limburg en Noord-Brabant. Verderop loopt U door buurtschap Belgenhoek langs Pluktuin de 7 e Hemel terug naar de bossen van de Marisberg. Ten slotte wandelt U over het terrein van Golf- en Wijndomein terug naar de startplaats. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
2905. Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas startplaats Grashoek Golfdomein Kapelkeshof: 25 - 11 - 66 - 10 - 75 - 74 - 72 - 87 - 68 - 70 - 84 - 83 - 25 (lengte 5,4 km) 2909. Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas startplaats Grashoek Golfdomein Kapelkeshof: 25 - 83 - 85 - 82 - 62 - 21 - 22 - 26 - 25 - 61 - 60 - 20 - 17 - 03 - 16 - 02 - 12 - 25 (lengte 9,4 km) 2911. Nummering wandelroute wandelnetwerk Peel en Maas startplaats Grashoek Golfdomein Kapelkeshof: 25 – 12 – 02 - 11 – 66 – 10 – 75 – 74 – 73 – 86 – 91 – 20 – 90 – 89 – 93 – 87 – 68 – 70 – 84 - 83 - 25 (lengte 10,6 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Grashoek van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Grashoek van ongeveer 9 kilometer

Wandelroute Grashoek van ongeveer 11 kilometer

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps