Made with MAGIX by Mat Maessen

83. Wandelen in Asselt

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 en 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Restaurant Maaszicht in Asselt. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Roermond bij Restaurant Maaszicht in Asselt. Parkeerplaatsen aan de Pastoor Pinckersstraat en Eindweg in Asselt zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Asselt Restaurant Maaszicht

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Asselt van 5 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Roermond voor Restaurant Maaszicht aan de Pastoor Pinckersstraat in Asselt. Vanaf dit bord steekt U de weg over. Aan de overzijde van de weg volgt U het onverharde grindpad in de richting van de Romaanse kerk St. Dioysius. U volgt de Pastoor Pinckersstraat tot wandelknooppunt 26 en passeert Museum Asselt, Asselterhof en Hoeve Syperhof. Bij wandelknooppunt 26 gaat U rechtsaf door natuurgebied de Vuilbemden. Bij wandelknooppunt 25 gaat U naar rechts en blijft U binnen de afscheiding om de Asseltse plassen lopen. Bij de parkeerplaats aan de Zuidplas volgt U de bredere onverharde weg naar rechts. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Maaszicht in Asselt. Horeca bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
Startbord - 90 - 26 - 28 - 25 - 90 - richting 81 tot startbord (lengte 5,2 km)

Wandelroute vanuit Asselt van 10 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Roermond voor Restaurant Maaszicht aan de Pastoor Pinckersstraat in Asselt. Vanaf dit bord steekt U de weg over. Aan de overzijde van de weg volgt U het onverharde grindpad in de richting van de Romaanse kerk St. Dioysius. U volgt de Pastoor Pinckersstraat tot wandelknooppunt 26 en passeert Museum Asselt, Asselterhof en Hoeve Syperhof. Bij wandelknooppunt 26 gaat U rechtsaf door natuurgebied de Vuilbemden. Daarna steekt U het spoor over en wandelt door het gehucht Leeuwen. U volgt de weg door industriegebied Mijnheerkens. Aan het eind van Mijnheerkens komt U na een scherpe bocht bij Restaurant Geweun Meneerkes. U wandelt vervolgens door het klaphek en komt in natuurgebied Stadsweide. Let op het kan er behoorlijk drassig zijn. U volgt het natte beekdal, over de Stroomgeul en langs het ven de Stille. Bij wandelknooppunt 10 gaat U naar links langs de Maasnielderbeek. Aan het eind klimt U over een hek en steekt de Maasnielderbeek over. U volgt een weelderig begroeid pad langs de Maas. Daar waar aan U rechterzijde het water van de Sneppen begint neemt U het pad dat de Sneppen blijft volgen. Eenmaal in open landschap steekt U de Stroomgeul over. Aan het eind gaat U voor de dijk linksaf. U loopt verder onder het spoorviaduct door. Na wandelknooppunt 50 wandelt U langs de Asseltse plassen Leeuwenhorst en Zuidoost. Na wandelknooppunt 25 blijft U binnen de afscheiding om de Asseltse plassen lopen. Bij de parkeerplaats aan de Zuidplas volgt U de bredere onverharde weg naar rechts. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Maaszicht. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Startbord - 90 - 26 - 28 - 29 - 30 - 10 - 50 - 01 - 25 - 90 - richting 81 tot startbord (lengte 9,9 km)

Wandelroute vanuit Asselt van 15 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Roermond voor Restaurant Maaszicht aan de Pastoor Pinckersstraat in Asselt. Vanaf dit bord steekt U de weg over. Aan de overzijde van de weg volgt U het onverharde grindpad in de richting van jachthaven Ascloa. Bij het Gebrouwhuis gaat U rechtsaf. Na Camping Genaenhof gaat U linksaf en volgt de Noormannenroute over rustige veldwegen. Voor Hoeve Genaenhof gaat U linksaf door een klaphek en volgt U de slingerende Swalm. U passeert daarna Hoeve Genoenhof. Daarna steekt U bij Kasteelruïne Ouborg de Swalm over en loopt onder de A73 door naar Swalmen. U volgt de loop van de Swalm. Voor wandelknooppunt 57 steekt U de Swalm weer over. Vervolgens loopt U Swalmen weer uit en steekt de Eppenbeek over. Via de Asseltsestraat loopt U terug naar Asselt. Vlak voor het einde van de Asseltsestraat draait U echter scherp naar links Op de Berg. Daarna loopt U langs Asselterhof en Hoeve Syperhof. Verderop wandelt U door natuurgebied de Vuilbemden. Daarna steekt U het spoor over loopt door het gehucht Leeuwen. U volgt de weg door industriegebied Mijnheerkens. Aan het eind van Mijnheerkens komt U na een scherpe bocht bij Restaurant Geweun Meneerkes. U wandelt vervolgens door het klaphek en komt in natuurgebied Stadsweide. Let op het kan er behoorlijk drassig zijn. U volgt het natte beekdal, over de Stroomgeul en langs het ven de Stille. Bij wandelknooppunt 10 gaat U naar links langs de Maasnielderbeek. Aan het eind klimt U over een hek en steekt de Maasnielderbeek over. U volgt een weelderig begroeid pad langs de Maas. Daar waar aan U rechterzijde het water van de Sneppen begint neemt U het pad dat de Sneppen blijft volgen. Eenmaal in open landschap steekt U de Stroomgeul over. Aan het eind gaat U voor de dijk linksaf. U loopt verder onder het spoorviaduct door. Na wandelknooppunt 50 wandelt U langs de Asseltse plassen Leeuwenhorst en Zuidoost. Na wandelknooppunt 25 blijft U binnen de afscheiding om de Asseltse plassen lopen. Bij de parkeerplaats aan de Zuidplas volgt U de bredere onverharde weg naar rechts. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Maaszicht. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 9 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
Startbord - 81 - 80 – 82 - 79 - 78 - 58 - 57 - 77 - 90 - 26 - 28 - 29 - 30 - 10 - 50 - 01 - 25 - 90 - richting 81 tot startbord (lengte 15,4 km)
Bij hoog water van de Maas zijn de paden langs te Maas wellicht niet te lopen. U kunt de wandelroutes vanaf deze startplaats dan beter mijden. De passage door de stadsweide kan ook erg drassig zijn evenals het pad langs de Swalm. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig en dichtbegroeid zijn. Lange broek aanbevelenswaardig. In wandelroute 8310 en 8315 dient U, nadat U na wandelknooppunt 10 langs de Maas bent gaan lopen, bij een onduidelijke Y- splitsing daar waar aan Uw rechterzijde het water van de Sneppen begint, het rechter pad te nemen dat steeds langs de Sneppen loopt.
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Restaurant Maaszicht Pastoor Pinckersstraat 36 6071 NW Asselt www.restaurant-maaszicht.nl
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Roermond
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

83. Wandelen in Asselt

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 en 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats Restaurant Maaszicht in Asselt. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Roermond bij Restaurant Maaszicht in Asselt. Parkeerplaatsen aan de Pastoor Pinckersstraat en Eindweg in Asselt zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Roermond voor Restaurant Maaszicht aan de Pastoor Pinckersstraat in Asselt. Vanaf dit bord steekt U de weg over. Aan de overzijde van de weg volgt U het onverharde grindpad in de richting van de Romaanse kerk St. Dioysius. U volgt de Pastoor Pinckersstraat tot wandelknooppunt 26 en passeert Museum Asselt, Asselterhof en Hoeve Syperhof. Bij wandelknooppunt 26 gaat U rechtsaf door natuurgebied de Vuilbemden. Bij wandelknooppunt 25 gaat U naar rechts en blijft U binnen de afscheiding om de Asseltse plassen lopen. Bij de parkeerplaats aan de Zuidplas volgt U de bredere onverharde weg naar rechts. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Maaszicht in Asselt. Horeca bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Roermond voor Restaurant Maaszicht aan de Pastoor Pinckersstraat in Asselt. Vanaf dit bord steekt U de weg over. Aan de overzijde van de weg volgt U het onverharde grindpad in de richting van de Romaanse kerk St. Dioysius. U volgt de Pastoor Pinckersstraat tot wandelknooppunt 26 en passeert Museum Asselt, Asselterhof en Hoeve Syperhof. Bij wandelknooppunt 26 gaat U rechtsaf door natuurgebied de Vuilbemden. Daarna steekt U het spoor over en wandelt door het gehucht Leeuwen. U volgt de weg door industriegebied Mijnheerkens. Aan het eind van Mijnheerkens komt U na een scherpe bocht bij Restaurant Geweun Meneerkes. U wandelt vervolgens door het klaphek en komt in natuurgebied Stadsweide. Let op het kan er behoorlijk drassig zijn. U volgt het natte beekdal, over de Stroomgeul en langs het ven de Stille. Bij wandelknooppunt 10 gaat U naar links langs de Maasnielderbeek. Aan het eind klimt U over een hek en steekt de Maasnielderbeek over. U volgt een weelderig begroeid pad langs de Maas. Daar waar aan U rechterzijde het water van de Sneppen begint neemt U het pad dat de Sneppen blijft volgen. Eenmaal in open landschap steekt U de Stroomgeul over. Aan het eind gaat U voor de dijk linksaf. U loopt verder onder het spoorviaduct door. Na wandelknooppunt 50 wandelt U langs de Asseltse plassen Leeuwenhorst en Zuidoost. Na wandelknooppunt 25 blijft U binnen de afscheiding om de Asseltse plassen lopen. Bij de parkeerplaats aan de Zuidplas volgt U de bredere onverharde weg naar rechts. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Maaszicht. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Roermond voor Restaurant Maaszicht aan de Pastoor Pinckersstraat in Asselt. Vanaf dit bord steekt U de weg over. Aan de overzijde van de weg volgt U het onverharde grindpad in de richting van jachthaven Ascloa. Bij het Gebrouwhuis gaat U rechtsaf. Na Camping Genaenhof gaat U linksaf en volgt de Noormannenroute over rustige veldwegen. Voor Hoeve Genaenhof gaat U linksaf door een klaphek en volgt U de slingerende Swalm. U passeert daarna Hoeve Genoenhof. Daarna steekt U bij Kasteelruïne Ouborg de Swalm over en loopt onder de A73 door naar Swalmen. U volgt de loop van de Swalm. Voor wandelknooppunt 57 steekt U de Swalm weer over. Vervolgens loopt U Swalmen weer uit en steekt de Eppenbeek over. Via de Asseltsestraat loopt U terug naar Asselt. Vlak voor het einde van de Asseltsestraat draait U echter scherp naar links Op de Berg. Daarna loopt U langs Asselterhof en Hoeve Syperhof. Verderop wandelt U door natuurgebied de Vuilbemden. Daarna steekt U het spoor over loopt door het gehucht Leeuwen. U volgt de weg door industriegebied Mijnheerkens. Aan het eind van Mijnheerkens komt U na een scherpe bocht bij Restaurant Geweun Meneerkes. U wandelt vervolgens door het klaphek en komt in natuurgebied Stadsweide. Let op het kan er behoorlijk drassig zijn. U volgt het natte beekdal, over de Stroomgeul en langs het ven de Stille. Bij wandelknooppunt 10 gaat U naar links langs de Maasnielderbeek. Aan het eind klimt U over een hek en steekt de Maasnielderbeek over. U volgt een weelderig begroeid pad langs de Maas. Daar waar aan U rechterzijde het water van de Sneppen begint neemt U het pad dat de Sneppen blijft volgen. Eenmaal in open landschap steekt U de Stroomgeul over. Aan het eind gaat U voor de dijk linksaf. U loopt verder onder het spoorviaduct door. Na wandelknooppunt 50 wandelt U langs de Asseltse plassen Leeuwenhorst en Zuidoost. Na wandelknooppunt 25 blijft U binnen de afscheiding om de Asseltse plassen lopen. Bij de parkeerplaats aan de Zuidplas volgt U de bredere onverharde weg naar rechts. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Maaszicht. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 9 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
8305. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Asselt Restaurant Maaszicht: Startbord - 90 - 26 - 28 - 25 - 90 - richting 81 tot startbord (lengte 5,2 km) 8310. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Asselt Restaurant Maaszicht: Startbord - 90 - 26 - 28 - 29 - 30 - 10 - 50 - 01 - 25 - 90 - richting 81 tot startbord (lengte 9,9 km) 8315. Nummering wandelroute wandelnetwerk Roermond startplaats Asselt Restaurant Maaszicht: Startbord - 81 - 80 – 82 - 79 - 78 - 58 - 57 - 77 - 90 - 26 - 28 - 29 - 30 - 10 - 50 - 01 - 25 - 90 - richting 81 tot startbord (lengte 15,4 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij hoog water van de Maas zijn de paden langs te Maas wellicht niet te lopen. U kunt de wandelroutes vanaf deze startplaats dan beter mijden. De passage door de stadsweide kan ook erg drassig zijn evenals het pad langs de Swalm. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig en dichtbegroeid zijn. Lange broek aanbevelenswaardig. In wandelroute 8310 en 8315 dient U, nadat U na wandelknooppunt 10 langs de Maas bent gaan lopen, bij een onduidelijke Y-splitsing daar waar aan Uw rechterzijde het water van de Sneppen begint, het rechter pad te nemen dat steeds langs de Sneppen loopt.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Asselt van ongeveer 5 kilometer

Wandelroute Asselt van ongeveer 10 kilometer

Wandelroute Asselt van ongeveer 15 kilometer

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps