Made with MAGIX by Mat Maessen

Wandelnetwerk Utrecht

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
In de winter van 2015 werd in de provincie Utrecht het wandelnetwerk het Groene Hart geopend. Momenteel is er al 1800 kilometer wandelnetwerk gerealiseerd in de provincie Utrecht en wordt er nog gewerkt aan uitbreiding in het oosten van de provincie. Informatie over de wandelnetwerken in Utrecht vindt je op de website van https://www.routesinutrecht.nl/ Het Groene Hart Sinds 2015 ongeveer 600 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes de Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en IJsselstein. Utrecht-Midden Sinds juni 2017 ongeveer 500 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Bunnik, de Bilt, Houten en Utrecht. Kromme Rijnstreek Sinds oktober 2020 ongeveer 500 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Vijfheerenlanden - Alblasserwaard Vanaf april 2017 ongeveer 570 kilometer wandelnetwerk in de gemeente Vijfheerenlanden en de Zuid-Hollandse gemeentes Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden. Utrecht-Oost (in ontwikkeling) In ontwikkeling 865 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Woudenberg. Verwachte oplevering 2023 Markering Wandelnetwerk Utrecht De wandelmarkering in de provincie Utrecht is overal dezelfde. Op diverse startpunten en langs de routes komen borden met de routekaarten, de wandelknooppunten en gebiedsinformatie voor. Ook wordt er in de provincie Utrecht veelvuldig gebruik gemaakt van een Toeristisch overstappunt (TOP), een startplaats met ruime parkeermogelijkheid en wandelvoorzieningen. De wandelknooppunten zijn zwarte kunststof palen met vierkante markeringen in geel en blauw. De wandelknooppunten zijn allemaal gelijk. In een vierkant geel kader met het witte silhouet van de provincie Utrecht bevindt zich het blauwe nummer van het wandelknooppunt. Daaronder staan de blauwe pijlen in een geel kader met daarin het knooppuntnummer waarnaar wordt verwezen. Onderweg wijzen de markeringspijlen je de weg van wandelknooppunt naar wandelknooppunt. De markeringen zijn ook blauwe pijlen in een geel kader. Wandelrouteplanner Utrecht Op de volgende website vindt je een wandelrouteplanner van de wandelnetwerken in Utrecht: https://wandelnet.planner.routemaker.nl/planner
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

Wandelnetwerken in

Utrecht

In de winter van 2015 werd in de provincie Utrecht het wandelnetwerk het Groene Hart geopend. Momenteel is er al 1800 kilometer wandelnetwerk gerealiseerd in de provincie Utrecht en wordt er nog gewerkt aan uitbreiding in het oosten van de provincie. Informatie over de wandelnetwerken in Utrecht vindt je op de website van https://www.routesinutrecht.nl/ Het Groene Hart Sinds 2015 ongeveer 600 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes de Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en IJsselstein. Utrecht-Midden Sinds juni 2017 ongeveer 500 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Bunnik, de Bilt, Houten en Utrecht. Kromme Rijnstreek Sinds oktober 2020 ongeveer 500 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Vijfheerenlanden - Alblasserwaard Vanaf april 2017 ongeveer 570 kilometer wandelnetwerk in de gemeente Vijfheerenlanden en de Zuid-Hollandse gemeentes Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden. Utrecht-Oost (in ontwikkeling) In ontwikkeling 865 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Woudenberg. Verwachte oplevering 2023 Markering Wandelnetwerk Utrecht De wandelmarkering in de provincie Utrecht is overal dezelfde. Op diverse startpunten en langs de routes komen borden met de routekaarten, de wandelknooppunten en gebiedsinformatie voor. Ook wordt er in de provincie Utrecht veelvuldig gebruik gemaakt van een Toeristisch overstappunt (TOP), een startplaats met ruime parkeermogelijkheid en wandelvoorzieningen. De wandelknooppunten zijn zwarte kunststof palen met vierkante markeringen in geel en blauw. De wandelknooppunten zijn allemaal gelijk. In een vierkant geel kader met het witte silhouet van de provincie Utrecht bevindt zich het blauwe nummer van het wandelknooppunt. Daaronder staan de blauwe pijlen in een geel kader met daarin het knooppuntnummer waarnaar wordt verwezen. Onderweg wijzen de markeringspijlen je de weg van wandelknooppunt naar wandelknooppunt. De markeringen zijn ook blauwe pijlen in een geel kader. Wandelrouteplanner Utrecht Op de volgende website vindt je een wandelrouteplanner van de wandelnetwerken in Utrecht: https://wandelnet.planner.routemaker.nl/planner