Made with MAGIX by Mat Maessen

44. Wandelen in Blerick

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Passantenhaven in Blerick. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 82 en het startbord van wandelnetwerk Venlo op de hoek van de Helling en de Staaiweg in Blerick. Parkeerplaatsen zijn er voldoende op het Antoniusplein bij de Antoniuskerk in Blerick. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Blerick Passantenhaven

Brasserie Sur Meuse Helling 5 5921 GT Blerick www.surmeuse.nl
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Blerick van 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 82 op de hoek van de Staalweg en de Helling bij de Passantenhaven in Blerick. U loopt door de het Maasoeverpark langs de Maas richting wandelknooppunt 38. Nadat U onder de Zuiderbrug door bent gelopen komt U in natuurgebied Romeinenweerd. U wandelt steeds langs de Maas tot aan wandelknooppunt 36. Daarna loopt U langs de Tangkoel. Bij de Springbeek passeert U de Watermeule van Hout-Blerick. Vervolgens wandelt U over de dijk langs de wijk het Meuleveld. Ten slotte loopt U langs de Molenbossen terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Passantenhaven in Blerick. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
82 - 38 - 36 - 35 - 37 - 38 - 84 - 82 (lengte 6,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Blerick van 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 82 op de hoek van de Staalweg en de Helling bij de Passantenhaven in Blerick. U loopt door het Maasoeverpark langs de Maas richting wandelknooppunt 38. Nadat U onder de Zuiderbrug door bent gelopen komt U in natuurgebied Romeinenweerd. U wandelt steeds langs de Maas tot aan wandelknooppunt 41. Daarna loopt U door het Berckterveld richting Kasteel de Berckt. U loopt verder langs het Golfterrein de Berckt. U wandelt daarna door de Berckterbossen. Via de Schansheide loopt U langs de sportvelden van Hout-Blerick. U passeert Cafe de Elze. U volgt daarna de Holleweg. Vervolgens wandelt U langs de Springbeek en door Hout-Blerick richting de Sint-Josephkerk. Daarna loopt U langs de Tangkoel. Bij de Springbeek passeert U de Watermeule van Hout-Blerick. Vervolgens wandelt U over de dijk langs de wijk het Meuleveld. Ten slotte loopt U langs de Molenbossen terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Passantenhaven in Blerick. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
82 – 38 – 36 – 34 – 41 – 40 – 46 – 31 – 33 – 76 – 56 – 57 – 77 – 76 – 35 – 37 – 38 – 84 - 82 (lengte 11,1 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Blerick van 13 kilometer

82 - 38 - 36 - 35 – 76 – 33 – 30 – 32 – 20 – 25 – 75 – 53 – 73 – 72 – 57 – 77 – 71 – 74 - 37 - 38 - 84 - 82 (lengte 13,1 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij wandelknooppunt 82 op de hoek van de Staalweg en de Helling bij de Passantenhaven in Blerick. U loopt door het Maasoeverpark langs de Maas richting wandelknooppunt 38. Nadat U onder de Zuiderbrug door bent gelopen komt U in natuurgebied Romeinenweerd. U wandelt steeds langs de Maas tot aan wandelknooppunt 36. Daarna loopt U door de Tangkoel naar Hout-Blerick. U passeert Cafe de Elze en wandelt verder door de bossen en velden van de Schansheide. Na de Hei loopt U langs de Berendonkse Beek. Na de Waterberging loopt U verder langs de Springbeek. U volgt de loop van de Springbeek door Hout-Blerick tot aan de Watermeule alwaar de Springbeek in de Maas uitmond. Vervolgens wandelt U door de Romeinenweerd terug naar de Zuiderbrug. Ten slotte loopt U langs de Molenbossen terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Passantenhaven in Blerick. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 10 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
Bij hoog water van de Maas zijn de paden langs te Maas wellicht niet te lopen. U kunt de wandelroutes vanaf deze startplaats dan beter mijden. Ook de overige laarzenpaden zijn bij nat weer drassig evenals enkele onverharde paden.
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelnetwerk Venlo
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

44. Wandelen in Blerick

Op deze pagina geef ik U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de startplaats de Passantenhaven in Blerick. Alle wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 82 en het startbord van wandelnetwerk Venlo op de hoek van de Helling en de Staaiweg in Blerick. Parkeerplaatsen zijn er voldoende op het Antoniusplein bij de Antoniuskerk in Blerick. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 82 op de hoek van de Staalweg en de Helling bij de Passantenhaven in Blerick. U loopt door de het Maasoeverpark langs de Maas richting wandelknooppunt 38. Nadat U onder de Zuiderbrug door bent gelopen komt U in natuurgebied Romeinenweerd. U wandelt steeds langs de Maas tot aan wandelknooppunt 36. Daarna loopt U langs de Tangkoel. Bij de Springbeek passeert U de Watermeule van Hout-Blerick. Vervolgens wandelt U over de dijk langs de wijk het Meuleveld. Ten slotte loopt U langs de Molenbossen terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Passantenhaven in Blerick. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 82 op de hoek van de Staalweg en de Helling bij de Passantenhaven in Blerick. U loopt door het Maasoeverpark langs de Maas richting wandelknooppunt 38. Nadat U onder de Zuiderbrug door bent gelopen komt U in natuurgebied Romeinenweerd. U wandelt steeds langs de Maas tot aan wandelknooppunt 41. Daarna loopt U door het Berckterveld richting Kasteel de Berckt. U loopt verder langs het Golfterrein de Berckt. U wandelt daarna door de Berckterbossen. Via de Schansheide loopt U langs de sportvelden van Hout-Blerick. U passeert Cafe de Elze. U volgt daarna de Holleweg. Vervolgens wandelt U langs de Springbeek en door Hout-Blerick richting de Sint- Josephkerk. Daarna loopt U langs de Tangkoel. Bij de Springbeek passeert U de Watermeule van Hout-Blerick. Vervolgens wandelt U over de dijk langs de wijk het Meuleveld. Ten slotte loopt U langs de Molenbossen terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Passantenhaven in Blerick. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 82 op de hoek van de Staalweg en de Helling bij de Passantenhaven in Blerick. U loopt door het Maasoeverpark langs de Maas richting wandelknooppunt 38. Nadat U onder de Zuiderbrug door bent gelopen komt U in natuurgebied Romeinenweerd. U wandelt steeds langs de Maas tot aan wandelknooppunt 36. Daarna loopt U door de Tangkoel naar Hout-Blerick. U passeert Cafe de Elze en wandelt verder door de bossen en velden van de Schansheide. Na de Hei loopt U langs de Berendonkse Beek. Na de Waterberging loopt U verder langs de Springbeek. U volgt de loop van de Springbeek door Hout-Blerick tot aan de Watermeule alwaar de Springbeek in de Maas uitmond. Vervolgens wandelt U door de Romeinenweerd terug naar de Zuiderbrug. Ten slotte loopt U langs de Molenbossen terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Passantenhaven in Blerick. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 10 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
4406. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venlo startplaats Blerick Passantenhaven Blerick: 82 - 38 - 36 - 35 - 37 - 38 - 84 - 82 (lengte 6,0 km) 4411. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venlo startplaats Blerick Passantenhaven Blerick: 82 – 38 – 36 – 34 – 41 – 40 – 46 – 31 – 33 – 76 – 56 – 57 – 77 – 76 – 35 – 37 – 38 – 84 - 82 (lengte 11,1 km) 4413. Nummering wandelroute wandelnetwerk Venlo startplaats Blerick Passantenhaven Blerick: 82 - 38 - 36 - 35 – 76 – 33 – 30 – 32 – 20 – 25 – 75 – 53 – 73 – 72 – 57 – 77 – 71 – 74 - 37 - 38 - 84 - 82 (lengte 13,1 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij hoog water van de Maas zijn de paden langs te Maas wellicht niet te lopen. U kunt de wandelroutes dan beter mijden.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Blerick van ongeveer 6 kilometer

Wandelroute Blerick van ongeveer 11 kilometer

Wandelroute Blerick van ongeveer 13 kilometer

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps