Made with MAGIX by Mat Maessen

403. Wandelen in Geldrop

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 13 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Heuvelplein in Geldrop. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 38 ter hoogte van Restaurant Heerenhuys 23 aan de Heuvel 23. Aan de Heuvel kunt U betaald parkeren. Bij het oude postkantoor aan de Molenstraat kunt U gratis parkeren. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Geldrop Heuvelplein

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Geldrop van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 38 tegenover Restaurant Heerenhuys 23 aan de Heuvel 23 in het centrum van Geldrop. U loopt over de Heuvel in de richting van wandelknooppunt 39. Ter hoogte van Wollenstoffenfabriek A. van den Heuvel en Zn. Gaat U rechtsaf. U wandelt nu steeds langs de Kleine Dommel. Daarna loopt U door de buurtschappen Akert en Hout en langs de wijk Genoenhuis. Verderop ziet U Molen ’t Nupke liggen. Bij het station van Geldrop gaat U rechtsaf. Ten slotte wandelt U langs het Sint-Antoniusklooster en de majestueuze Sint-Brigidakerk terug naar het startpunt van de wandelroute aan het gezellige Heuvelplein. Horeca bij start en finish. (75% verhard – 25% onverhard)

Wandelroute vanuit Geldrop van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 38 tegenover Restaurant Heerenhuys 23 aan de Heuvel 23 in het centrum van Geldrop. U loopt over de Heuvel, door de Jan van Geldropstraat in de richting van wandelknooppunt 36. U wandelt daarna door de tuinen behorende bij Kasteel Geldrop. Dan loopt U over het Hulsterbroekpad en steekt de meanderende Kleine Dommel over. Vervolgens loopt U door de wijk Braakhuizen-Noord Geldrop uit. U komt langs de Luchense Heide en wandelt langs Bospark ’t Wolfsven. U passeert daarna het Brits Ereveld en wandelt verder langs het Lisven door de bossen van de Molenheide. Verderop loopt U over de Coeveringse Heide. Via de Sluisstraat wandelt U terug naar Geldrop. Voor de oversteek van de Kleine Dommel passeert U het Weverijmuseum. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer aan het gezellige Heuvelplein. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (50% verhard – 50% onverhard)

Wandelroute vanuit Geldrop van ongeveer 13 kilometer

Heerenhuys 23 Heuvel 23 5664 HL Geldrop www.heerenhuys23.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 38 tegenover Restaurant Heerenhuys 23 aan de Heuvel 23 in het centrum van Geldrop. U loopt over de Heuvel in de richting van wandelknooppunt 39. Ter hoogte van Wollenstoffenfabriek A. van den Heuvel en Zn gaat U rechtsaf. U wandelt nu steeds langs de Kleine Dommel. Daarna loopt U door de buurtschappen Akert en Hout. Nadat U het spoor bent overgestoken passeert U Spa Sense en het zwembad Geldrop. Daarna wandelt U om de vijsvijvers de IJzeren Man in Recreatiepark Genoenhuis. Vervolgens loopt U door buurtschap Gijzenrooi naar het door het Brabants Landschap beheerde natuurgebied de Stratumsche Heide. Verderop in buurtschap Riel passeert U de Mariakapel. Via de Gijzenrooische Zeggen wandelt U weer terug naar Geldrop. Daar passeert U de H. Maria en Brigidakerk en loopt U door park Beekweide. Nadat U het station van Geldrop bent gepasseert wandelt U langs het Sint-Antoniusklooster en de majestueuze Sint-Brigidakerk terug naar het startpunt van de wandelroute aan het gezellige Heuvelplein. Horeca bij start en finish in centrum Geldrop en na ongeveer 3 kilometer. (60% verhard – 40% onverhard)
Bij nat weer is het laarzenpad langs de Kleine Dommel drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 40311 en 40317 zijn honden niet toegestaan op het terrein van Kasteelhoeve Geldrop. Volg dan de Mierloseweg naar links en bij de rotonde rechts de Helze. U komt zo weer op de route bij de Rietstraat.
38 – 39 – 69 – 35 – 34 – 38 (lengte 4,9 km)
38 – 36 – 37 – 11 – 13 – 14 – 12 – 03 – 16 – 19 – 18 – 17 – 10 – 39 – 38 (lengte 10,8 km)
38 – 39 – 69 – 68 – 66 – 64 – 08 – 83 – 82 – 78 – 09 – 10 – 32 – 33 – 35 – 34 - 38 (lengte 13,1 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Geldrop-Mierlo

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Wandelroute vanuit Geldrop van ongeveer 17 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 38 tegenover Restaurant Heerenhuys 23 aan de Heuvel 23 in het centrum van Geldrop. U loopt over de Heuvel, door de Jan van Geldropstraat in de richting van wandelknooppunt 36. U wandelt daarna door de tuinen behorende bij Kasteel Geldrop. Dan loopt U over het Hulsterbroekpad en steekt de meanderende Kleine Dommel over. Vervolgens loopt U door de wijk Braakhuizen-Noord Geldrop uit. U wandelt daarna door de Luchense Heide en langs het Eindhovens Kanaal naar Mierlo. In Mierlo passeert U het Oude Raadhuis, de Standerdmolen Mierlo en de Heilige Luciakerk. Vervolgens wandelt U door de bossen van de Molenheide en langs het Molenven en het Lisven. Verderop loopt U over de Coeveringse Heide. Via de Sluisstraat wandelt U terug naar Geldrop. Voor de oversteek van de Kleine Dommel passeert U het Weverijmuseum. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer aan het gezellige Heuvelplein. Horeca bij start en finish en na ongeveer 9 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)
38 – 36 – 37 – 11 – 13 – 88 – 85 – 84 – 20 – 21 – 08 – 01 – 90 – 64 – 65 – 03 – 16 – 19 – 18 – 17 – 10 – 39 – 38 (lengte 17,0 km)
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

403. Wandelen in

Geldrop

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11, 13 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Heuvelplein in Geldrop. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 38 ter hoogte van Restaurant Heerenhuys 23 aan de Heuvel 23. Aan de Heuvel kunt U betaald parkeren. Bij het oude postkantoor aan de Molenstraat kunt U gratis parkeren. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 38 tegenover Restaurant Heerenhuys 23 aan de Heuvel 23 in het centrum van Geldrop. U loopt over de Heuvel in de richting van wandelknooppunt 39. Ter hoogte van Wollenstoffenfabriek A. van den Heuvel en Zn. Gaat U rechtsaf. U wandelt nu steeds langs de Kleine Dommel. Daarna loopt U door de buurtschappen Akert en Hout en langs de wijk Genoenhuis. Verderop ziet U Molen ’t Nupke liggen. Bij het station van Geldrop gaat U rechtsaf. Ten slotte wandelt U langs het Sint-Antoniusklooster en de majestueuze Sint-Brigidakerk terug naar het startpunt van de wandelroute aan het gezellige Heuvelplein. Horeca bij start en finish. (75% verhard – 25% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 38 tegenover Restaurant Heerenhuys 23 aan de Heuvel 23 in het centrum van Geldrop. U loopt over de Heuvel, door de Jan van Geldropstraat in de richting van wandelknooppunt 36. U wandelt daarna door de tuinen behorende bij Kasteel Geldrop. Dan loopt U over het Hulsterbroekpad en steekt de meanderende Kleine Dommel over. Vervolgens loopt U door de wijk Braakhuizen-Noord Geldrop uit. U komt langs de Luchense Heide en wandelt langs Bospark ’t Wolfsven. U passeert daarna het Brits Ereveld en wandelt verder langs het Lisven door de bossen van de Molenheide. Verderop loopt U over de Coeveringse Heide. Via de Sluisstraat wandelt U terug naar Geldrop. Voor de oversteek van de Kleine Dommel passeert U het Weverijmuseum. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer aan het gezellige Heuvelplein. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 kilometer. (50% verhard – 50% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 38 tegenover Restaurant Heerenhuys 23 aan de Heuvel 23 in het centrum van Geldrop. U loopt over de Heuvel in de richting van wandelknooppunt 39. Ter hoogte van Wollenstoffenfabriek A. van den Heuvel en Zn gaat U rechtsaf. U wandelt nu steeds langs de Kleine Dommel. Daarna loopt U door de buurtschappen Akert en Hout. Nadat U het spoor bent overgestoken passeert U Spa Sense en het zwenbag Geldrop. Daarna wandelt U om de vijsvijvers de IJzeren Man in Recreatiepark Genoenhuis. Vervolgens loopt U door buurtschap Gijzenrooi naar het door het Brabants Landschap beheerde natuurgebied de Stratumsche Heide. Verderop in buurtschap Riel passeert U de Mariakapel. Via de Gijzenrooische Zeggen wandelt U weer terug naar Geldrop. Daar passeert U de H. Maria en Brigidakerk en loopt U door park Beekweide. Nadat U het station van Geldrop bent gepasseert wandelt U langs het Sint-Antoniusklooster en de majestueuze Sint-Brigidakerk terug naar het startpunt van de wandelroute aan het gezellige Heuvelplein. Horeca bij start en finish in centrum Geldrop en na ongeveer 3 kilometer. (60% verhard – 40% onverhard)
40305. Nummering wandelroute startplaats Geldrop Heuvelplein: 38 – 39 – 69 – 35 – 34 – 38 (lengte 4,9 km) 40311. Nummering wandelroute startplaats Geldrop Heuvelplein: 38 – 36 – 37 – 11 – 13 – 14 – 12 – 03 – 16 – 19 – 18 – 17 – 10 – 39 – 38 (lengte 10,8 km) 40313. Nummering wandelroute startplaats Geldrop Heuvelplein: 38 – 39 – 69 – 68 – 66 – 64 – 08 – 83 – 82 – 78 – 09 – 10 – 32 – 33 – 35 – 34 - 38 (lengte 13,1 km) 40317. Nummering wandelroute startplaats Geldrop Heuvelplein: 38 – 36 – 37 – 11 – 13 – 88 – 85 – 84 – 20 – 21 – 08 – 01 – 90 – 64 – 65 – 03 – 16 – 19 – 18 – 17 – 10 – 39 – 38 (lengte 17,0 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer is het laarzenpad langs de Kleine Dommel drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroute 40311 en 40317 zijn honden niet toegestaan op het terrein van Kasteelhoeve Geldrop. Volg dan de Mierloseweg naar links en bij de rotonde rechts de Helze. U komt zo weer op de route bij de Rietstraat.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
De wandelroute start bij wandelknooppunt 38 tegenover Restaurant Heerenhuys 23 aan de Heuvel 23 in het centrum van Geldrop. U loopt over de Heuvel, door de Jan van Geldropstraat in de richting van wandelknooppunt 36. U wandelt daarna door de tuinen behorende bij Kasteel Geldrop. Dan loopt U over het Hulsterbroekpad en steekt de meanderende Kleine Dommel over. Vervolgens loopt U door de wijk Braakhuizen-Noord Geldrop uit. U wandelt daarna door de Luchense Heide en langs het Eindhovens Kanaal naar Mierlo. In Mierlo passeert U het Oude Raadhuis, de Standerdmolen Mierlo en de Heilige Luciakerk. Vervolgens wandelt U door de bossen van de Molenheide en langs het Molenven en het Lisven. Verderop loopt U over de Coeveringse Heide. Via de Sluisstraat wandelt U terug naar Geldrop. Voor de oversteek van de Kleine Dommel passeert U het Weverijmuseum. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer aan het gezellige Heuvelplein. Horeca bij start en finish en na ongeveer 9 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Geldrop van ongeveer 5 kilometer
Wandelroute Geldrop van ongeveer 11 kilometer
Wandelroute Geldrop van ongeveer 13 kilometer
Wandelroute Geldrop van ongeveer 17 kilometer