Made with MAGIX by Mat Maessen

411. Wandelen in Sint-Oedenrode

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Markt in Sint-Oedenrode. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 29 op de hoek van de Markt en de Kapittelhof in het centrum van Sint-Oedenrode. Parkeren op de Markt alleen met blauwe kaart voor maximaal twee uur. Gratis lang parkeren kan aan de Laan van Mariendael. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Sint-Oedenrode Markt

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Sint-Oedenrode van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 op de hoek van de Markt en de Kapittelhof in het centrum van Sint-Oedenrode. U loopt over de Markt met zijn statige herenhuizen en volgt de Neulstraat richting wandelknooppunt 31. U wandelt veelal door het Dommeldal. De Dommel en zijn vele zijarmen slingeren zich door het centrum van Sint-Oedenrode. Na het Achterpad neemt U bij de drukke rotonde links de Eerschotsestraat. In buurtschap Eerschot passeert U de Knoptorenkerk. In het park aan de Corridor passeert U het Monument To The Dutch. Ten slotte loopt U langs het Sint-Paulusgasthuis, Sint Martinushuis en de Sint-Martinuskerk terug naar de Markt in Sint-Oedenrode. Horeca bij start en finish. (70% verhard – 30% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Sint-Oedenrode van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 op de hoek van de Markt en de Kapittelhof in het centrum van Sint-Oedenrode. U loopt over de Markt met zijn statige herenhuizen en volgt de Neulstraat richting wandelknooppunt 31. De Dommel en zijn vele zijarmen slingeren zich door het centrum van Sint-Oedenrode. Via het Cathalijnepad loopt U het centrum van Sint- Oedenrode uit en passeert de Dommelhoeve. Daarna wandelt U door het Kinderbos langs het monumentale Jachthuis met hooischuur naar Recreatiegebied Kienehoef. Vervolgens loopt U door het Dommelpark. Na het Achterpad neemt U bij de drukke rotonde links de Eerschotsestraat. In buurtschap Eerschot passeert U de Knoptorenkerk en in het park aan de Corridor passeert U het Monument To The Dutch. Daarna wandelt U langs Kasteel Dommelrode, nu in gebruik als Raadhuis. Vervolgens loopt U door over het Gerard van den Berkpad door broekgebied Diependaal en Kasteelpark Henkenshage. Ten slotte wandelt U langs het Sint-Paulusgasthuis, het Sint Martinushuis en de Sint-Martinuskerk weer terug naar de Markt in Sint-Oedenrode. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (70% verhard – 30% onverhard)

Wandelroute vanuit Sint-Oedenrode van ongeveer 16 kilometer

De Gouden Leeuw De Markt 10 5492 AB Sint-Oedenrode www.degoudenleeuwsintoedenrode.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 op de hoek van de Markt en de Kapittelhof in het centrum van Sint- Oedenrode. U loopt over de Markt met zijn statige herenhuizen en volgt de Neulstraat richting wandelknooppunt 31. De Dommel en zijn vele zijarmen slingeren zich door het centrum van Sint-Oedenrode. Via het Cathalijnepad loopt U het centrum van Sint-Oedenrode uit en passeert U de Dommelhoeve. Daarna wandelt U langs het monumentale Jachthuis door het Kinderbos in de richting van Olland. Via rustige veldwegen bereikt U de Schootse Dijk. U loopt verder langs de Schijndelse Heide, Golf & Country Course Sint-Oedenrode en Camping Kienehoef. Vervolgens wandelt U door Recreatiegebied Kienehoef en het Dommelpark. Na het Achterpad neemt U bij de drukke rotonde links de Eerschotsestraat. In buurtschap Eerschot passeert U de Knoptorenkerk en in het park aan de Corridor passeert U het Monument To The Dutch. Daarna wandelt U langs Kasteel Dommelrode, nu in gebruik als Raadhuis. Vervolgens loopt U door over het Gerard van den Berkpad door broekgebied Diependaal en Kasteelpark Henkenshage. Ten slotte wandelt U langs het Sint-Paulusgasthuis, het Sint Martinuhuis en de Sint-Martinuskerk weer terug naar de Markt in Sint-Oedenrode. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 en 11 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Dommel drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 41111 en 41116 volgt U na wandelknooppunt 18 eerst de Kloosterdreef. Aan het eind van de Kloosterdreef neemt U links de verharde Gouverneur Crommelinlaan. (niet door het klaphek rechts!) In alle wandelroutes loopt U na het Achterpad bij de drukke rotonde in het centrum van Sint Oedenrode linksaf de Eerschotsestraat in.
29 – 31 – 34 – 33 – 32 – 30 – 64 – 27 – 26 – 25 – 28 – 95 - 36 – 35 – 29 (lengte 4,7 km)
29 – 31 – 34 – 01 – 02 – 04 – 33 – 32 – 30 – 64 – 27 – 26 – 25 – 28 – 95 - 36 – 37 – 18 – 19 – 16 – 17 – 37 – 36 – 35 – 29 (lengte 11,0 km)
29 – 31 – 34 – 01 – 02 – 03 – 59 – 06 – 07 – 05 – 04 – 33 – 32 – 30 – 64 – 27 – 26 – 25 - 28 – 95 - 36 – 37 – 18 – 19 – 16 – 17 – 37 – 36 – 35 - 29 (lengte 16.0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Wandelnetwerk Groene Woud

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

411. Wandelen in Sint-

Oedenrode

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Markt in Sint-Oedenrode. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 29 op de hoek van de Markt en de Kapittelhof in het centrum van Sint-Oedenrode. Parkeren op de Markt alleen met blauwe kaart voor maximaal twee uur. Gratis lang parkeren kan aan de Laan van Mariendael. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 op de hoek van de Markt en de Kapittelhof in het centrum van Sint- Oedenrode. U loopt over de Markt met zijn statige herenhuizen en volgt de Neulstraat richting wandelknooppunt 31. U wandelt veelal door het Dommeldal. De Dommel en zijn vele zijarmen slingeren zich door het centrum van Sint-Oedenrode. Na het Achterpad neemt U bij de drukke rotonde links de Eerschotsestraat. In buurtschap Eerschot passeert U de Knoptorenkerk. In het park aan de Corridor passeert U het Monument To The Dutch. Ten slotte loopt U langs het Sint- Paulusgasthuis, Sint Martinushuis en de Sint-Martinuskerk terug naar de Markt in Sint-Oedenrode. Horeca bij start en finish. (70% verhard – 30% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 op de hoek van de Markt en de Kapittelhof in het centrum van Sint- Oedenrode. U loopt over de Markt met zijn statige herenhuizen en volgt de Neulstraat richting wandelknooppunt 31. De Dommel en zijn vele zijarmen slingeren zich door het centrum van Sint-Oedenrode. Via het Cathalijnepad loopt U het centrum van Sint-Oedenrode uit en passeert de Dommelhoeve. Daarna wandelt U door het Kinderbos langs het monumentale Jachthuis met hooischuur naar Recreatiegebied Kienehoef. Vervolgens loopt U door het Dommelpark. Na het Achterpad neemt U bij de drukke rotonde links de Eerschotsestraat. In buurtschap Eerschot passeert U de Knoptorenkerk en in het park aan de Corridor passeert U het Monument To The Dutch. Daarna wandelt U langs Kasteel Dommelrode, nu in gebruik als Raadhuis. Vervolgens loopt U door over het Gerard van den Berkpad door broekgebied Diependaal en Kasteelpark Henkenshage. Ten slotte wandelt U langs het Sint-Paulusgasthuis, het Sint Martinushuis en de Sint- Martinuskerk weer terug naar de Markt in Sint-Oedenrode. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (70% verhard – 30% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 29 op de hoek van de Markt en de Kapittelhof in het centrum van Sint- Oedenrode. U loopt over de Markt met zijn statige herenhuizen en volgt de Neulstraat richting wandelknooppunt 31. De Dommel en zijn vele zijarmen slingeren zich door het centrum van Sint-Oedenrode. Via het Cathalijnepad loopt U het centrum van Sint- Oedenrode uit en passeert U de Dommelhoeve. Daarna wandelt U langs het monumentale Jachthuis door het Kinderbos in de richting van Olland. Via rustige veldwegen bereikt U de Schootse Dijk. U loopt verder langs de Schijndelse Heide, Golf & Country Course Sint-Oedenrode en Camping Kienehoef. Vervolgens wandelt U door Recreatiegebied Kienehoef en het Dommelpark. Na het Achterpad neemt U bij de drukke rotonde links de Eerschotsestraat. In buurtschap Eerschot passeert U de Knoptorenkerk en in het park aan de Corridor passeert U het Monument To The Dutch. Daarna wandelt U langs Kasteel Dommelrode, nu in gebruik als Raadhuis. Vervolgens loopt U door over het Gerard van den Berkpad door broekgebied Diependaal en Kasteelpark Henkenshage. Ten slotte wandelt U langs het Sint- Paulusgasthuis, het Sint Martinuhuis en de Sint- Martinuskerk weer terug naar de Markt in Sint-Oedenrode. Horeca bij start en finish en na ongeveer 8 en 11 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)
41105. Nummering wandelroute startplaats Sint-Oedenrode Markt: 29 – 31 – 34 – 33 – 32 – 30 – 64 – 27 – 26 – 25 – 28 – 95 - 36 – 35 – 29 (lengte 4,7 km) 41111. Nummering wandelroute startplaats Sint-Oedenrode Markt: 29 – 31 – 34 – 01 – 02 – 04 – 33 – 32 – 30 – 64 – 27 – 26 – 25 – 28 – 95 - 36 – 37 – 18 – 19 – 16 – 17 – 37 – 36 – 35 – 29 (lengte 11,0 km) 41116. Nummering wandelroute startplaats Sint-Oedenrode Markt: 29 – 31 – 34 – 01 – 02 – 03 – 59 – 06 – 07 – 05 – 04 – 33 – 32 – 30 – 64 – 27 – 26 – 25 - 28 – 95 - 36 – 37 – 18 – 19 – 16 – 17 – 37 – 36 – 35 - 29 (lengte 16.0 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Dommel drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 41111 en 41116 volgt U na wandelknooppunt 18 eerst de Kloosterdreef. Aan het eind van de Kloosterdreef neemt U links de verharde Gouverneur Crommelinlaan. (niet door het klaphek rechts!) In alle wandelroutes loopt U na het Achterpad bij de drukke rotonde in het centrum van Sint Oedenrode linksaf de Eerschotsestraat in.
GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Sint-Oedenrode van ongeveer 11 kilometer
Wandelroute Sint-Oedenrode van ongeveer 16 kilometer
Wandelroute Sint-Oedenrode van ongeveer 5 kilometer
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes