Made with MAGIX by Mat Maessen

423. Wandelen in Eindhoven

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Antoon Coolenlaan 5 Parking in Eindhoven. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 58 en het startbord van wandelnetwerk Eindhoven aan het begin van het parkeerterrein bij het bord GENNEPER PARKEN. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Eindhoven Anton Coolenlaan 5 Parking

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Eindhoven van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 58 aan de Anton Coolenlaan aan het begin van de grote parkeerplaats bij het bord GENNEPER PARKEN. U loopt over de parkeerplaats in de richting van wandelknooppunt 01. U volgt het onverharde pad langs de kronkelende Tongelreep. Vervolgens loopt U langs diverse sportcomplexen behorende tot de Genneper Parken. Nadat U het IJssportcentrum Eindhoven bent gepasseerd steekt U weldra de drukke Anton Coolenlaan over. U komt in het rustige natuurgebied van de Genneper Parken en passeert de Genneper Hoeve en vijver de Vleut. Ten slotte loopt U door het dal van de Tongelreep weer terug naar het startpunt. Horeca vlakbij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)

Wandelroute vanuit Eindhoven van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 58 aan de Anton Coolenlaan aan het begin van de grote parkeerplaats bij het bord GENNEPER PARKEN. U loopt langs de grote parkeerplaats over het fietspad langs de Anton Coolenlaan in de richting van wandelknooppunt 99. U passeert het IJssportcentrum Eindhoven. Bij de Professor Holstlaan negeert U de markering van het wandelnetwerk om de drukke weg over te steken. U loopt aan wandelknooppunt 50 voorbij. Bij de Anton Coolenlaan steekt U over en zit U weer op de route. U wandelt daarna steeds langs de Dommel tot het Van Abbemuseum in het centrum van Eindhoven. Na het horecarijke Stratumseind steekt U de Dommel over en via de Bleekweg en Bleekstraat bereikt U langs de Dommel de Kanaaldijk-Zuid. U loopt nu een stukje langs het Eindhovens Kanaal. In Oud-Stratum passeert U de Sint Joriskerk. Daarna wandelt U door de wijk Tuindorp of Witte Dorp. Vervolgens loopt U door het Stadswandelpark. Ten slotte loopt U langs het Prehistorisch Dorp door het rustige natuurgebied van de Genneper Parken terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 5 en 7 kilometer in het centrum van Eindhoven. (80% verhard – 20% onverhard)

Wandelroute vanuit Eindhoven van ongeveer 13 kilometer

Paviljoen Genneper Parken Anton Coolenlaan 2a 5644 RZ Eindhoven www.paviljoengenneperparken.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 58 aan de Anton Coolenlaan aan het begin van de grote parkeerplaats bij het bord GENNEPER PARKEN. U loopt over de parkeerplaats in de richting van wandelknooppunt 01. U volgt het onverharde pad langs de kronkelende Tongelreep. Vervolgens loopt U langs diverse sportcomplexen behorende tot de Genneper Parken. Bij de Professor Holstlaan negeert U de markering van het wandelnetwerk om de drukke weg over te steken. U loopt aan wandelknooppunt 50 voorbij. Bij de Anton Coolenlaan steekt U over en zit U weer op de route. U wandelt daarna steeds langs de Dommel tot het Van Abbemuseum in het centrum van Eindhoven. Na het horecarijke Stratumseind steekt U de Dommel over en via de Bleekweg en Bleekstraat bereikt U langs de Dommel de Kanaaldijk-Zuid. U loopt nu een stukje langs het Eindhovens Kanaal. In Oud-Stratum passeert U de Sint Joriskerk. Daarna wandelt U door de wijk Tuindorp of Witte Dorp. Vervolgens loopt U door het Stadswandelpark. Ten slotte loopt U langs het Prehistorisch Dorp door het rustige natuurgebied van de Genneper Parken terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 7 en 10 kilometer in het centrum van Eindhoven. (70% verhard – 30% onverhard)
U loopt door het drukke centrum van Eindhoven. Door de drukte dient U extra goed op te letten om geen markering te missen. Een GPX of wandelkaart is daarom erg welkom. Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Tongelreep drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
58 – 01 – 02 – 99 – 72 – 74 – 58 (lengte 5,2 km)
58 – 99 – 02 – 03 – 50 – 70 – 92 – 28 – 27 – 26 – 72 – 74 – 58 (lengte 11,4 km)
58 – 01 – 02 – 03 – 50 – 70 – 92 – 28 – 27 – 26 – 72 – 74 – 58 (lengte 12,8 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Wandelnetwerk Groene Woud

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

423. Wandelen in

Eindhoven

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Antoon Coolenlaan 5 Parking in Eindhoven. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 58 en het startbord van wandelnetwerk Eindhoven aan het begin van het parkeerterrein bij het bord GENNEPER PARKEN. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 58 aan de Anton Coolenlaan aan het begin van de grote parkeerplaats bij het bord GENNEPER PARKEN. U loopt over de parkeerplaats in de richting van wandelknooppunt 01. U volgt het onverharde pad langs de kronkelende Tongelreep. Vervolgens loopt U langs diverse sportcomplexen behorende tot de Genneper Parken. Nadat U het IJssportcentrum Eindhoven bent gepasseerd steekt U weldra de drukke Anton Coolenlaan over. U komt in het rustige natuurgebied van de Genneper Parken en passeert de Genneper Hoeve en vijver de Vleut. Ten slotte loopt U door het dal van de Tongelreep weer terug naar het startpunt. Horeca vlakbij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
Wandelroute Eindhoven van ongeveer 11 kilometer De wandelroute start bij wandelknooppunt 58 aan de Anton Coolenlaan aan het begin van de grote parkeerplaats bij het bord GENNEPER PARKEN. U loopt langs de grote parkeerplaats over het fietspad langs de Anton Coolenlaan in de richting van wandelknooppunt 99. U passeert het IJssportcentrum Eindhoven. Bij de Professor Holstlaan negeert U de markering van het wandelnetwerk om de drukke weg over te steken. U loopt aan wandelknooppunt 50 voorbij. Bij de Anton Coolenlaan steekt U over en zit U weer op de route. U wandelt daarna steeds langs de Dommel tot het Van Abbemuseum in het centrum van Eindhoven. Na het horecarijke Stratumseind steekt U de Dommel over en via de Bleekweg en Bleekstraat bereikt U langs de Dommel de Kanaaldijk-Zuid. U loopt nu een stukje langs het Eindhovens Kanaal. In Oud- Stratum passeert U de Sint Joriskerk. Daarna wandelt U door de wijk Tuindorp of Witte Dorp. Vervolgens loopt U door het Stadswandelpark. Ten slotte loopt U langs het Prehistorisch Dorp door het rustige natuurgebied van de Genneper Parken terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 5 en 7 kilometer in het centrum van Eindhoven. (80% verhard – 20% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 58 aan de Anton Coolenlaan aan het begin van de grote parkeerplaats bij het bord GENNEPER PARKEN. U loopt over de parkeerplaats in de richting van wandelknooppunt 01. U volgt het onverharde pad langs de kronkelende Tongelreep. Vervolgens loopt U langs diverse sportcomplexen behorende tot de Genneper Parken. Bij de Professor Holstlaan negeert U de markering van het wandelnetwerk om de drukke weg over te steken. U loopt aan wandelknooppunt 50 voorbij. Bij de Anton Coolenlaan steekt U over en zit U weer op de route. U wandelt daarna steeds langs de Dommel tot het Van Abbemuseum in het centrum van Eindhoven. Na het horecarijke Stratumseind steekt U de Dommel over en via de Bleekweg en Bleekstraat bereikt U langs de Dommel de Kanaaldijk-Zuid. U loopt nu een stukje langs het Eindhovens Kanaal. In Oud- Stratum passeert U de Sint Joriskerk. Daarna wandelt U door de wijk Tuindorp of Witte Dorp. Vervolgens loopt U door het Stadswandelpark. Ten slotte loopt U langs het Prehistorisch Dorp door het rustige natuurgebied van de Genneper Parken terug naar het startpunt van de wandelroute. Horeca vlakbij start en finish en na ongeveer 7 en 10 kilometer in het centrum van Eindhoven. (70% verhard – 30% onverhard)
42305. Nummering wandelroute startplaats Eindhoven Anton Coolenlaan 5 Parking: 58 – 01 – 02 – 99 – 72 – 74 – 58 (lengte 5,2 km) 42311. Nummering wandelroute startplaats Eindhoven Anton Coolenlaan 5 Parking: 58 – 99 – 02 – 03 – 50 – 70 – 92 – 28 – 27 – 26 – 72 – 74 – 58 (lengte 11,4 km) 42313. Nummering wandelroute startplaats Eindhoven Anton Coolenlaan 5 Parking: 58 – 01 – 02 – 03 – 50 – 70 – 92 – 28 – 27 – 26 – 72 – 74 – 58 (lengte 12,8 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

U loopt door het drukke centrum van Eindhoven. Door de drukte dient U extra goed op te letten om geen markering te missen. Een GPX of wandelkaart is daarom erg welkom. Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Tongelreep drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Eindhoven van ongeveer 5 kilometer
Wandelroute Eindhoven van ongeveer 13 kilometer