Wandelnetwerk Groene Woud
Made with MAGIX by Mat Maessen

446. Wandelen in Vught

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het parkeerterrein Vughtse Heide aan de Loonsebaan in Vught. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 50 aan het fietspad langs de Loonsebaan schuin tegenover Brasserie 155 in Vught. Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het parkeerterrein Vughtse Heide aan de Loonsebaan. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Vught Parkeerterrein Vughtse Heide Loonsebaan

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Vught van ongeveer 5 kilometer

Korte beschrijving wandelroute 44605 Vught
De wandelroute start bij wandelknooppunt 50 aan het fietspad langs de Loonsebaan schuin tegenover Brasserie 155 in Vught. U loopt over het fietspad langs de Loonsebaan in de richting van wandelknooppunt 17. Bij de gedenksteen voor Kolonel Thomson neemt U het bospad rechts. U wandelt verder tijdens deze wandelroute steeds door natuurgebied de Vughtse Heide en Militair Oefenterrein Vughtse Heide. U passeert de 3 Vughtse Lunetten en Nationaal Monument Kamp Vught. Daarna wandelt U een stukje langs het Drongelens Kanaal. Ten slotte loopt U door het gevarieerde bos- en heidegebied van de Vughtse Heide weer terug naar het startpunt bij Brasserie 155. Naast Brasserie 155 kunt U nog het Monument van de Slag van Lekkerbeetje bezichtigen. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard).
Korte beschrijving wandelroute 44611 Vught

Wandelroute vanuit Vught van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 50 aan het fietspad langs de Loonsebaan schuin tegenover Brasserie 155 in Vught. U loopt over het fietspad langs de Loonsebaan in de richting van wandelknooppunt 17. Bij de gedenksteen voor Kolonel Thomson neemt U het bospad over de Vughtse Heide rechts. U loopt eerst om Lunet 1 heen. Daarna wandelt U om waterplas de IJzeren Man. Na wandelknooppunt 29 loopt U rechtsaf verder langs de Broekley. Verderop wandelt U over het parkeerterrein langs de hoofdingang van Strandbad de IJzeren Man en het Strandhuys. Na wandelknooppunt 18 loopt U weer terug naar de Vughtse Heide en Militair Oefenterrein Vughtse Heide. U passeert de 3 Vughtse Lunetten en Nationaal Monument Kamp Vught. Daarna wandelt U een stukje langs het Drongelens Kanaal. Ten slotte loopt U door het gevarieerde bos- en heidegebied van de Vughtse Heide weer terug naar het startpunt bij Brasserie 155. Naast Brasserie 155 kunt U nog het Monument van de Slag van Lekkerbeetje bezichtigen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)

Wandelroute vanuit Vught van ongeveer 17 kilometer

Bijzonderheden wandelroutes 446 Vught
start wandelroute
horeca wandelroute
Brasserie 155 Loonsebaan 155 5263 CN Vught 073 – 689 71 54 www.brasserie155.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 50 aan het fietspad langs de Loonsebaan schuin tegenover Brasserie 155 in Vught. U loopt over het fietspad langs de Loonsebaan in de richting van wandelknooppunt 17. Bij de gedenksteen voor Kolonel Thomson neemt U het bospad over de Vughtse Heide rechts. U loopt eerst om Lunet 1 heen. Daarna wandelt U om waterplas de IJzeren Man. Na wandelknooppunt 29 loopt U rechtsaf verder langs de Broekley. Verderop wandelt U over het parkeerterrein langs de hoofdingang van Strandbad de IJzeren Man en het Strandhuys. Na wandelknooppunt 18 loopt U weer terug naar de Vughtse Heide en Militair Oefenterrein Vughtse Heide. U passeert de 3 Vughtse Lunetten en Nationaal Monument Kamp Vught. Daarna wandelt U langs het Drongelens Kanaal. U loopt verder over de Reutsedijk in de richting van wandelknooppunt 52. U passeert verderop Fort Isabella. Daarna steekt U het spoor over via een voetgangersbrug. Aan het eind van die voetgangersbrug volgt U links de Willem van Oranjelaan. Met het voetveer steekt U vervolgens de Dommel over. U loopt langs de Dommel met mooi zicht op Den Bosch en het Bossche Broek. Daarna wandelt U door het Heunpark en de bebouwde kom van Vught. Ten slotte loopt U door het gevarieerde bos- en heidegebied van de Vughtse Heide weer terug naar het startpunt bij Brasserie 155. Naast Brasserie 155 kunt U nog het Monument van de Slag van Lekkerbeetje bezichtigen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 10 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
Bij nat weer is het laarzenpad drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Na wandelknooppunt 18 wandelt U steeds langs de plas “De IJzeren Man” tot aan wandelknooppunt 31. (Na ongeveer 900 meter vanaf wandelknooppunt 18 bij het bankje het onverharde pad volgen!). In wandelroute 44617 gaat U na het passeren van de fietsersbrug over het spoor linksaf de Willem van Oranjelaan in. Na wandelknooppunt 52 steekt U de Dommel over middels een trekschuitje. Hier is een geringe mate van spierkracht voor nodig.
Korte beschrijving wandelroute 44617 Vught
50 – 17 – 16 – 15 – 06 – 05 - 50 (lengte 4,8 km)
50 – 17 – 18 – 31 – 29 – 19 – 18 – 17 – 16 – 15 – 06 – 05 - 50 (lengte 10,5 km)
50 – 17 – 18 – 31 – 29 – 19 – 18 – 17 – 16 – 15 – 06 – 03 – 52 – 80 – 01 – 02 - 05 - 50 (lengte 16,7 km)
Naar Google Maps Home Wandelroutes in Noord-Brabant Print Wandelroutes Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Home Wandelnetwerk Noord-Brabant Wandelroutes in Noord-Brabant
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

446. Wandelen in Vught

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het parkeerterrein Vughtse Heide aan de Loonsebaan in Vught. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 50 aan het fietspad langs de Loonsebaan schuin tegenover Brasserie 155 in Vught. Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het parkeerterrein Vughtse Heide aan de Loonsebaan. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 50 aan het fietspad langs de Loonsebaan schuin tegenover Brasserie 155 in Vught. U loopt over het fietspad langs de Loonsebaan in de richting van wandelknooppunt 17. Bij de gedenksteen voor Kolonel Thomson neemt U het bospad rechts. U wandelt verder tijdens deze wandelroute steeds door natuurgebied de Vughtse Heide en Militair Oefenterrein Vughtse Heide. U passeert de 3 Vughtse Lunetten en Nationaal Monument Kamp Vught. Daarna wandelt U een stukje langs het Drongelens Kanaal. Ten slotte loopt U door het gevarieerde bos- en heidegebied van de Vughtse Heide weer terug naar het startpunt bij Brasserie 155. Naast Brasserie 155 kunt U nog het Monument van de Slag van Lekkerbeetje bezichtigen. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard).
De wandelroute start bij wandelknooppunt 50 aan het fietspad langs de Loonsebaan schuin tegenover Brasserie 155 in Vught. U loopt over het fietspad langs de Loonsebaan in de richting van wandelknooppunt 17. Bij de gedenksteen voor Kolonel Thomson neemt U het bospad over de Vughtse Heide rechts. U loopt eerst om Lunet 1 heen. Daarna wandelt U om waterplas de IJzeren Man. Na wandelknooppunt 29 loopt U rechtsaf verder langs de Broekley. Verderop wandelt U over het parkeerterrein langs de hoofdingang van Strandbad de IJzeren Man en het Strandhuys. Na wandelknooppunt 18 loopt U weer terug naar de Vughtse Heide en Militair Oefenterrein Vughtse Heide. U passeert de 3 Vughtse Lunetten en Nationaal Monument Kamp Vught. Daarna wandelt U een stukje langs het Drongelens Kanaal. Ten slotte loopt U door het gevarieerde bos- en heidegebied van de Vughtse Heide weer terug naar het startpunt bij Brasserie 155. Naast Brasserie 155 kunt U nog het Monument van de Slag van Lekkerbeetje bezichtigen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 50 aan het fietspad langs de Loonsebaan schuin tegenover Brasserie 155 in Vught. U loopt over het fietspad langs de Loonsebaan in de richting van wandelknooppunt 17. Bij de gedenksteen voor Kolonel Thomson neemt U het bospad over de Vughtse Heide rechts. U loopt eerst om Lunet 1 heen. Daarna wandelt U om waterplas de IJzeren Man. Na wandelknooppunt 29 loopt U rechtsaf verder langs de Broekley. Verderop wandelt U over het parkeerterrein langs de hoofdingang van Strandbad de IJzeren Man en het Strandhuys. Na wandelknooppunt 18 loopt U weer terug naar de Vughtse Heide en Militair Oefenterrein Vughtse Heide. U passeert de 3 Vughtse Lunetten en Nationaal Monument Kamp Vught. Daarna wandelt U langs het Drongelens Kanaal. U loopt verder over de Reutsedijk in de richting van wandelknooppunt 52. U passeert verderop Fort Isabella. Daarna steekt U het spoor over via een voetgangersbrug. Aan het eind van die voetgangersbrug volgt U links de Willem van Oranjelaan. Met het voetveer steekt U vervolgens de Dommel over. U loopt langs de Dommel met mooi zicht op Den Bosch en het Bossche Broek. Daarna wandelt U door het Heunpark en de bebouwde kom van Vught. Ten slotte loopt U door het gevarieerde bos- en heidegebied van de Vughtse Heide weer terug naar het startpunt bij Brasserie 155. Naast Brasserie 155 kunt U nog het Monument van de Slag van Lekkerbeetje bezichtigen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 10 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
44605. Nummering wandelroute startplaats Vught Parkeerterrein Vughtse Heide Loonsebaan: 50 – 17 – 16 – 15 – 06 – 05 - 50 (lengte 4,8 km) 44611. Nummering wandelroute startplaats Vught Parkeerterrein Vughtse Heide Loonsebaan: 50 – 17 – 18 – 31 – 29 – 19 – 18 – 17 – 16 – 15 – 06 – 05 - 50 (lengte 10,5 km) 44617. Nummering wandelroute startplaats Vught Parkeerterrein Vughtse Heide Loonsebaan: 50 – 17 – 18 – 31 – 29 – 19 – 18 – 17 – 16 – 15 – 06 – 03 – 52 – 80 – 01 – 02 - 05 - 50 (lengte 16,7 km)  
Korte beschrijving wandelroute 44605 Vught Korte beschrijving wandelroute 44611 Vught Korte beschrijving wandelroute 44617 Vught Naar RouteYou Naar Google Maps Naar RouteYou Naar Google Maps Naar RouteYou Naar Google Maps