Made with MAGIX by Mat Maessen

446. Wandelen in Vught

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het parkeerterrein Vughtse Heide aan de Loonsebaan in Vught. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 50 aan het fietspad langs de Loonsebaan schuin tegenover Brasserie 155 in Vught. Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het parkeerterrein Vughtse Heide aan de Loonsebaan. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Vught Parkeerterrein Vughtse Heide Loonsebaan

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Vught van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 50 aan het fietspad langs de Loonsebaan schuin tegenover Brasserie 155 in Vught. U loopt over het fietspad langs de Loonsebaan in de richting van wandelknooppunt 17. Bij de gedenksteen voor Kolonel Thomson neemt U het bospad rechts. U wandelt verder tijdens deze wandelroute steeds door natuurgebied de Vughtse Heide en Militair Oefenterrein Vughtse Heide. U passeert de 3 Vughtse Lunetten en Nationaal Monument Kamp Vught. Daarna wandelt U een stukje langs het Drongelens Kanaal. Ten slotte loopt U door het gevarieerde bos- en heidegebied van de Vughtse Heide weer terug naar het startpunt bij Brasserie 155. Naast Brasserie 155 kunt U nog het Monument van de Slag van Lekkerbeetje bezichtigen. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard).

Wandelroute vanuit Vught van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 50 aan het fietspad langs de Loonsebaan schuin tegenover Brasserie 155 in Vught. U loopt over het fietspad langs de Loonsebaan in de richting van wandelknooppunt 17. Bij de gedenksteen voor Kolonel Thomson neemt U het bospad over de Vughtse Heide rechts. U passeert daarna de 3 Vughtse Lunetten en Nationaal Monument Kamp Vught. Daarna wandelt U langs het Drongelens Kanaal en over de Vughtse Heide. Verderop passeert U Fort Isabella. Daarna steekt U het spoor over via een voetgangersbrug. Aan het eind van die voetgangersbrug volgt U links de Willem van Oranjelaan. Met het voetveer steekt U vervolgens de Dommel over. U loopt langs de Dommel met mooi zicht op Den Bosch en het Bossche Broek. Daarna wandelt U door het Heunpark en de bebouwde kom van Vught. Ten slotte loopt U over de Vughtse Heide weer terug naar het startpunt bij Brasserie 155. Naast Brasserie 155 kunt U nog het Monument van de Slag van Lekkerbeetje bezichtigen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)

Wandelroute vanuit Vught van ongeveer 13 kilometer

Brasserie 155 Loonsebaan 155 5263 CN Vught www.brasserie155.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 50 aan het fietspad langs de Loonsebaan schuin tegenover Brasserie 155 in Vught. U loopt over het fietspad langs de Loonsebaan in de richting van wandelknooppunt 17. Bij de gedenksteen voor Kolonel Thomson neemt U het bospad over de Vughtse Heide rechts. U passeert daarna de 3 Vughtse Lunetten en Nationaal Monument Kamp Vught. Daarna wandelt U langs het Drongelens Kanaal en over de Vughtse Heide. Verderop passeert U Fort Isabella. Daarna steekt U het spoor over via een voetgangersbrug. Aan het eind van die voetgangersbrug volgt U links de Willem van Oranjelaan. Met het voetveer steekt U vervolgens de Dommel over. U loopt langs de Dommel met mooi zicht op Den Bosch en het Bossche Broek. Verderop In Vught passeert U de voormalige pastorie van de Parochie Onze Lieve Vrouw Middelares, diverse statige panden aan de Taalstraat, de Zionsburg, de Lambertuskerk met losstaande toren, de Petruskerk en Villa Leeuwenstein. Vervolgens wandelt U door het Park Reeburg. U loopt daarna door een voetgangerstunnel onder het spoor door (Station Vught). Ten slotte wandelt U om Villa Craaijenstein en door de Lekkerbeetjenlaan terug naar het startpunt bij Brasserie 155. Naast Brasserie 155 kunt U nog het Monument van de Slag van Lekkerbeetje bezichtigen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 9 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 44611 en 44613 steekt U na wandelknooppunt 52 de Dommel over middels een trekschuitje. Hier is een geringe mate van spierkracht voor nodig. In deze wandelroutes loopt U ook door het drukke centrum van Vught/Den Bosch. Door de drukte dient U extra goed op te letten om geen markering te missen. Een GPX of wandelkaart is daarom handig.
50 – 17 – 16 – 15 – 06 – 05 - 50 (lengte 4,8 km)
50 – 17 - 16 - 15 - 06 - 03 - 52 - 80 - 01 - 02 – 05 – 50 (lengte 10,8 km)
50 – 17 - 16 - 15 - 06 - 03 - 52 - 80 - 01 – 38 – 99 - 39 – 53 – 51 – 50 (lengte 12,6 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Groene Woud

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

446. Wandelen in Vught

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het parkeerterrein Vughtse Heide aan de Loonsebaan in Vught. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 50 aan het fietspad langs de Loonsebaan schuin tegenover Brasserie 155 in Vught. Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het parkeerterrein Vughtse Heide aan de Loonsebaan. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
Wandelroute Vught van ongeveer 5 kilometer De wandelroute start bij wandelknooppunt 50 aan het fietspad langs de Loonsebaan schuin tegenover Brasserie 155 in Vught. U loopt over het fietspad langs de Loonsebaan in de richting van wandelknooppunt 17. Bij de gedenksteen voor Kolonel Thomson neemt U het bospad rechts. U wandelt verder tijdens deze wandelroute steeds door natuurgebied de Vughtse Heide en Militair Oefenterrein Vughtse Heide. U passeert de 3 Vughtse Lunetten en Nationaal Monument Kamp Vught. Daarna wandelt U een stukje langs het Drongelens Kanaal. Ten slotte loopt U door het gevarieerde bos- en heidegebied van de Vughtse Heide weer terug naar het startpunt bij Brasserie 155. Naast Brasserie 155 kunt U nog het Monument van de Slag van Lekkerbeetje bezichtigen. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard).
De wandelroute start bij wandelknooppunt 50 aan het fietspad langs de Loonsebaan schuin tegenover Brasserie 155 in Vught. U loopt over het fietspad langs de Loonsebaan in de richting van wandelknooppunt 17. Bij de gedenksteen voor Kolonel Thomson neemt U het bospad over de Vughtse Heide rechts. U passeert daarna de 3 Vughtse Lunetten en Nationaal Monument Kamp Vught. Daarna wandelt U langs het Drongelens Kanaal en over de Vughtse Heide. Verderop passeert U Fort Isabella. Daarna steekt U het spoor over via een voetgangersbrug. Aan het eind van die voetgangersbrug volgt U links de Willem van Oranjelaan. Met het voetveer steekt U vervolgens de Dommel over. U loopt langs de Dommel met mooi zicht op Den Bosch en het Bossche Broek. Daarna wandelt U door het Heunpark en de bebouwde kom van Vught. Ten slotte loopt U over de Vughtse Heide weer terug naar het startpunt bij Brasserie 155. Naast Brasserie 155 kunt U nog het Monument van de Slag van Lekkerbeetje bezichtigen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 50 aan het fietspad langs de Loonsebaan schuin tegenover Brasserie 155 in Vught. U loopt over het fietspad langs de Loonsebaan in de richting van wandelknooppunt 17. Bij de gedenksteen voor Kolonel Thomson neemt U het bospad over de Vughtse Heide rechts. U passeert daarna de 3 Vughtse Lunetten en Nationaal Monument Kamp Vught. Daarna wandelt U langs het Drongelens Kanaal en over de Vughtse Heide. Verderop passeert U Fort Isabella. Daarna steekt U het spoor over via een voetgangersbrug. Aan het eind van die voetgangersbrug volgt U links de Willem van Oranjelaan. Met het voetveer steekt U vervolgens de Dommel over. U loopt langs de Dommel met mooi zicht op Den Bosch en het Bossche Broek. Verderop In Vught passeert U de voormalige pastorie van de Parochie Onze Lieve Vrouw Middelares, diverse statige panden aan de Taalstraat, de Zionsburg, de Lambertuskerk met losstaande toren, de Petruskerk en Villa Leeuwenstein. Vervolgens wandelt U door het Park Reeburg. U loopt daarna door een voetgangerstunnel onder het spoor door (Station Vught). Ten slotte wandelt U om Villa Craaijenstein en door de Lekkerbeetjenlaan terug naar het startpunt bij Brasserie 155. Naast Brasserie 155 kunt U nog het Monument van de Slag van Lekkerbeetje bezichtigen. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 9 kilometer. (55% verhard – 45% onverhard)
44605. Nummering wandelroute startplaats Vught Parkeerterrein Vughtse Heide Loonsebaan: 50 – 17 – 16 – 15 – 06 – 05 - 50 (lengte 4,8 km) 44611. Nummering wandelroute startplaats Vught Parkeerterrein Vughtse Heide Loonsebaan: 50 – 17 - 16 - 15 - 06 - 03 - 52 - 80 - 01 - 02 – 05 – 50 (lengte 10,8 km) 44613. Nummering wandelroute startplaats Vught Parkeerterrein Vughtse Heide Loonsebaan: 50 – 17 - 16 - 15 - 06 - 03 - 52 - 80 - 01 – 38 – 99 - 39 – 53 – 51 – 50 (lengte 12,6 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 44611 en 44613 steekt U na wandelknooppunt 52 de Dommel over middels een trekschuitje. Hier is een geringe mate van spierkracht voor nodig. In deze wandelroutes loopt U ook door het drukke centrum van Vught/Den Bosch. Door de drukte dient U extra goed op te letten om geen markering te missen. Een GPX of wandelkaart is daarom handig.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Vught van ongeveer 11 kilometer
Wandelroute Vught van ongeveer 13 kilometer