Made with MAGIX by Mat Maessen

454. Wandelen in Moergestel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 12 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Sint Jansplein in Moergestel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelknooppunt 78 en het startbord van het wandelnetwerk Land van de Hilver midden op het Sint Jansplein. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Moergestel Sint Jansplein

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Moergestel van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 78 op het Sint Jansplein in Moergestel. Hier staat ook een startbord van wandelnetwerk Land van de Hilver. U loopt langs Sociaal-cultureel Centrum den Boogaard over het Sint-Jansplein in de richting van wandelknooppunt 79. Bij wandelknooppunt 79 gaat U rechtsaf langs de Reusel naar het Moergestels Broek. Vervolgens wandelt U met een ruime boog om de dorpskern van Moergestel. Aan de Schoolstraat passeert U de Standerdmolen van Moergestel. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij de Sint Janskerk aan het Sint Jansplein. Horeca bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Moergestel van ongeveer 12 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 78 op het Sint Jansplein in Moergestel. Hier staat ook een startbord van wandelnetwerk Land van de Hilver. U loopt langs Sociaal-cultureel Centrum den Boogaard over het Sint-Jansplein in de richting van wandelknooppunt 79. Bij wandelknooppunt 79 gaat U linksaf langs de Reusel naar Landgoed Oude Hondsberg. Steeds kronkelt de Reusel door het landschap tot vlakbij het Rietven. U wandelt verder door de Oisterwijkse Bossen en Vennen. U passeert in dit door Natuurmonumenten beheerde natuurgebied Natuurpoort Groot Speijck, het Groot Kolkven en het Brandven. Daarna wandelt U door buurtschap het Stokske naar het Allemansven. Vervolgens loopt U langs de Rosep naar het Hildsven en buurtschap Hild. Verderop komt U langs het Moergestels Broek. Ten slotte loopt U langs de Reusel weer terug naar Moergestel alwaar de wandelroute eindigt bij de Sint Janskerk aan het Sint Jansplein. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 8 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Moergestel van ongeveer 15 kilometer

Bij Wout Sint Jansplein 7 5066 AR Moergestel www.bijwout.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 78 op het Sint Jansplein in Moergestel. Hier staat ook een startbord van wandelnetwerk Land van de Hilver. U loopt langs Sociaal-cultureel Centrum den Boogaard over het Sint-Jansplein in de richting van wandelknooppunt 79. Bij wandelknooppunt 79 gaat U linksaf langs de Reusel naar Landgoed Oude Hondsberg. Steeds kronkelt de Reusel door het landschap tot vlakbij het Rietven. U wandelt verder door de Oisterwijkse Bossen en Vennen. U passeert in dit door Natuurmonumenten beheerde natuurgebied Natuurpoort Groot Speijck, het Groot Kolkven en het Brandven. Daarna wandelt U door buurtschap het Stokske naar het Allemansven. Vervolgens loopt U langs de Rosep naar het Hildsven. Daarna wandelt U langs het Moergestels Broek en steekt U de Reusel weer over. Vervolgens loopt U met een ruime boog om de dorpskern van Moergestel. Aan de Schoolstraat passeert U de Standerdmolen van Moergestel. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij de Sint Janskerk aan het Sint Jansplein. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 8 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
78 - 79 – 76 - 01 – 77 – 15 - 78 (lengte 5,4 km)
78 - 79 - 17 - 20 - 50 - 46 - 42 - 40 - 62 - 47 - 19 – 01 – 64 – 72 – 73 - 74 - 75 - 76 - 79 - 78 (lengte 12,1 km)
78 - 79 - 17 - 20 - 50 - 46 - 42 - 40 - 62 - 47 - 19 – 01 – 64 – 72 – 73 - 75 - 76 - 01 – 77 – 15 - 78 (lengte 15,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Land van de Hilver en wandelnetwerk Groene Woud

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

454. Wandelen in

Moergestel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 12 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Sint Jansplein in Moergestel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het wandelknooppunt 78 en het startbord van het wandelnetwerk Land van de Hilver midden op het Sint Jansplein. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 78 op het Sint Jansplein in Moergestel. Hier staat ook een startbord van wandelnetwerk Land van de Hilver. U loopt langs Sociaal- cultureel Centrum den Boogaard over het Sint-Jansplein in de richting van wandelknooppunt 79. Bij wandelknooppunt 79 gaat U rechtsaf langs de Reusel naar het Moergestels Broek. Vervolgens wandelt U met een ruime boog om de dorpskern van Moergestel. Aan de Schoolstraat passeert U de Standerdmolen van Moergestel. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij de Sint Janskerk aan het Sint Jansplein. Horeca bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 78 op het Sint Jansplein in Moergestel. Hier staat ook een startbord van wandelnetwerk Land van de Hilver. U loopt langs Sociaal- cultureel Centrum den Boogaard over het Sint-Jansplein in de richting van wandelknooppunt 79. Bij wandelknooppunt 79 gaat U linksaf langs de Reusel naar Landgoed Oude Hondsberg. Steeds kronkelt de Reusel door het landschap tot vlakbij het Rietven. U wandelt verder door de Oisterwijkse Bossen en Vennen. U passeert in dit door Natuurmonumenten beheerde natuurgebied Natuurpoort Groot Speijck, het Groot Kolkven en het Brandven. Daarna wandelt U door buurtschap het Stokske naar het Allemansven. Vervolgens loopt U langs de Rosep naar het Hildsven en buurtschap Hild. Verderop komt U langs het Moergestels Broek. Ten slotte loopt U langs de Reusel weer terug naar Moergestel alwaar de wandelroute eindigt bij de Sint Janskerk aan het Sint Jansplein. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 8 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 78 op het Sint Jansplein in Moergestel. Hier staat ook een startbord van wandelnetwerk Land van de Hilver. U loopt langs Sociaal- cultureel Centrum den Boogaard over het Sint-Jansplein in de richting van wandelknooppunt 79. Bij wandelknooppunt 79 gaat U linksaf langs de Reusel naar Landgoed Oude Hondsberg. Steeds kronkelt de Reusel door het landschap tot vlakbij het Rietven. U wandelt verder door de Oisterwijkse Bossen en Vennen. U passeert in dit door Natuurmonumenten beheerde natuurgebied Natuurpoort Groot Speijck, het Groot Kolkven en het Brandven. Daarna wandelt U door buurtschap het Stokske naar het Allemansven. Vervolgens loopt U langs de Rosep naar het Hildsven. Daarna wandelt U langs het Moergestels Broek en steekt U de Reusel weer over. Vervolgens loopt U met een ruime boog om de dorpskern van Moergestel. Aan de Schoolstraat passeert U de Standerdmolen van Moergestel. U eindigt de wandelroute ten slotte weer bij de Sint Janskerk aan het Sint Jansplein. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 8 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
45405. Nummering wandelroute startplaats Moergestel Sint Jansplein: 78 - 79 – 76 - 01 – 77 – 15 - 78 (lengte 5,4 km) 45412. Nummering wandelroute startplaats Moergestel Sint Jansplein: 78 - 79 - 17 - 20 - 50 - 46 - 42 - 40 - 62 - 47 - 19 – 01 – 64 – 72 – 73 - 74 - 75 - 76 - 79 - 78 (lengte 12,1 km) 45415. Nummering wandelroute startplaats Moergestel Sint Jansplein: 78 - 79 - 17 - 20 - 50 - 46 - 42 - 40 - 62 - 47 - 19 – 01 – 64 – 72 – 73 - 75 - 76 - 01 – 77 – 15 - 78 (lengte 15,4 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Moergestel van ongeveer 5 kilometer
Wandelroute Moergestel van ongeveer 12 kilometer
Wandelroute Moergestel van ongeveer 15 kilometer