Made with MAGIX by Mat Maessen

462. Wandelen in Giersbergen

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort De Drie Linden, Giersbergen 8, op het grondgebied van Drunen. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 91 aan de T-splitsing bij Herberg de Drie Linden in Giersbergen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Giersbergen Natuurpoort de Drie Linden

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Giersbergen van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 91 op de T-splitsing bij Herberg de Drie Linden in Giersbergen op het grondgebied van Drunen. U loopt door Giersbergen in de richting van wandelknooppunt 99 en passeert het Boerinneke van Giersbergen en enkele langgevelboerderijen. U wandelt afwisselend over veelal onverharde bos- en veldwegen. U passeert Hoeve Witmeer en loopt door buurtschap Klinkert. Ten slotte passeert U Manege de Hoge Heide en wandelt U terug naar het startpunt in Giersbergen bij Natuurpoort de Drie Linden. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Giersbergen van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 91 op de T-splitsing bij Herberg de Drie Linden in Giersbergen op het grondgebied van Drunen. U loopt door Giersbergen in de richting van wandelknooppunt 90. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde bos, heide en stuifzandlandschap van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Bij wandelknooppunt 82 kunt U voor horeca via de wandelknooppunten 85 en 84 terecht bij de Rustende Jager (heen en weer ongeveer 250 meter extra). Bij wandelknooppunt 37 kunt U voor horeca via de wandelknooppunten 30 en 31 terecht bij Landgoed Bosch en Duin (heen en weer ongeveer 1 km extra). In Giersbergen passeert U ten slotte nog enkele fraaie langgevelboerderijen en het Boerinneke van Giersbergen en eindigt U bij Natuurpoort de Drie Linden. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)Wegens wateroverlast wandelroute momenteel slecht toegankelijk.
Naar Google Maps Naar Google Maps
Herberg de Drie Linden Giersbergen 8 5151 RG Giersbergen (Drunen) www.herbergdedrielinden.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 91 op de T-splitsing bij Herberg de Drie Linden in Giersbergen op het grondgebied van Drunen. U loopt door Giersbergen in de richting van wandelknooppunt 90. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde bos, heide en stuifzandlandschap van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Bij wandelknooppunt 82 kunt U voor horeca via de wandelknooppunten 85 en 84 terecht bij de Rustende Jager (heen en weer ongeveer 250 meter extra). Bij wandelknooppunt 37 kunt U voor horeca via de wandelknooppunten 30 en 31 terecht bij Landgoed Bosch en Duin (heen en weer ongeveer 1 km extra). Na het Varkensbos wandelt U afwisselend over veelal onverharde bos- en veldwegen. U passeert Hoeve Witmeer en loopt door buurtschap Klinkert. Ten slotte passeert U Manege de Hoge Heide en wandelt U terug naar het startpunt in Giersbergen bij Natuurpoort de Drie Linden. Horeca bij start en finish en na ongeveer 11 kilometer. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)Wegens wateroverlast wandelroute momenteel slecht toegankelijk.
De zandpaden over de Loonse en Drunense Duinen vereisen hoge wandelschoenen en een goede wandelconditie. Neem (zeker bij hitte) voldoende drank mee voor onderweg. Het zoeken naar het juiste pad in de zandduinen vereist vaak een goed oriëntatie- en aanpassingsvermogen. Dit geldt niet voor wandelroute 46205 want die is kort en gaat niet door de zandduinen. Sommige bospaden kunnen bij nat weer drassig zijn. Wegens wateroverlast wandelroutes momenteel slecht toegankelijk. Houdt rekening met de regels ivm het broedseizoen.
91 - 99 - 78 - 77 - 76 - 74 - 73 - 19 -93 - 90 - 91 (lengte 5,4 km)
91 - 90 - 92 - 98 - 96 - 81 - 82 - 83 - 32 - 37 - 33 - 34 - 35 - 79 - 97 - 98 - 99 - 91 (lengte 9,7 km)
91 - 90 - 92 - 98 - 96 - 81 - 82 - 83 - 32 - 37 - 33 - 34 - 35 - 79 - 97 - 78 - 77 - 76 - 74 - 73 - 19 - 93 - 90 - 91 (lengte 14,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Loonse en Drunense Duinen

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX

Wandelroute vanuit Giersbergen van ongeveer 14 kilometer

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

462. Wandelen in

Giersbergen

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort De Drie Linden, Giersbergen 8, op het grondgebied van Drunen. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 91 aan de T-splitsing bij Herberg de Drie Linden in Giersbergen. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 91 op de T- splitsing bij Herberg de Drie Linden in Giersbergen op het grondgebied van Drunen. U loopt door Giersbergen in de richting van wandelknooppunt 99 en passeert het Boerinneke van Giersbergen en enkele langgevelboerderijen. U wandelt afwisselend over veelal onverharde bos- en veldwegen. U passeert Hoeve Witmeer en loopt door buurtschap Klinkert. Ten slotte passeert U Manege de Hoge Heide en wandelt U terug naar het startpunt in Giersbergen bij Natuurpoort de Drie Linden. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 91 op de T- splitsing bij Herberg de Drie Linden in Giersbergen op het grondgebied van Drunen. U loopt door Giersbergen in de richting van wandelknooppunt 90. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde bos, heide en stuifzandlandschap van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Bij wandelknooppunt 82 kunt U voor horeca via de wandelknooppunten 85 en 84 terecht bij de Rustende Jager (heen en weer ongeveer 250 meter extra). Bij wandelknooppunt 37 kunt U voor horeca via de wandelknooppunten 30 en 31 terecht bij Landgoed Bosch en Duin (heen en weer ongeveer 1 km extra). In Giersbergen passeert U ten slotte nog enkele fraaie langgevelboerderijen en het Boerinneke van Giersbergen en eindigt U bij Natuurpoort de Drie Linden. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)Wegens wateroverlast wandelroute momenteel slecht toegankelijk.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 91 op de T- splitsing bij Herberg de Drie Linden in Giersbergen op het grondgebied van Drunen. U loopt door Giersbergen in de richting van wandelknooppunt 90. Daarna wandelt U steeds door het gevarieerde bos, heide en stuifzandlandschap van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Bij wandelknooppunt 82 kunt U voor horeca via de wandelknooppunten 85 en 84 terecht bij de Rustende Jager (heen en weer ongeveer 250 meter extra). Bij wandelknooppunt 37 kunt U voor horeca via de wandelknooppunten 30 en 31 terecht bij Landgoed Bosch en Duin (heen en weer ongeveer 1 km extra). Na het Varkensbos wandelt U afwisselend over veelal onverharde bos- en veldwegen. U passeert Hoeve Witmeer en loopt door buurtschap Klinkert. Ten slotte passeert U Manege de Hoge Heide en wandelt U terug naar het startpunt in Giersbergen bij Natuurpoort de Drie Linden. Horeca bij start en finish en na ongeveer 11 kilometer. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)Wegens wateroverlast wandelroute momenteel slecht toegankelijk.
46205. Nummering wandelroute startplaats Giersbergen Natuurpoort De Drie Linden: 91 - 99 - 78 - 77 - 76 - 74 - 73 - 19 - 93 - 90 - 91 (lengte 5,4 km) 46210. Nummering wandelroute startplaats Giersbergen Natuurpoort De Drie Linden: 91 - 90 - 92 - 98 - 96 - 81 - 82 - 83 - 32 - 37 - 33 - 34 - 35 - 79 - 97 - 98 - 99 - 91 (lengte 9,7 km) 46214. Nummering wandelroute startplaats Giersbergen Natuurpoort De Drie Linden: 91 - 90 - 92 - 98 - 96 - 81 - 82 - 83 - 32 - 37 - 33 - 34 - 35 - 79 - 97 - 78 - 77 - 76 - 74 - 73 - 19 - 93 - 90 - 91 (lengte 14,0 km)

Bijzonderheden wandelroutes

De zandpaden over de Loonse en Drunense Duinen vereisen hoge wandelschoenen en een goede wandelconditie. Neem (zeker bij hitte) voldoende drank mee voor onderweg. Het zoeken naar het juiste pad in de zandduinen vereist vaak een goed oriëntatie- en aanpassingsvermogen. Dit geldt niet voor wandelroute 46205 want die is kort en gaat niet door de zandduinen. Sommige bospaden kunnen bij nat weer drassig zijn. Wegens wateroverlast wandelroutes momenteel slecht toegankelijk. Houdt rekening met de regels ivm het broedseizoen.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Giersbergen van ongeveer 5 kilometer
Wandelroute Giersbergen van ongeveer 10 kilometer
Wandelroute Giersbergen van ongeveer 14 kilometer