Made with MAGIX by Mat Maessen

463. Wandelen in Loon op Zand

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort van Loon aan de Kloosterstraat in Loon op Zand. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 21 bij Natuurpoort van Loon aan de Kloosterstraat in Loon op Zand. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Loon op Zand Natuurpoort van Loon

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Loon op Zand van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 21 bij Natuurpoort van Loon in Loon op Zand. U volgt het pad richting Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en volgt de markeringen naar wandelknooppunt 22. U wandelt langs bos en wei en passeert het terrein van Vakantieboerderij de Mussenberg. Na het Land van Cleef voert de wandelroute verder steeds door het gevarieerde bos, heide en stuifzandlandschap van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Ten slotte eindigt U weer bij Natuurpoort van Loon. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard)Wegens wateroverlast wandelroute momenteel slecht toegankelijk.
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Loon op Zand van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 21 bij Natuurpoort van Loon in Loon op Zand. U volgt het pad richting Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en volgt de markeringen naar wandelknooppunt 22. U wandelt langs bos en wei en passeert het terrein van Vakantieboerderij de Mussenberg. Na het Land van Cleef voert de wandelroute verder steeds door het gevarieerde bos, heide en stuifzandlandschap van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Na 7 kilometer beklimt U de Roestelberg en kunt U bij Restaurant de Roestelberg eventueel iets nuttigen. De terugweg gaat weer door de Loonse en Drunense Duinen. Ten slotte eindigt U weer bij Natuurpoort van Loon. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard) Wegens wateroverlast wandelroute momenteel slecht toegankelijk.
Naar Google Maps Naar Google Maps

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE LOON OP ZAND

Eetcafé van Loon Kloosterstraat 115-119 5175 PB Loon op Zand www.natuurpoortvanloon.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 21 bij Natuurpoort van Loon in Loon op Zand. U volgt het pad richting Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en volgt de markeringen naar wandelknooppunt 22. U wandelt langs bos en wei en passeert het terrein van Vakantieboerderij de Mussenberg. Na het Land van Cleef voert de wandelroute verder steeds door het gevarieerde bos, heide en stuifzandlandschap van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Na 7 kilometer beklimt U de Roestelberg en kunt U bij Restaurant de Roestelberg eventueel iets nuttigen. De terugweg gaat weer door de Loonse en Drunense Duinen. Ten slotte eindigt U weer bij Natuurpoort van Loon. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard) Wegens wateroverlast wandelroute momenteel slecht toegankelijk.
De zandpaden over de Loonse en Drunense Duinen vereisen hoge wandelschoenen en een goede wandelconditie. Neem (zeker bij hitte) voldoende drank mee voor onderweg. Het zoeken naar het juiste pad in de zandduinen vereist vaak een goed oriëntatie- en aanpassingsvermogen. Sommige bospaden kunnen bij nat weer drassig zijn. In wandelroute 46306 en 46314 volgt U na het bord “Vogels in de Duinen” op de Loonse en Drunense Duinen het “pad” over de zandvlakte met eerst de heide en daarna het bos steeds aan U rechterhand tot aan wandelknooppunt 28. Wegens wateroverlast wandelroutes momenteel slecht toegankelijk. Houdt rekening met de regels ivm het broedseizoen.
21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 27 - 18 - 23 - 22 -21 (lengte 6,4 km)
21 - 22 - 24 - 19 - 01 - 17 - 89 - 11 - 13 - 12 - 10 - 45 - 46 - 66 - 46 - 45 - 15 - 14 - 25 - 23 - 22 - 21 (lengte 11,1 km)
21 - 22 - 24 - 19 - 01 - 17 - 89 - 11 - 13 - 12 - 10 - 45 - 46 - 66 - 46 - 45 - 15 - 14 - 25 – 26 – 28 – 27 – 18 - 23 - 22 - 21 (lengte 14,1 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Loonse en Drunense Duinen

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

463. Wandelen in Loon

op Zand

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort van Loon aan de Kloosterstraat in Loon op Zand. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 21 bij Natuurpoort van Loon aan de Kloosterstraat in Loon op Zand. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 21 bij Natuurpoort van Loon in Loon op Zand. U volgt het pad richting Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en volgt de markeringen naar wandelknooppunt 22. U wandelt langs bos en wei en passeert het terrein van Vakantieboerderij de Mussenberg. Na het Land van Cleef voert de wandelroute verder steeds door het gevarieerde bos, heide en stuifzandlandschap van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Ten slotte eindigt U weer bij Natuurpoort van Loon. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard) Wegens wateroverlast wandelroute momenteel slecht toegankelijk.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 21 bij Natuurpoort van Loon in Loon op Zand. U volgt het pad richting Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en volgt de markeringen naar wandelknooppunt 22. U wandelt langs bos en wei en passeert het terrein van Vakantieboerderij de Mussenberg. Na het Land van Cleef voert de wandelroute verder steeds door het gevarieerde bos, heide en stuifzandlandschap van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Na 7 kilometer beklimt U de Roestelberg en kunt U bij Restaurant de Roestelberg eventueel iets nuttigen. De terugweg gaat weer door de Loonse en Drunense Duinen. Ten slotte eindigt U weer bij Natuurpoort van Loon. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard) Wegens wateroverlast wandelroute momenteel slecht toegankelijk.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 21 bij Natuurpoort van Loon in Loon op Zand. U volgt het pad richting Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en volgt de markeringen naar wandelknooppunt 22. U wandelt langs bos en wei en passeert het terrein van Vakantieboerderij de Mussenberg. Na het Land van Cleef voert de wandelroute verder steeds door het gevarieerde bos, heide en stuifzandlandschap van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Na 7 kilometer beklimt U de Roestelberg en kunt U bij Restaurant de Roestelberg eventueel iets nuttigen. De terugweg gaat weer door de Loonse en Drunense Duinen. Ten slotte eindigt U weer bij Natuurpoort van Loon. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (GROENE ROUTE 5% verhard – 95% onverhard) Wegens wateroverlast wandelroute momenteel slecht toegankelijk.
46306. Nummering wandelroute startplaats Loon op Zand Natuurpoort van Loon: 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 27 - 18 - 23 - 22 - 21 (lengte 6,4 km) 46311. Nummering wandelroute startplaats Loon op Zand Natuurpoort van Loon: 21 - 22 - 24 - 19 - 01 - 17 - 89 - 11 - 13 - 12 - 10 - 45 - 46 - 66 - 46 - 45 - 15 - 14 - 25 - 23 - 22 - 21 (lengte 11,1 km) 46314. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © LOON OP ZAND startplaats Loon op Zand Natuurpoort van Loon: 21 - 22 - 24 - 19 - 01 - 17 - 89 - 11 - 13 - 12 - 10 - 45 - 46 - 66 - 46 - 45 - 15 - 14 - 25 – 26 – 28 – 27 – 18 - 23 - 22 - 21 (lengte 14,1 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

De zandpaden over de Loonse en Drunense Duinen vereisen hoge wandelschoenen en een goede wandelconditie. Neem (zeker bij hitte) voldoende drank mee voor onderweg. Het zoeken naar het juiste pad in de zandduinen vereist vaak een goed oriëntatie- en aanpassingsvermogen. Sommige bospaden kunnen bij nat weer drassig zijn. In wandelroute 46306 en 46314 volgt U na het bord “Vogels in de Duinen” op de Loonse en Drunense Duinen het “pad” over de zandvlakte met eerst de heide en daarna het bos steeds aan U rechterhand tot aan wandelknooppunt 28. Wegens wateroverlast wandelroutes momenteel slecht toegankelijk. Houdt rekening met de regels ivm het broedseizoen.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Loon op Zand van ongeveer 6 kilometer
Wandelroute Loon op Zand van ongeveer 11 kilometer
Wandelroute Loon op Zand van ongeveer 14 kilometer