Made with MAGIX by Mat Maessen

480. Wandelen in Aarle-Rixtel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Plein Kouwenberg in het centrum van Aarle-Rixtel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 99 op de hoek van de Dorpsstraat, Kerkstraat en Kouwenberg. Parkeerplaatsen zijn er voldoende in het centrum van Aarle-Rixtel. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Aarle-Rixtel Plein Kouwenberg

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Aarle-Rixtel van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 99 op de hoek van de Dorpsstraat, Kerkstraat en Kouwenberg. U loopt over de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 08. U passeert het voormalig Raadhuis en de Kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie. Aan de Bosscheweg passeert U het Kloostercomplex Mariengaarde. U wandelt verderop door natuurgebied Laag Strijp. (Bij wandelknooppunt 52 kunt U eventueel even van de route afwijken door rechtdoor naar Kasteel Croy te lopen.) Daarna loopt U door Hoog Strijp naar de Hooge Akkers. Aan de Hagelkruisweg passeert U het oude Hagelkruis. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Plein Kouwenberg. Horeca bij start en finish in het centrum van Aarle-Rixtel. (60% verhard – 40% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Aarle-Rixtel van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 99 op de hoek van de Dorpsstraat, Kerkstraat en Kouwenberg. U loopt over de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 08. U passeert het voormalig Raadhuis en de Kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie. Aan de Bosscheweg passeert U het Kloostercomplex Mariengaarde. U wandelt verderop door natuurgebied Laag Strijp. Daarna passeert U de Croyse Hoeve, de Henricushoeve, Stal Verbakel en Tuinderij de Antoniushoeve. Bij wandelknooppunt 69 loopt U rechtsaf over het laarzenpad langs de Goorloop. Verderop wandelt U over Landgoed Croy langs Kasteel Croy en de Streekwinkel Croy. Vervolgens loopt U door Hoog Strijp naar de Hooge Akkers. Aan de Hagelkruisweg passeert U het oude Hagelkruis. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Plein Kouwenberg. Horeca alleen bij start en finish in het centrum van Aarle-Rixtel. (55% verhard – 45% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Aarle-Rixtel van ongeveer 15 kilometer

Eethuis Saray Dorpsstraat 4 5735 ED Aarle-Rixtel www.eethuissaray.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 99 op de hoek van de Dorpsstraat, Kerkstraat en Kouwenberg. U loopt over de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 08. U passeert het voormalig Raadhuis en de Kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie. Aan de Bosscheweg passeert U het Kloostercomplex Mariengaarde. U wandelt verderop door natuurgebied Laag Strijp. Daarna passeert U de Croyse Hoeve en Kasteel Croy. Bij wandelknooppunt 30 loopt U linksaf over het laarzenpad langs de Goorloop. Daarna wandelt U door Stadspark de Waranda en door buurtschap Eenselaar langs het dorp Stiphout. Verderop wandelt U weer over Landgoed Croy langs Kasteel Croy en de Streekwinkel Croy. Vervolgens loopt U door Hoog Strijp naar de Hooge Akkers. Aan de Hagelkruisweg passeert U het oude Hagelkruis. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Plein Kouwenberg. Horeca alleen bij start en finish in het centrum van Aarle-Rixtel. (65% verhard – 35% onverhard)
Bij nat weer is het laarzenpad langs de Goorloop in de wandelroutes 48010 en 48015 drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
99 – 08 – 58 – 32 – 52 – 59 – 39 – 51 – 99 (lengte 5,6 km)
99 – 08 – 58 – 32 – 52 – 53 – 69 – 30 – 54 - 59 – 39 – 51 – 99 (lengte 9,5 km)
99 – 08 – 58 – 32 – 52 – 53 – 54 – 30 - 69 – 09 – 07 – 68 – 64 – 62 – 61 - 30 – 54 - 59 – 39 – 51 – 99 (lengte 14,5 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Laarbeek en wandelnetwerk Helmond

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

480. Wandelen in Aarle-

Rixtel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Plein Kouwenberg in het centrum van Aarle-Rixtel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 99 op de hoek van de Dorpsstraat, Kerkstraat en Kouwenberg. Parkeerplaatsen zijn er voldoende in het centrum van Aarle-Rixtel. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 99 op de hoek van de Dorpsstraat, Kerkstraat en Kouwenberg. U loopt over de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 08. U passeert het voormalig Raadhuis en de Kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie. Aan de Bosscheweg passeert U het Kloostercomplex Mariengaarde. U wandelt verderop door natuurgebied Laag Strijp. (Bij wandelknooppunt 52 kunt U eventueel even van de route afwijken door rechtdoor naar Kasteel Croy te lopen.) Daarna loopt U door Hoog Strijp naar de Hooge Akkers. Aan de Hagelkruisweg passeert U het oude Hagelkruis. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Plein Kouwenberg. Horeca bij start en finish in het centrum van Aarle-Rixtel. (60% verhard – 40% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 99 op de hoek van de Dorpsstraat, Kerkstraat en Kouwenberg. U loopt over de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 08. U passeert het voormalig Raadhuis en de Kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie. Aan de Bosscheweg passeert U het Kloostercomplex Mariengaarde. U wandelt verderop door natuurgebied Laag Strijp. Daarna passeert U de Croyse Hoeve, de Henricushoeve, Stal Verbakel en Tuinderij de Antoniushoeve. Bij wandelknooppunt 69 loopt U rechtsaf over het laarzenpad langs de Goorloop. Verderop wandelt U over Landgoed Croy langs Kasteel Croy en de Streekwinkel Croy. Vervolgens loopt U door Hoog Strijp naar de Hooge Akkers. Aan de Hagelkruisweg passeert U het oude Hagelkruis. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Plein Kouwenberg. Horeca alleen bij start en finish in het centrum van Aarle-Rixtel. (55% verhard – 45% onverhard)
48006. Nummering wandelroute startplaats Aarle-Rixtel Plein Kouwenberg: 99 – 08 – 58 – 32 – 52 – 59 – 39 – 51 – 99 (lengte 5,6 km) 48010. Nummering wandelroute startplaats Aarle-Rixtel Plein Kouwenberg: 99 – 08 – 58 – 32 – 52 – 53 – 69 – 30 – 54 - 59 – 39 – 51 – 99 (lengte 9,5 km) 48015. Nummering wandelroute startplaats Aarle-Rixtel Plein Kouwenberg: 99 – 08 – 58 – 32 – 52 – 53 – 54 – 30 - 69 – 09 – 07 – 68 – 64 – 62 – 61 - 30 – 54 - 59 – 39 – 51 – 99 (lengte 14,5 km)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 99 op de hoek van de Dorpsstraat, Kerkstraat en Kouwenberg. U loopt over de Dorpsstraat in de richting van wandelknooppunt 08. U passeert het voormalig Raadhuis en de Kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie. Aan de Bosscheweg passeert U het Kloostercomplex Mariengaarde. U wandelt verderop door natuurgebied Laag Strijp. Daarna passeert U de Croyse Hoeve en Kasteel Croy. Bij wandelknooppunt 30 loopt U linksaf over het laarzenpad langs de Goorloop. Daarna wandelt U door Stadspark de Waranda en door buurtschap Eenselaar langs het dorp Stiphout. Verderop wandelt U weer over Landgoed Croy langs Kasteel Croy en de Streekwinkel Croy. Vervolgens loopt U door Hoog Strijp naar de Hooge Akkers. Aan de Hagelkruisweg passeert U het oude Hagelkruis. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Plein Kouwenberg. Horeca alleen bij start en finish in het centrum van Aarle-Rixtel. (65% verhard – 35% onverhard)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer is het laarzenpad langs de Goorloop in de wandelroutes 48010 en 48015 drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Aarle-Rixtel van ongeveer 6 kilometer
Wandelroute Aarle-Rixtel van ongeveer 10 kilometer
Wandelroute Aarle-Rixtel van ongeveer 15 kilometer