Made with MAGIX by Mat Maessen

480. Wandelen in Aarle-Rixtel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant de Croyse Hoeve in Aarle-Rixtel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Croylaan en de Kasteelweg bij de Croyse Hoeve. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Aarle-Rixtel de Croyse Hoeve

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Aarle-Rixtel van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 bij de Croyse Hoeve. U loopt van het kasteel af over de Croylaan in de richting van wandelknooppunt 52. U loopt verder door Laag Strijp. Aan de Hagelkruisweg passeert U het oude Hagelkruis. Daarna wandelt U door Aarte-Rixtel en passeert er het voormalig Raadhuis en de Kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie. Aan de Bosscheweg passeert U het Kloostercomplex Mariengaarde. U loopt Aarle-Rixtel weer uit door natuurgebied Laag Strijp en eindigt weer bij de Croyse Hoeve. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (70% verhard – 30% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Aarle-Rixtel van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 bij de Croyse Hoeve. U loopt over de Kasteelweg in de richting van wandelknooppunt 69. U passeert de Henricushoeve, Stal Verbakel en Tuinderij de Antoniushoeve. Bij wandelknooppunt 69 loopt U rechtsaf over het laarzenpad langs de Goorloop. Verderop wandelt U weer over Landgoed Croy langs Kasteel Croy en de Streekwinkel Croy. U loopt verder naar Aarle-Rixtel. Aan de Hagelkruisweg passeert U het oude Hagelkruis. Daarna wandelt U door Aarte-Rixtel en passeert er het voormalig Raadhuis en de Kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie. Aan de Bosscheweg passeert U het Kloostercomplex Mariengaarde. U loopt Aarle-Rixtel weer uit door natuurgebied Laag Strijp. Ten slotte eindigt U weer bij de Croyse Hoeve. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (60% verhard – 40% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Aarle-Rixtel van ongeveer 16 kilometer

Restaurant De Croyse Hoeve Croylaan 9 5735 PB Aarle-Rixtel www.croysehoeve.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 bij de Croyse Hoeve. U loopt over de Kasteelweg in de richting van wandelknooppunt 69. U passeert de Henricushoeve, Stal Verbakel en Tuinderij de Antoniushoeve. Daarna loopt U door het dal van de Goorloop en Stadspark de Waranda. Na een ommetje in buurtschap Eenselaar bereikt U Stiphout alwaar U het Bevrijdingsmonument en de Sint-Trudokerk passeert. Bij het verlaten van Stiphout passeert U de Oude Toren. Verderop wandelt U weer over Landgoed Croy en passeert er B&B Croy-Hoeve, de Goorloop, Kasteel Croy en Streekwinkel Croy. U loopt verder door Laag Strijp. Aan de Hagelkruisweg passeert U het oude Hagelkruis. Daarna wandelt U door Aarte-Rixtel en passeert er het voormalig Raadhuis en de Kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie. Aan de Bosscheweg passeert U het Kloostercomplex Mariengaarde. U loopt Aarle-Rixtel uit door natuurgebied Laag Strijp. Ten slotte eindigt U weer bij de Croyse Hoeve. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 13 kilometer. (75% verhard – 25% onverhard)
Bij nat weer is het laarzenpad langs de Goorloop na wandelknooppunt 69 in wandelroute 48010 drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
53 – 52 – 59 – 39 – 51 – 99 – 08 – 58 – 32 – 52 – 53 (lengte 6,0 km)
53 – 69 – 30 – 54 - 59 – 39 – 51 – 99 – 08 – 58 – 32 – 52 – 53 (lengte 9,5 km)
53 – 69 – 09 – 07 – 68 – 64 – 65 – 63 – 62 – 61 – 30 – 54 - 59 – 39 – 51 – 99 – 08 – 58 – 32 – 52 - 53 (lengte 15,9 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Laarbeek en wandelnetwerk Helmond

Bijzonderheden wandelroutes

(tijdelijk gesloten)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

480. Wandelen in Aarle-

Rixtel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant de Croyse Hoeve in Aarle-Rixtel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 53 op de hoek van de Croylaan en de Kasteelweg bij de Croyse Hoeve. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 bij de Croyse Hoeve. U loopt van het kasteel af over de Croylaan in de richting van wandelknooppunt 52. U loopt verder door Laag Strijp. Aan de Hagelkruisweg passeert U het oude Hagelkruis. Daarna wandelt U door Aarte-Rixtel en passeert er het voormalig Raadhuis en de Kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie. Aan de Bosscheweg passeert U het Kloostercomplex Mariengaarde. U loopt Aarle-Rixtel weer uit door natuurgebied Laag Strijp en eindigt weer bij de Croyse Hoeve. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (70% verhard – 30% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 bij de Croyse Hoeve. U loopt over de Kasteelweg in de richting van wandelknooppunt 69. U passeert de Henricushoeve, Stal Verbakel en Tuinderij de Antoniushoeve. Bij wandelknooppunt 69 loopt U rechtsaf over het laarzenpad langs de Goorloop. Verderop wandelt U weer over Landgoed Croy langs Kasteel Croy en de Streekwinkel Croy. U loopt verder naar Aarle-Rixtel. Aan de Hagelkruisweg passeert U het oude Hagelkruis. Daarna wandelt U door Aarte-Rixtel en passeert er het voormalig Raadhuis en de Kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie. Aan de Bosscheweg passeert U het Kloostercomplex Mariengaarde. U loopt Aarle-Rixtel weer uit door natuurgebied Laag Strijp. Ten slotte eindigt U weer bij de Croyse Hoeve. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (60% verhard – 40% onverhard)
48006. Nummering wandelroute startplaats Aarle-Rixtel de Croyse Hoeve: 53 – 52 – 59 – 39 – 51 – 99 – 08 – 58 – 32 – 52 – 53 (lengte 6,0 km) 48010. Nummering wandelroute startplaats Aarle-Rixtel de Croyse Hoeve: 53 – 69 – 30 – 54 - 59 – 39 – 51 – 99 – 08 – 58 – 32 – 52 – 53 (lengte 9,5 km) 48016. Nummering wandelroute startplaats Aarle-Rixtel de Croyse Hoeve: 53 – 69 – 09 – 07 – 68 – 64 – 65 – 63 – 62 – 61 – 30 – 54 - 59 – 39 – 51 – 99 – 08 – 58 – 32 – 52 - 53 (lengte 15,9 km)
Korte beschrijving wandelroute 48006 Aarle-Rixtel Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 48010 Aarle-Rixtel Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Korte beschrijving wandelroute 48016 Aarle-Rixtel
De wandelroute start bij wandelknooppunt 53 bij de Croyse Hoeve. U loopt over de Kasteelweg in de richting van wandelknooppunt 69. U passeert de Henricushoeve, Stal Verbakel en Tuinderij de Antoniushoeve. Daarna loopt U door het dal van de Goorloop en Stadspark de Waranda. Na een ommetje in buurtschap Eenselaar bereikt U Stiphout alwaar U het Bevrijdingsmonument en de Sint-Trudokerk passeert. Bij het verlaten van Stiphout passeert U de Oude Toren. Verderop wandelt U weer over Landgoed Croy en passeert er B&B Croy-Hoeve, de Goorloop, Kasteel Croy en Streekwinkel Croy. U loopt verder door Laag Strijp. Aan de Hagelkruisweg passeert U het oude Hagelkruis. Daarna wandelt U door Aarte-Rixtel en passeert er het voormalig Raadhuis en de Kerk Onze Lieve Vrouw Presentatie. Aan de Bosscheweg passeert U het Kloostercomplex Mariengaarde. U loopt Aarle-Rixtel uit door natuurgebied Laag Strijp. Ten slotte eindigt U weer bij de Croyse Hoeve. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 en 13 kilometer. (75% verhard – 25% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes