Made with MAGIX by Mat Maessen

484. Wandelen in Aarle-Rixtel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Missieklooster Heilig Bloed aan de Kloosterdreef in het buitengebied van Aarle-Rixtel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 18 aan de Kloosterdreef voor het Missieklooster Heilig Bloed. Dit is bij de T-splitsing met de onverharde EIGEN WEG. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Aarle-Rixtel Missieklooster Heilig Bloed

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Aarle-Rixtel van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 18 bij het Missieklooster Heilig Bloed aan de Kloosterdreef in Aarle-Rixtel. U loopt over het onverharde pad in de richting van wandelknooppunt 02 en passeert het kruisbeeld van de Calvarieberg. U vervolgt de wandelroute door de broekbossen van natuurgebied de Biezen en Milschot. Daarna loopt U door het Broek. Ten slotte wandelt U door het Biggetjesbos en langs de Broek Aa terug naar het startpunt van de wandelroute bij het Missieklooster Heilig Bloed. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Aarle-Rixtel van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 18 bij het Missieklooster Heilig Bloed aan de Kloosterdreef in Aarle-Rixtel. U loopt over de Kloosterdreef in de richting van wandelknooppunt 17. Vervolgens loopt U door de Biezen. Daarna volgt U steeds de loop van de Snelle Loop tot aan Grotel. Verderop passeert U Restaurant Grotel’s Genieten. U wandelt daarna door het bosrijke natuurgebied van de Grotelse Heide. Na Speurgt loopt U langs Landgoed en Golfclub d’n Heikant. Ten slotte wandelt U door de broekbossen van natuurgebied de Biezen en Milschot terug naar het startpunt van de wandelroute bij het Missieklooster Heilig Bloed. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 8 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Aarle-Rixtel van ongeveer 14 kilometer

Herberg de Brabantse Kluis Kloosterdreef 8 5735 SJ Aarle-Rixtel www.brabantsekluis.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 18 bij het Missieklooster Heilig Bloed aan de Kloosterdreef in Aarle-Rixtel. U loopt de Kloosterdreef in de richting van wandelknooppunt 17. Vervolgens loopt U door de Biezen. Daarna volgt U steeds de loop van de Snelle Loop. U wandelt daarna door het bosrijke natuurgebied van de Grotelse Heide langs de kronkelende Esperloop en de Aarlesche Vijver. Na Speurgt loopt U langs Landgoed en Golfclub d’n Heikant. Ten slotte wandelt U door de broekbossen van natuurgebied de Biezen en Milschot terug naar het startpunt van de wandelroute bij het Missieklooster Heilig Bloed. Horeca bij start en finish en na ongeveer 11 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
Bij nat zijn de laarzenpaden in natuurgebied de Biezen en langs de Snelle Loop drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Sommige markeringen staan moeilijk zichtbaar aan de binnenkant van de kruising of splitsing opgesteld.
18 – 02 – 19 – 20 – 18 (lengte 5,3 km)
18 – 17 – 79 – 78 – 89 – 12 – 27 – 16 – 13 – 19 – 02 – 18 (lengte 11,2 km)
18 – 17 – 79 – 78 – 89 – 12 – 22 – 23 – 26 – 27 – 16 – 13 – 19 – 02 – 18 (lengte 13,9 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Wandelnetwerk Laarbeek en wandelnetwerk Gemert en Bakel

Bijzonderheden wandelroutes

GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

484. Wandelen in Aarle-

Rixtel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 11 of 14 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Missieklooster Heilig Bloed aan de Kloosterdreef in het buitengebied van Aarle-Rixtel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 18 aan de Kloosterdreef voor het Missieklooster Heilig Bloed. Dit is bij de T-splitsing met de onverharde EIGEN WEG. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 18 bij het Missieklooster Heilig Bloed aan de Kloosterdreef in Aarle- Rixtel. U loopt over het onverharde pad in de richting van wandelknooppunt 02 en passeert het kruisbeeld van de Calvarieberg. U vervolgt de wandelroute door de broekbossen van natuurgebied de Biezen en Milschot. Daarna loopt U door het Broek. Ten slotte wandelt U door het Biggetjesbos en langs de Broek Aa terug naar het startpunt van de wandelroute bij het Missieklooster Heilig Bloed. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 18 bij het Missieklooster Heilig Bloed aan de Kloosterdreef in Aarle- Rixtel. U loopt over de Kloosterdreef in de richting van wandelknooppunt 17. Vervolgens loopt U door de Biezen. Daarna volgt U steeds de loop van de Snelle Loop tot aan Grotel. Verderop passeert U Restaurant Grotel’s Genieten. U wandelt daarna door het bosrijke natuurgebied van de Grotelse Heide. Na Speurgt loopt U langs Landgoed en Golfclub d’n Heikant. Ten slotte wandelt U door de broekbossen van natuurgebied de Biezen en Milschot terug naar het startpunt van de wandelroute bij het Missieklooster Heilig Bloed. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4 en 8 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
48405. Nummering wandelroute startplaats Aarle-Rixtel Missieklooster Heilig Bloed: 18 – 02 – 19 – 20 – 18 (lengte 5,3 km) 48411. Nummering wandelroute startplaats Aarle-Rixtel Missieklooster Heilig Bloed: 18 – 17 – 79 – 78 – 89 – 12 – 27 – 16 – 13 – 19 – 02 – 18 (lengte 11,2 km) 48414. Nummering wandelroute startplaats Aarle-Rixtel Missieklooster Heilig Bloed: 18 – 17 – 79 – 78 – 89 – 12 – 22 – 23 – 26 – 27 – 16 – 13 – 19 – 02 – 18 (lengte 13,9 km)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 18 bij het Missieklooster Heilig Bloed aan de Kloosterdreef in Aarle- Rixtel. U loopt de Kloosterdreef in de richting van wandelknooppunt 17. Vervolgens loopt U door de Biezen. Daarna volgt U steeds de loop van de Snelle Loop. U wandelt daarna door het bosrijke natuurgebied van de Grotelse Heide langs de kronkelende Esperloop en de Aarlesche Vijver. Na Speurgt loopt U langs Landgoed en Golfclub d’n Heikant. Ten slotte wandelt U door de broekbossen van natuurgebied de Biezen en Milschot terug naar het startpunt van de wandelroute bij het Missieklooster Heilig Bloed. Horeca bij start en finish en na ongeveer 11 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat zijn de laarzenpaden in natuurgebied de Biezen en langs de Snelle Loop drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Aarle-Rixtel van ongeveer 5 kilometer
Wandelroute Aarle-Rixtel van ongeveer 11 kilometer
Wandelroute Aarle-Rixtel van ongeveer 14 kilometer
GPX GPX