Made with MAGIX by Mat Maessen

334. Wandelen in Breda

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11 en 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant de Boswachter in Breda. De wandelroutes beginnen en eindigen bij de parkeerplaats van Restaurant de Boswachter aan de Huisdreef in Breda. Honderd meter verder op de hoek van de Huisdreef en de Bouvignedreef bevindt zich wandelknooppunt 77. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Breda Restaurant de Boswachter

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Breda van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij Restaurant de Boschwachter aan de Huisdreef nummer 4 te Breda. Je loopt over de Huisdreef naar het honderd meter verderop gelegen kruispunt met de Bouvignedreef. Daar bevindt zich wandelknooppunt 77. Daarna wandel je rechtdoor het Mastbos in, in de richting van wandelknooppunt 04. Verderop loop je om Kasteel Bouvigne. Je vervolgt de wandeling door het Markdal. Daarna loop je door het bosgebied van de Zeven Heuveltjes terug naar wandelknooppunt 04 in het Mastbos. Ten slotte loop je door het Mastbos terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant de Boswachter. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Breda van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij Restaurant de Boschwachter aan de Huisdreef nummer 4 te Breda. Je loopt over de Huisdreef naar het honderd meter verderop gelegen kruispunt met de Bouvignedreef. Daar bevindt zich wandelknooppunt 77. Daarna wandel je rechtdoor in de richting van wandelknooppunt 04. Je wandelt vervolgens steeds rechtdoor door het prachtige Mastbos. Je passeert verderop het Turfven en wandelt over de Mastlaan naar de Galderse Heide. Verderop passeer je Restaurant Dennenlucht. Daarna loop je door buurtschap Overa. Nadat je de AA of Weerijs bent overgestoken wandel je door natuurgebied Trippelenberg onderdeel van het Mastbos. In ’t Hout passeer je Hoeve De Prinsenhoef. Verderop loop je langs de Aa of Weerijs. Na wandelknooppunt 50 volg je de Doctor Schaepmanlaan langs diverse sportvelden. Ten slotte loop je over statige boslanen terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant de Boswachter. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Breda van ongeveer 16 kilometer

Naar Google Maps Naar Google Maps
Restaurant de Boschwachter Huisdreef 4 4836 AM Breda www.boschwachter.nl
De wandelroute start bij Restaurant de Boschwachter aan de Huisdreef nummer 4 te Breda. Je loopt over de Huisdreef naar het honderd meter verderop gelegen kruispunt met de Bouvignedreef. Daar bevindt zich wandelknooppunt 77. Daarna wandel je rechtdoor het Mastbos in, in de richting van wandelknooppunt 04. Verderop loop je om Kasteel Bouvigne. Vervolgens wandel je een rondje naar Ginniken en weer terug. Je vervolgt de wandeling door het Markdal. Daarna loop je door het bosgebied van de Zeven Heuveltjes terug naar wandelknooppunt 04 in het Mastbos. Je passeert verderop het Turfven en wandelt door het Mastbos over de Mastlaan naar de Galderse Heide. Verderop passeer je Restaurant Dennenlucht. Daarna loop je door buurtschap Overa. Nadat je de AA of Weerijs bent overgestoken wandel je door natuurgebied Trippelenberg onderdeel van het Mastbos. In ’t Hout passeer je Hoeve De Prinsenhoef. Verderop loop je langs de Aa of Weerijs. Na wandelknooppunt 50 volg je de Doctor Schaepmanlaan langs diverse sportvelden. Ten slotte loop je over statige boslanen terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant de Boswachter. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 en 10 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
In het Mastbos zijn ter ondersteuning ook geschilderde geel/groene markeringen op bomen aangebracht. Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Restaurant – 77 – 04 – 17 – 60 – 18 – 04 – 05 – 84 – 88 – 77 – richting 16 tot restaurant (lengte 5,7 kilometer)
77 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 50 – 62 – 99 – 39 – 40 – 97 – 80 – 61 – 50 – 76 – 88 – 77 – richting 16 tot restaurant (lengte 10,7 kilometer)
Restaurant – 77 – 04 – 17 – 60 – 13 – 14 – 61 – 62 – 60 – 18 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 50 – 62 – 99 – 39 – 40 – 97 – 80 – 61 – 50 – 76 – 88 – 77 – richting 16 tot restaurant (lengte 15,6 kilometer)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Baronie-Biesbosch

Bijzonderheden wandelroutes

 Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

334. Wandelen in Breda

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11 en 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant de Boswachter in Breda. De wandelroutes beginnen en eindigen bij de parkeerplaats van Restaurant de Boswachter aan de Huisdreef in Breda. Honderd meter verder op de hoek van de Huisdreef en de Bouvignedreef bevindt zich wandelknooppunt 77. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij Restaurant de Boschwachter aan de Huisdreef nummer 4 te Breda. Je loopt over de Huisdreef naar het honderd meter verderop gelegen kruispunt met de Bouvignedreef. Daar bevindt zich wandelknooppunt 77. Daarna wandel je rechtdoor het Mastbos in, in de richting van wandelknooppunt 04. Verderop loop je om Kasteel Bouvigne. Je vervolgt de wandeling door het Markdal. Daarna loop je door het bosgebied van de Zeven Heuveltjes terug naar wandelknooppunt 04 in het Mastbos. Ten slotte loop je door het Mastbos terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant de Boswachter. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Wandelroute Breda van ongeveer 11 kilometer De wandelroute start bij Restaurant de Boschwachter aan de Huisdreef nummer 4 te Breda. Je loopt over de Huisdreef naar het honderd meter verderop gelegen kruispunt met de Bouvignedreef. Daar bevindt zich wandelknooppunt 77. Daarna wandel je rechtdoor in de richting van wandelknooppunt 04. Je wandelt vervolgens steeds rechtdoor door het prachtige Mastbos. Je passeert verderop het Turfven en wandelt over de Mastlaan naar de Galderse Heide. Verderop passeer je Restaurant Dennenlucht. Daarna loop je door buurtschap Overa. Nadat je de AA of Weerijs bent overgestoken wandel je door natuurgebied Trippelenberg onderdeel van het Mastbos. In ’t Hout passeer je Hoeve De Prinsenhoef. Verderop loop je langs de Aa of Weerijs. Na wandelknooppunt 50 volg je de Doctor Schaepmanlaan langs diverse sportvelden. Ten slotte loop je over statige boslanen terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant de Boswachter. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
33406. Nummering wandelroute startplaats Breda Restaurant de Boswachter: Restaurant – 77 – 04 – 17 – 60 – 18 – 04 – 05 – 84 – 88 – 77 – richting 16 tot restaurant (lengte 5,7 kilometer) 33411. Nummering wandelroute startplaats Breda Restaurant de Boswachter: 77 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 50 – 62 – 99 – 39 – 40 – 97 – 80 – 61 – 50 – 76 – 88 – 77 – richting 16 tot restaurant (lengte 10,7 kilometer) 33416. Nummering wandelroute startplaats Breda Restaurant de Boswachter: Restaurant – 77 – 04 – 17 – 60 – 13 – 14 – 61 – 62 – 60 – 18 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 50 – 62 – 99 – 39 – 40 – 97 – 80 – 61 – 50 – 76 – 88 – 77 – richting 16 tot restaurant (lengte 15,6 kilometer)
De wandelroute start bij Restaurant de Boschwachter aan de Huisdreef nummer 4 te Breda. Je loopt over de Huisdreef naar het honderd meter verderop gelegen kruispunt met de Bouvignedreef. Daar bevindt zich wandelknooppunt 77. Daarna wandel je rechtdoor het Mastbos in, in de richting van wandelknooppunt 04. Verderop loop je om Kasteel Bouvigne. Vervolgens wandel je een rondje naar Ginniken en weer terug. Je vervolgt de wandeling door het Markdal. Daarna loop je door het bosgebied van de Zeven Heuveltjes terug naar wandelknooppunt 04 in het Mastbos. Je passeert verderop het Turfven en wandelt door het Mastbos over de Mastlaan naar de Galderse Heide. Verderop passeer je Restaurant Dennenlucht. Daarna loop je door buurtschap Overa. Nadat je de AA of Weerijs bent overgestoken wandel je door natuurgebied Trippelenberg onderdeel van het Mastbos. In ’t Hout passeer je Hoeve De Prinsenhoef. Verderop loop je langs de Aa of Weerijs. Na wandelknooppunt 50 volg je de Doctor Schaepmanlaan langs diverse sportvelden. Ten slotte loop je over statige boslanen terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant de Boswachter. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 en 10 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)

Bijzonderheden wandelroutes

In het Mastbos zijn ter ondersteuning ook geschilderde geel/groene markeringen op bomen aangebracht. Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute Breda van ongeveer 6 kilometer

Wandelroute Breda van ongeveer 16 kilometer

GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes