Made with MAGIX by Mat Maessen

338. Wandelen in Breda

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort Landgoed Wolfslaar in Breda. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord Brabantse Natuurpoorten voor Boerderij Wolfslaar op de hoek van de Wolfslaardreef en de Charlotte Cuypersdreef in het buitengebied van Breda. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Breda Natuurpoort Landgoed Wolfslaar

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Breda van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van de Brabantse Natuurpoorten voor Boerderij Wolfslaar aan de Wolfslaardreef. U volgt de verharde Wolfslaardreef in de richting van wandelknooppunt 24. Na 50 meter ligt aan de linkerzijde wandelknooppunt 23. Daarna volgt U het onverharde pad in de richting van wandelknooppunt 78. U loopt om Landgoed Wolfslaar. Verder wandelt U steeds door het Ulvenhoutse Bos. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Natuurpoort Landgoed Wolfslaar. Horeca bij start en finish en na ongeveer 2,5 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Breda van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van de Brabantse Natuurpoorten voor Boerderij Wolfslaar aan de Wolfslaardreef. U volgt de verharde Charlotte Cuypersdreef in de richting van wandelknooppunt 92. U loopt eerst een ronde over Landgoed Wolfslaar. Verderop wandelt U steeds door het Ulvenhoutse Bos en passeert er Restaurant de Fazant. Daarna loopt U door het Ulverhoutse Voorbos naar Ulvenhout. In Ulvenhout passeert U de Sint-Laurentiuskerk. Verderop wandelt U door het Markdal. U passeert de achterzijde van de terreinen van Kasteel Bouvigne. Via de Duivelsbrug steekt U verderop de Mark over. U loopt langs de Hervormde Kerk van Ginniken naar het drukke horecacentrum van Ginniken. Aan de Ulvenhoutsebaan passeert U de Mariakapel. Daarna wandelt U door natuurgebied Wolfslaar. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Natuurpoort Landgoed Wolfslaar. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4, 6 en 8 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Breda van ongeveer 13 kilometer

Naar Google Maps Naar Google Maps
Het Tuinhuis van Charlotte Wolfslaardreef 95 4834 SN Breda www.hettuinhuisvancharlotte.nl
De wandelroute start bij het startbord van de Brabantse Natuurpoorten voor Boerderij Wolfslaar aan de Wolfslaardreef. U volgt de verharde Charlotte Cuypersdreef in de richting van wandelknooppunt 92. U loopt eerst een ronde over Landgoed Wolfslaar. Verderop wandelt U steeds door het Ulvenhoutse Bos en passeert er Restaurant de Fazant. Daarna loopt U door het Ulverhoutse Voorbos naar Ulvenhout. In Ulvenhout passeert U de Sint-Laurentiuskerk. Vervolgens wandelt U door het Markdal. Na wandelknooppunt 87 steekt U na enige tijd de Galderseweg over en loopt U door het Mastbos. Via de statige Bouvignedreef wandelt U het Mastbos weer uit. U loopt daarna langs Kasteel Bouvigne. Vervolgens wandelt U weer door het Markdal. Via de Duivelsbrug steekt U verderop de Mark weer over. U loopt langs de Hervormde Kerk van Ginniken naar het drukke horecacentrum van Ginniken. Aan de Ulvenhoutsebaan passeert U de Mariakapel. Daarna wandelt U door natuurgebied Wolfslaar. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Natuurpoort Landgoed Wolfslaar. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4, 7 en 11 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
In het Ulvenhoutse Bos en het Mastbos zijn ter ondersteuning ook geschilderde geel/groene markeringen op bomen aangebracht. Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Wandelknooppunt 23 bevindt zich 50 meter na het startbord van de Brabantse Natuurpoorten aan de Wolfslaardreef. In de wandelroutes 33810 en 33813 ga je na wandelknooppunt 24 bij de verharde weg LINKSAF.
Startbord – 23 – 78 – 77 – 79 – 91 – 29 – 30 – 35 – 25 – 93 – 95 – 92 – 23 tot startbord (lengte 4,8 km)
Startbord – 92 – 95 – 93 – 24 – 23 – 78 – 77 - 79 – 91 – 29 – 30 – 35 – 25 – 02 – 26 – 94 - 19 – 18 – 60 – 13 – 14 – 61 – 62 – 63 – 64 – 72 – 71 – 70 – 23 tot startbord (lengte 10,2 km)
Startbord – 92 – 95 – 93 – 24 – 23 – 78 – 77 - 79 – 91 – 29 – 30 – 35 – 25 – 02 – 26 – 07 – 87 – 06 – 05 – 04 – 17 - 60 – 13 – 14 – 61 – 62 – 63 – 64 – 72 – 71 – 70 – 23 tot startbord (lengte 12,6 km)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Baronie-Biesbosch

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

338. Wandelen in Breda

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort Landgoed Wolfslaar in Breda. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord Brabantse Natuurpoorten voor Boerderij Wolfslaar op de hoek van de Wolfslaardreef en de Charlotte Cuypersdreef in het buitengebied van Breda. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
Wandelroute Breda van ongeveer 5 kilometer De wandelroute start bij het startbord van de Brabantse Natuurpoorten voor Boerderij Wolfslaar aan de Wolfslaardreef. U volgt de verharde Wolfslaardreef in de richting van wandelknooppunt 24. Na 50 meter ligt aan de linkerzijde wandelknooppunt 23. Daarna volgt U het onverharde pad in de richting van wandelknooppunt 78. U loopt om Landgoed Wolfslaar. Verder wandelt U steeds door het Ulvenhoutse Bos. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Natuurpoort Landgoed Wolfslaar. Horeca bij start en finish en na ongeveer 2,5 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
De wandelroute start bij het startbord van de Brabantse Natuurpoorten voor Boerderij Wolfslaar aan de Wolfslaardreef. U volgt de verharde Charlotte Cuypersdreef in de richting van wandelknooppunt 92. U loopt eerst een ronde over Landgoed Wolfslaar. Verderop wandelt U steeds door het Ulvenhoutse Bos en passeert er Restaurant de Fazant. Daarna loopt U door het Ulverhoutse Voorbos naar Ulvenhout. In Ulvenhout passeert U de Sint-Laurentiuskerk. Verderop wandelt U door het Markdal. U passeert de achterzijde van de terreinen van Kasteel Bouvigne. Via de Duivelsbrug steekt U verderop de Mark over. U loopt langs de Hervormde Kerk van Ginniken naar het drukke horecacentrum van Ginniken. Aan de Ulvenhoutsebaan passeert U de Mariakapel. Daarna wandelt U door natuurgebied Wolfslaar. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Natuurpoort Landgoed Wolfslaar. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4, 6 en 8 kilometer. (35% verhard – 65% onverhard)
33805. Nummering wandelroute startplaats Breda Natuurpoort Landgoed Wolfslaar: Startbord – 23 – 78 – 77 – 79 – 91 – 29 – 30 – 35 – 25 – 93 – 95 – 92 – 23 tot startbord (lengte 4,8 km) 33810. Nummering wandelroute startplaats Breda Natuurpoort Landgoed Wolfslaar: Startbord – 92 – 95 – 93 – 24 – 23 – 78 – 77 - 79 – 91 – 29 – 30 – 35 – 25 – 02 – 26 – 94 - 19 – 18 – 60 – 13 – 14 – 61 – 62 – 63 – 64 – 72 – 71 – 70 – 23 tot startbord (lengte 10,2 km) 33813. Nummering wandelroute startplaats Breda Natuurpoort Landgoed Wolfslaar: Startbord – 92 – 95 – 93 – 24 – 23 – 78 – 77 - 79 – 91 – 29 – 30 – 35 – 25 – 02 – 26 – 07 – 87 – 06 – 05 – 04 – 17 - 60 – 13 – 14 – 61 – 62 – 63 – 64 – 72 – 71 – 70 – 23 tot startbord (lengte 12,6 km)
De wandelroute start bij het startbord van de Brabantse Natuurpoorten voor Boerderij Wolfslaar aan de Wolfslaardreef. U volgt de verharde Charlotte Cuypersdreef in de richting van wandelknooppunt 92. U loopt eerst een ronde over Landgoed Wolfslaar. Verderop wandelt U steeds door het Ulvenhoutse Bos en passeert er Restaurant de Fazant. Daarna loopt U door het Ulverhoutse Voorbos naar Ulvenhout. In Ulvenhout passeert U de Sint-Laurentiuskerk. Vervolgens wandelt U door het Markdal. Na wandelknooppunt 87 steekt U na enige tijd de Galderseweg over en loopt U door het Mastbos. Via de statige Bouvignedreef wandelt U het Mastbos weer uit. U loopt daarna langs Kasteel Bouvigne. Vervolgens wandelt U weer door het Markdal. Via de Duivelsbrug steekt U verderop de Mark weer over. U loopt langs de Hervormde Kerk van Ginniken naar het drukke horecacentrum van Ginniken. Aan de Ulvenhoutsebaan passeert U de Mariakapel. Daarna wandelt U door natuurgebied Wolfslaar. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij Natuurpoort Landgoed Wolfslaar. Horeca bij start en finish en na ongeveer 4, 7 en 11 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)

Bijzonderheden wandelroutes

In het Ulvenhoutse Bos en het Mastbos zijn ter ondersteuning ook geschilderde geel/groene markeringen op bomen aangebracht. Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. Wandelknooppunt 23 bevindt zich 50 meter na het startbord van de Brabantse Natuurpoorten aan de Wolfslaardreef. In de wandelroutes 33810 en 33813 ga je na wandelknooppunt 24 bij de verharde weg LINKSAF.
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX GPX GPX

Wandelroute Breda van ongeveer 10 kilometer

Wandelroute Breda van ongeveer 13 kilometer

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX