Made with MAGIX by Mat Maessen

359. Wandelen in Casteren

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 11, 13 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant Kruidenlucht aan de Kranenberg te Casteren. De wandelroutes beginnen en eindigen bij de bushalte Kranenberg/Zandstraat op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Casteren Restaurant Kruidenlucht

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Casteren van ongeveer 4 kilometer

De wandelroute start bij de bushalte op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat in Casteren. U loopt voorlangs Restaurant Kruidenlucht over de Kranenberg in de richting van wandelknooppunt 6. Bij wandelknooppunt 6 loopt U rechts langs de Groote Beerze door het natuurgebied het Zwartven. Bij wandelknooppunt 59 gaat U rechtsaf. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechtsaf over de Biezengooren. Vederop wandelt U door de bossen van de Brabantse Kempen. Ten slotte passeert U de Mariakapel Koningin van de Vrede en loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Kruidenlucht in Casteren. Horeca bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Casteren van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij de bushalte op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat in Casteren. U loopt voorlangs Restaurant Kruidenlucht over de Kranenberg in de richting van wandelknooppunt 6. Bij wandelknooppunt 6 loopt U rechts langs de Groote Beerze door het natuurgebied het Zwartven. Bij wandelknooppunt 59 gaat U linksaf richting Netersel. Daarna loopt U om de Nieuwe Erven. Verderop wandelt U over de Neterselse Heide. Door de bossen van de Brabantse Kempen wandelt U weer terug naar de Groote Beerze. U steekt de Groote Beerze weer over. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechtsaf over de Biezengooren. Vederop wandelt U door de bossen van de Brabantse Kempen. Ten slotte passeert U de Mariakapel Koningin van de Vrede en loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Kruidenlucht in Casteren. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij de bushalte op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat in Casteren. U loopt voorlangs Restaurant Kruidenlucht over de Kranenberg in de richting van wandelknooppunt 6. Bij wandelknooppunt 6 loopt U rechts langs de Groote Beerze door het natuurgebied het Zwartven. Bij wandelknooppunt 59 gaat U linksaf richting Netersel. Daarna loopt U om de Nieuwe Erven. Verderop wandelt U over de Neterselse Heide door tot aan Westelbeers. Nadat U de Mariakapel van Westelbeers bent gepasseerd loopt U weer terug door het Dal van de Groote Beerze. U wandelt door de natte natuurgebieden van het Westelbeersche Broek, het Beersbroek en de Steenselaar. Na wandelknooppunt 08 steekt U de Groote Beerze over om vervolgens door het natuurgebied van de Grijze Steen te lopen. Nadat U de Groote Beerze weer bent overgestoken loopt U door de bossen van de Brabantse Kempen. Bij wandelknooppunt 59 steekt U de Groote Beerze andermaal over. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechtsaf over de Biezengooren. Vederop wandelt U door de bossen van de Brabantse Kempen. Ten slotte passeert U de Mariakapel Koningin van de Vrede en loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Kruidenlucht in Casteren. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Restaurant Kruidenlucht Kranenberg 18 5529 NE Casteren www.kruidenlucht.nl
De wandelroute start bij de bushalte op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat in Casteren. U loopt voorlangs Restaurant Kruidenlucht over de Kranenberg in de richting van wandelknooppunt 6. Bij wandelknooppunt 6 loopt U rechts langs de Groote Beerze door het natuurgebied het Zwartven. Bij wandelknooppunt 59 gaat U linksaf richting Netersel. Daarna loopt U om de Nieuwe Erven. Verderop wandelt U over de Neterselse Heide. Na wandelknooppunt 08 steekt U de Groote Beerze over om vervolgens door het natuurgebied van de Grijze Steen te lopen. Nadat U de Groote Beerze weer bent overgestoken loopt U door de bossen van de Brabantse Kempen. Bij wandelknooppunt 59 steekt U de Groote Beerze andermaal over. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechtsaf over de Biezengooren. Vederop wandelt U door de bossen van de Brabantse Kempen. Ten slotte passeert U de Mariakapel Koningin van de Vrede en loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Kruidenlucht in Casteren. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Bij nat weer zijn de laarzenpaden in het Dal van de Groote Beerze erg drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Kruidenlucht – 06 – 59 – 60 – 07 – 68 - richting 06 tot Kruidenlucht (lengte 4,3 km)
Kruidenlucht – 06 – 59 – 58 – 57 – 70 – 26 – 25 – 08 – 29 - 58 – 59 - 60 – 07 – 68 - richting 06 tot Kruidenlucht (lengte 11,3 km)
Kruidenlucht – 06 – 59 – 58 – 57 – 70 – 26 – 23 – 93 – 21 – 92 – 22 – 24 - 25 – 08 – 29 – 30 – 62 – 29 – 08 - 58 – 59 - 60 – 07 – 68 - richting 06 tot Kruidenlucht (lengte 18,7 km)
Kruidenlucht – 06 – 59 – 58 – 57 – 70 – 26 – 25 – 08 – 30 – 62 – 29 - 58 – 59 - 60 – 07 – 68 - richting 06 tot Kruidenlucht (lengte 13,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou
Wandelnetwerk Bladel

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE CASTEREN

Wandelroute vanuit Casteren van ongeveer 13 kilometer

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

359. Wandelen in

Casteren

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 4, 11, 13 of 17 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant Kruidenlucht aan de Kranenberg te Casteren. De wandelroutes beginnen en eindigen bij de bushalte Kranenberg/Zandstraat op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij de bushalte op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat in Casteren. U loopt voorlangs Restaurant Kruidenlucht over de Kranenberg in de richting van wandelknooppunt 6. Bij wandelknooppunt 6 loopt U rechts langs de Groote Beerze door het natuurgebied het Zwartven. Bij wandelknooppunt 59 gaat U rechtsaf. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechtsaf over de Biezengooren. Vederop wandelt U door de bossen van de Brabantse Kempen. Ten slotte passeert U de Mariakapel Koningin van de Vrede en loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Kruidenlucht in Casteren. Horeca bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
Wandelroute Casteren van ongeveer 11 kilometer De wandelroute start bij de bushalte op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat in Casteren. U loopt voorlangs Restaurant Kruidenlucht over de Kranenberg in de richting van wandelknooppunt 6. Bij wandelknooppunt 6 loopt U rechts langs de Groote Beerze door het natuurgebied het Zwartven. Bij wandelknooppunt 59 gaat U linksaf richting Netersel. Daarna loopt U om de Nieuwe Erven. Verderop wandelt U over de Neterselse Heide. Door de bossen van de Brabantse Kempen wandelt U weer terug naar de Groote Beerze. U steekt de Groote Beerze weer over. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechtsaf over de Biezengooren. Vederop wandelt U door de bossen van de Brabantse Kempen. Ten slotte passeert U de Mariakapel Koningin van de Vrede en loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Kruidenlucht in Casteren. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij de bushalte op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat in Casteren. U loopt voorlangs Restaurant Kruidenlucht over de Kranenberg in de richting van wandelknooppunt 6. Bij wandelknooppunt 6 loopt U rechts langs de Groote Beerze door het natuurgebied het Zwartven. Bij wandelknooppunt 59 gaat U linksaf richting Netersel. Daarna loopt U om de Nieuwe Erven. Verderop wandelt U over de Neterselse Heide. Na wandelknooppunt 08 steekt U de Groote Beerze over om vervolgens door het natuurgebied van de Grijze Steen te lopen. Nadat U de Groote Beerze weer bent overgestoken loopt U door de bossen van de Brabantse Kempen. Bij wandelknooppunt 59 steekt U de Groote Beerze andermaal over. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechtsaf over de Biezengooren. Vederop wandelt U door de bossen van de Brabantse Kempen. Ten slotte passeert U de Mariakapel Koningin van de Vrede en loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Kruidenlucht in Casteren. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij de bushalte op de hoek van de Kranenberg en de Zandstraat in Casteren. U loopt voorlangs Restaurant Kruidenlucht over de Kranenberg in de richting van wandelknooppunt 6. Bij wandelknooppunt 6 loopt U rechts langs de Groote Beerze door het natuurgebied het Zwartven. Bij wandelknooppunt 59 gaat U linksaf richting Netersel. Daarna loopt U om de Nieuwe Erven. Verderop wandelt U over de Neterselse Heide door tot aan Westelbeers. Nadat U de Mariakapel van Westelbeers bent gepasseerd loopt U weer terug door het Dal van de Groote Beerze. U wandelt door de natte natuurgebieden van het Westelbeersche Broek, het Beersbroek en de Steenselaar. Na wandelknooppunt 08 steekt U de Groote Beerze over om vervolgens door het natuurgebied van de Grijze Steen te lopen. Nadat U de Groote Beerze weer bent overgestoken loopt U door de bossen van de Brabantse Kempen. Bij wandelknooppunt 59 steekt U de Groote Beerze andermaal over. Bij wandelknooppunt 60 gaat U rechtsaf over de Biezengooren. Vederop wandelt U door de bossen van de Brabantse Kempen. Ten slotte passeert U de Mariakapel Koningin van de Vrede en loopt U terug naar het startpunt bij Restaurant Kruidenlucht in Casteren. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
35904. Nummering wandelroute startplaats Casteren Restaurant Kruidenlucht: Kruidenlucht – 06 – 59 – 60 – 07 – 68 - richting 06 tot Kruidenlucht (lengte 4,3 km) 35911. Nummering wandelroute startplaats Casteren Restaurant Kruidenlucht: Kruidenlucht – 06 – 59 – 58 – 57 – 70 – 26 – 25 – 08 – 29 - 58 – 59 - 60 – 07 – 68 - richting 06 tot Kruidenlucht (lengte 11,3 km) 35913. Nummering wandelroute startplaats Casteren Restaurant Kruidenlucht: Kruidenlucht – 06 – 59 – 58 – 57 – 70 – 26 – 25 – 08 – 30 – 62 – 29 - 58 – 59 - 60 – 07 – 68 - richting 06 tot Kruidenlucht (lengte 13,3 km) 35917. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © CASTEREN startplaats Casteren Restaurant Kruidenlucht: Kruidenlucht – 06 – 59 – 58 – 57 – 70 – 26 – 23 – 93 – 21 – 92 – 22 – 24 - 25 – 08 – 30 – 62 – 29 – 58 – 59 - 60 – 07 – 68 - richting 06 tot Kruidenlucht (lengte 17,3 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden in het Dal van de Groote Beerze erg drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Casteren van ongeveer 4 kilometer
Wandelroute Casteren van ongeveer 13 kilometer
Wandelroute Casteren van ongeveer 17 kilometer