Made with MAGIX by Mat Maessen

393. Wandelen in Deurne

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 11 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Hippisch Centrum Green Valley Estate aan de Bruggenseweg in Deurne. De wandelroutes beginnen en eindigen voor de hoofdingang van Green Valley Estate aan Klein Bruggen in het buitengebied van Deurne. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Deurne Green Valley Estate

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Deurne van ongeveer 7 kilometer

De wandelroute start bij de hoofdingang van Green Valley Estate aan het eind van Klein Bruggen in het buitengebied van Deurne. U loopt over het rechte onverharde pad langs de bosrand en volgt weldra de wandelnetwerkmarkering linksaf het bos in. Bij wandelknooppunt 07 volgt U de wandelrichting naar wandelknooppunt 06. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door de bossen van het Zandbos. Halverwege de wandeling loopt U om het Buntven. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt Hippisch Centrum Green Valley Estate. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 100 % onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Deurne van ongeveer 11 kilometer

De wandelroute start bij de hoofdingang van Green Valley Estate aan het eind van Klein Bruggen in het buitengebied van Deurne. U loopt over het rechte onverharde pad langs de bosrand en volgt weldra de wandelnetwerkmarkering linksaf het bos in. Bij wandelknooppunt 07 volgt U de wandelrichting naar wandelknooppunt 06. Tijdens de eerste helft van de wandelroute wandelt U steeds door de bossen van het Zandbos en passeert het Buntven. In het tweede deel van de wandelroute loopt U eerst een stuk langs de beek de Vlier. Daarna wandelt U over verharde wegen door de agrarische buurtschappen Molenhof, Heidveld, Hilakker en Kuundert. Ten slotte loopt U door de Gemeentebossen van Deurne weer terug naar het startpunt van deze wandelroute bij Hippisch Centrum Green Valley Estate. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps
De wandelroute start bij de hoofdingang van Green Valley Estate aan het eind van Klein Bruggen in het buitengebied van Deurne. U loopt over het rechte onverharde pad langs de bosrand en volgt weldra de wandelnetwerkmarkering linksaf het bos in. Bij wandelknooppunt 07 volgt U de wandelrichting naar wandelknooppunt 05. U wandelt door het Zandbos en passeert het Buntven. Verderop loopt U langs de Oude Aa en om de plas Berkendonk naar het Bakelse Bos. In buurtschap Rijpelberg passeert U een palingkwekerij. Vervolgens loopt U een stuk langs de drukke N607. Daarna wandelt U over verharde wegen door de agrarische buurtschappen Ravensgat, Heideveld en Molenhof. Na de Vlier overgestoken te zijn loopt U ongeveer een kilometer langs deze beek. Ten slotte loopt U door de bossen van het Zandbos weer terug naar het startpunt van deze wandelroute bij Hippisch Centrum Green Valley Estate. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)

Wandelroute vanuit Deurne van ongeveer 12 kilometer

Green Valley Estate Bruggenseweg 11a 5752 SC Deurne www.greenvalleyestate.nl
Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Oude Aa en de Vlier in de wandelroutes 39311 en 39312 drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GREEN VALLEY ESTATE – 07 – 06 – 05 – 80 – 09 – 08 – 07 – richting 61 tot GREEN VALLEY ESTATE (lengte 6,6 km)
GREEN VALLEY ESTATE – 07 – 06 – 05 – 80 – 09 – 08 – 59 – 04 – 60 – 61 – richting 07 tot GREEN VALLEY ESTATE (lengte 11,0 km)
GREEN VALLEY ESTATE – 07 – 05 – 09 – 80 – 25 – 26 – 27 – 53 – 54 – 55 – 59 – 08 – 07 – richting 61 tot GREEN VALLEY ESTATE (lengte 12,3 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Deurne

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

393. Wandelen in

Deurne

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 11 of 12 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Hippisch Centrum Green Valley Estate aan de Bruggenseweg in Deurne. De wandelroutes beginnen en eindigen voor de hoofdingang van Green Valley Estate aan Klein Bruggen in het buitengebied van Deurne. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij de hoofdingang van Green Valley Estate aan het eind van Klein Bruggen in het buitengebied van Deurne. U loopt over het rechte onverharde pad langs de bosrand en volgt weldra de wandelnetwerkmarkering linksaf het bos in. Bij wandelknooppunt 07 volgt U de wandelrichting naar wandelknooppunt 06. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door de bossen van het Zandbos. Halverwege de wandeling loopt U om het Buntven. Ten slotte eindigt U de wandelroute weer bij het startpunt Hippisch Centrum Green Valley Estate. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 100 % onverhard)
De wandelroute start bij de hoofdingang van Green Valley Estate aan het eind van Klein Bruggen in het buitengebied van Deurne. U loopt over het rechte onverharde pad langs de bosrand en volgt weldra de wandelnetwerkmarkering linksaf het bos in. Bij wandelknooppunt 07 volgt U de wandelrichting naar wandelknooppunt 06. Tijdens de eerste helft van de wandelroute wandelt U steeds door de bossen van het Zandbos en passeert het Buntven. In het tweede deel van de wandelroute loopt U eerst een stuk langs de beek de Vlier. Daarna wandelt U over verharde wegen door de agrarische buurtschappen Molenhof, Heidveld, Hilakker en Kuundert. Ten slotte loopt U door de Gemeentebossen van Deurne weer terug naar het startpunt van deze wandelroute bij Hippisch Centrum Green Valley Estate. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)
De wandelroute start bij de hoofdingang van Green Valley Estate aan het eind van Klein Bruggen in het buitengebied van Deurne. U loopt over het rechte onverharde pad langs de bosrand en volgt weldra de wandelnetwerkmarkering linksaf het bos in. Bij wandelknooppunt 07 volgt U de wandelrichting naar wandelknooppunt 05. U wandelt door het Zandbos en passeert het Buntven. Verderop loopt U langs de Oude Aa en om de plas Berkendonk naar het Bakelse Bos. In buurtschap Rijpelberg passeert U een palingkwekerij. Vervolgens loopt U een stuk langs de drukke N607. Daarna wandelt U over verharde wegen door de agrarische buurtschappen Ravensgat, Heideveld en Molenhof. Na de Vlier overgestoken te zijn loopt U ongeveer een kilometer langs deze beek. Ten slotte loopt U door de bossen van het Zandbos weer terug naar het startpunt van deze wandelroute bij Hippisch Centrum Green Valley Estate. Horeca bij start en finish en na ongeveer 6 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
39307. Nummering wandelroute startplaats Deurne Green Valley Estate: GREEN VALLEY ESTATE – 07 – 06 – 05 – 80 – 09 – 08 – 07 – richting 61 tot GREEN VALLEY ESTATE (lengte 6,6 km) 39311. Nummering wandelroute startplaats Deurne Green Valley Estate: GREEN VALLEY ESTATE – 07 – 06 – 05 – 80 – 09 – 08 – 59 – 04 – 60 – 61 – richting 07 tot GREEN VALLEY ESTATE (lengte 11,0 km) 39312. Nummering wandelroute startplaats Deurne Green Valley Estate: GREEN VALLEY ESTATE – 07 – 05 – 09 – 80 – 25 – 26 – 27 – 53 – 54 – 55 – 59 – 08 – 07 – richting 61 tot GREEN VALLEY ESTATE (lengte 12,3 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Oude Aa en de Vlier in de wandelroutes 39311 en 39312 drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Naar RouteYou Naar RouteYou
Wandelroute Deurne van ongeveer 7 kilometer
Wandelroute Deurne van ongeveer 11 kilometer
Wandelroute Deurne van ongeveer 12 kilometer