Made with MAGIX by Mat Maessen

395. Wandelen in Eersel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 9, 14 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort Ter Spegelt te Eersel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 32 aan te Postelseweg bij Restaurant de Keizer. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Eersel Natuurpoort TerSpegelt

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Eersel van ongeveer 7 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 32 aan te Postelseweg bij Restaurant de Keizer. U loopt langs Recreatiepark TerSpegelt in de richting van wandelknooppunt 62. U wandelt door de bossen van Grenspark Kempen. Daarna wandelt U over de Cartierheide en door de gemeentelijke bossen van Eersel weer terug naar Natuurpoort TerSpegelt. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard - 95% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Eersel van ongeveer 9 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 32 aan te Postelseweg bij Restaurant de Keizer. U loopt langs Recreatiepark TerSpegelt in de richting van wandelknooppunt 62. U wandelt door de bossen van Grenspark Kempen en langs de Spijkertse Heide. Daarna wandelt U over de Cartierheide en door de gemeentelijke bossen van Eersel weer terug naar Natuurpoort TerSpegelt. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Eersel van ongeveer 14 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 32 aan te Postelseweg bij Restaurant de Keizer. U loopt langs Recreatiepark TerSpegelt in de richting van wandelknooppunt 62. U wandelt door de bossen van Grenspark Kempen, langs de Spijkertse Heide naar de Oude Belg en Beleefpad Bergeijk. Verderop komt U langs Natuurpoort de Negende Zaeligheijt. Daarna loopt U weer langs de Oude Belg en door de bossen van Grenspark de Kempen. Vervolgens wandelt U door de Kolonies en over de Hapertse Heide. Ten slotte loopt U over de Cartierheide en door de gemeentelijke bossen van Eersel weer terug naar Natuurpoort TerSpegelt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 7 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)

MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE EERSEL

De Keizer Eten en Drinken Postelseweg 88 5521 RD Eersel www.dekeizereersel.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 32 aan te Postelseweg bij Restaurant de Keizer. U loopt langs Recreatiepark TerSpegelt in de richting van wandelknooppunt 62. U wandelt door de bossen van Grenspark Kempen, langs de Spijkertse Heide naar de Oude Belg en Herberg de Negende Zaeligheyt. Daarna loopt U weer door de bossen van Grenspark Kempen. Ten slotte wandelt U over de Cartierheide en door de gemeentelijke bossen van Eersel weer terug naar Natuurpoort TerSpegelt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 7 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
32 - 62 - 61 - 66 - 60 - 26 - 31 - 32 (lengte 6,6 km)
32 - 62 - 63 - 64 - 61 – 66 - 60 – 26 - 31 - 32 (lengte 9,0 km)
32 - 62 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 58 - 67 - 99 – 55 – 54 - 06 - 60 - 26 - 31 - 32 (lengte 15,9 km)
32 - 62 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 58 - 67 - 99 - 61 - 66 - 60 - 26 - 31 - 32 (lengte 14,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Eersel en wandelnetwerk Bergeijk

Bijzonderheden wandelroutes

GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

395. Wandelen in Eersel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 7, 9, 14 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Natuurpoort Ter Spegelt te Eersel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 32 aan te Postelseweg bij Restaurant de Keizer. Parkeerplaatsen zijn er voldoende. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 32 aan te Postelseweg bij Restaurant de Keizer. U loopt langs Recreatiepark TerSpegelt in de richting van wandelknooppunt 62. U wandelt door de bossen van Grenspark Kempen. Daarna wandelt U over de Cartierheide en door de gemeentelijke bossen van Eersel weer terug naar Natuurpoort TerSpegelt. Horeca bij start en finish. (GROENE ROUTE 5% verhard - 95% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 32 aan te Postelseweg bij Restaurant de Keizer. U loopt langs Recreatiepark TerSpegelt in de richting van wandelknooppunt 62. U wandelt door de bossen van Grenspark Kempen en langs de Spijkertse Heide. Daarna wandelt U over de Cartierheide en door de gemeentelijke bossen van Eersel weer terug naar Natuurpoort TerSpegelt. Horeca alleen bij start en finish. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 32 aan te Postelseweg bij Restaurant de Keizer. U loopt langs Recreatiepark TerSpegelt in de richting van wandelknooppunt 62. U wandelt door de bossen van Grenspark Kempen, langs de Spijkertse Heide naar de Oude Belg en Herberg de Negende Zaeligheyt. Daarna loopt U weer door de bossen van Grenspark Kempen. Ten slotte wandelt U over de Cartierheide en door de gemeentelijke bossen van Eersel weer terug naar Natuurpoort TerSpegelt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 7 kilometer. (GROENE ROUTE 15% verhard – 85% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 32 aan te Postelseweg bij Restaurant de Keizer. U loopt langs Recreatiepark TerSpegelt in de richting van wandelknooppunt 62. U wandelt door de bossen van Grenspark Kempen, langs de Spijkertse Heide naar de Oude Belg en Beleefpad Bergeijk. Verderop komt U langs Natuurpoort de Negende Zaeligheijt. Daarna loopt U weer langs de Oude Belg en door de bossen van Grenspark de Kempen. Vervolgens wandelt U door de Kolonies en over de Hapertse Heide. Ten slotte loopt U over de Cartierheide en door de gemeentelijke bossen van Eersel weer terug naar Natuurpoort TerSpegelt. Horeca bij start en finish en na ongeveer 5 en 7 kilometer. (GROENE ROUTE 10% verhard – 90% onverhard)
39507. Nummering wandelroute startplaats Eersel Natuurpoort TerSpegelt: 32 - 62 - 61 – 66 - 60 – 26 - 31 - 32 (lengte 6,6 km) 39509. Nummering wandelroute startplaats Eersel Natuurpoort TerSpegelt: 32 - 62 - 63 - 64 - 61 – 66 - 60 – 26 - 31 - 32 (lengte 9,0 km) 39514. Nummering wandelroute startplaats Eersel Natuurpoort TerSpegelt: 32 - 62 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 58 - 67 - 99 - 61 – 66 - 60 – 26 - 31 - 32 (lengte 14,0 km) 39516. Nummering MOOISTE WANDELKNOOPPUNTROUTE © EERSEL startplaats Eersel Natuurpoort TerSpegelt: 32 - 62 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 58 - 67 - 99 – 55 – 54 – 06 - 60 – 26 - 31 - 32 (lengte 15,9 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps
Wandelroute Eersel van ongeveer 7 kilometer
Wandelroute Eersel van ongeveer 9 kilometer
Wandelroute Eersel van ongeveer 14 kilometer
Wandelroute Eersel van ongeveer 16 kilometer