Made with MAGIX by Mat Maessen

433. Wandelen in Gemonde

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Sint-Lambertuskerk in Gemonde. De wandelroutes beginnen en eindigen bij de Sint- Lambertuskerk aan de Dorpstraat in het centrum van Gemonde. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de Sint Lambertuskerk. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Gemonde Sint-Lambertuskerk

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Gemonde van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij de Sint-Lambertuskerk aan de Dorpstraat in Gemonde. Vanaf de parkeerplaats loopt U linksaf. Bij wandelknooppunt 73 (op de eerste driesprong) loopt U over Kerkeind in de richting van wandelknooppunt 72. Vervolgens wandelt U over rustige veldwegen naar de Dommel. Dan loopt U langs de Dommel naar buurtschap De Hogert. Via wandelpad De Heikes (niet toegestaan voor honden!) wandelt U terug naar Gemonde. Tenslotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint-Lambertuskerk in het centrum van Gemonde. Horeca bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)

Wandelroute vanuit Gemonde van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij de Sint-Lambertuskerk aan de Dorpstraat in Gemonde. Vanaf de parkeerplaats loopt U linksaf. Bij wandelknooppunt 73 (op de eerste driesprong) loopt U over Kerkeind in de richting van wandelknooppunt 72. Vervolgens wandelt U over rustige veldwegen naar de Dommel. Na de bossen van Schoonberg komt U bij de Nieuwe Hooibrug. Dan loopt U langs de Dommel naar buurtschap De Hogert. Via wandelpad De Heikes (niet toegestaan voor honden!) wandelt U terug naar Gemonde. Vervolgens loopt U nog een rondje door Gemonde naar buurtschap Besselaar en passeert de Mariakapel. Tenslotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint-Lambertuskerk in het centrum van Gemonde. Horeca alleen bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)

Wandelroute vanuit Gemonde van ongeveer 13 kilometer

Cafe Zaal de Schuif Dorpstraat 30 5293 AN Gemonde www.cafezaaldeschuif.nl
De wandelroute start bij de Sint-Lambertuskerk aan de Dorpstraat in Gemonde. Vanaf de parkeerplaats loopt U rechtsaf. Na de Kiosk bij wandelknooppunt 74 loopt U over Rietstok in de richting van wandelknooppunt 77. U passeert Mariakapel Besselaar. Verderop wandelt U door het beekdal van de Beeksche Waterloop. Daarna wandelt U over enkele onverharde wandelpaden van Landgoed Vossenholen. Verderop aan de Hooghemertseweg passeert U het Verzetsmonument Verzetsgroep Gasthuiskamp. Vervolgens wandelt U over rustige veldwegen naar de Dommel. Na de bossen van Schoonberg komt U bij de Nieuwe Hooibrug. Dan loopt U langs de Dommel naar buurtschap De Hogert. Via wandelpad De Heikes (niet toegestaan voor honden!) wandelt U terug naar Gemonde. Tenslotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint- Lambertuskerk in het centrum van Gemonde. Horeca alleen bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
Op het traject tussen wandelknooppunt 21 en wandelknooppunt 74 zijn honden NIET toegestaan. Bij nat weer zijn in wandelroute 43313 de laarzenpaden langs de Beeksche Waterloop drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Sint-Lambertuskerk – 73 – 72 – 85 – 87 – 88 – 86 – 71 – 21 – 74 – richting 73 tot Sint-Lambertuskerk (lengte 6,0 km)
Sint-Lambertuskerk – 73 – 72 – 85 – 87 – 89 – 39 - 88 – 86 – 71 – 21 – 74 – 77 – 75 – 73 – Sint- Lambertuskerk (lengte 9,6 km)
Sint-Lambertuskerk – 74 – 77 – 78 – 79 – 82 – 83 – 84 – 85 – 87 – 89 – 39 – 88 – 86 – 71 – 21 – 74 – Sint- Lambertuskerk (lengte 13,0 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Groene Woud

Bijzonderheden wandelroutes

GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

433. Wandelen in

Gemonde

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 10 of 13 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Sint-Lambertuskerk in Gemonde. De wandelroutes beginnen en eindigen bij de Sint-Lambertuskerk aan de Dorpstraat in het centrum van Gemonde. Parkeerplaatsen zijn er voldoende bij de Sint Lambertuskerk. Vlakbij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij de Sint-Lambertuskerk aan de Dorpstraat in Gemonde. Vanaf de parkeerplaats loopt U linksaf. Bij wandelknooppunt 73 (op de eerste driesprong) loopt U over Kerkeind in de richting van wandelknooppunt 72. Vervolgens wandelt U over rustige veldwegen naar de Dommel. Dan loopt U langs de Dommel naar buurtschap De Hogert. Via wandelpad De Heikes (niet toegestaan voor honden!) wandelt U terug naar Gemonde. Tenslotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint- Lambertuskerk in het centrum van Gemonde. Horeca bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
De wandelroute start bij de Sint-Lambertuskerk aan de Dorpstraat in Gemonde. Vanaf de parkeerplaats loopt U linksaf. Bij wandelknooppunt 73 (op de eerste driesprong) loopt U over Kerkeind in de richting van wandelknooppunt 72. Vervolgens wandelt U over rustige veldwegen naar de Dommel. Na de bossen van Schoonberg komt U bij de Nieuwe Hooibrug. Dan loopt U langs de Dommel naar buurtschap De Hogert. Via wandelpad De Heikes (niet toegestaan voor honden!) wandelt U terug naar Gemonde. Vervolgens loopt U nog een rondje door Gemonde naar buurtschap Besselaar en passeert de Mariakapel. Tenslotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint-Lambertuskerk in het centrum van Gemonde. Horeca alleen bij start en finish. (45% verhard – 55% onverhard)
De wandelroute start bij de Sint-Lambertuskerk aan de Dorpstraat in Gemonde. Vanaf de parkeerplaats loopt U rechtsaf. Na de Kiosk bij wandelknooppunt 74 loopt U over Rietstok in de richting van wandelknooppunt 77. U passeert Mariakapel Besselaar. Verderop wandelt U door het beekdal van de Beeksche Waterloop. Daarna wandelt U over enkele onverharde wandelpaden van Landgoed Vossenholen. Verderop aan de Hooghemertseweg passeert U het Verzetsmonument Verzetsgroep Gasthuiskamp. Vervolgens wandelt U over rustige veldwegen naar de Dommel. Na de bossen van Schoonberg komt U bij de Nieuwe Hooibrug. Dan loopt U langs de Dommel naar buurtschap De Hogert. Via wandelpad De Heikes (niet toegestaan voor honden!) wandelt U terug naar Gemonde. Tenslotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Sint-Lambertuskerk in het centrum van Gemonde. Horeca alleen bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
43306. Nummering wandelroute startplaats Gemonde Sint-Lambertuskerk: Sint-Lambertuskerk – 73 – 72 – 85 – 87 – 88 – 86 – 71 – 21 – 74 – richting 73 tot Sint- Lambertuskerk (lengte 6,0 km) 43310. Nummering wandelroute startplaats Gemonde Sint-Lambertuskerk: Sint-Lambertuskerk – 73 – 72 – 85 – 87 – 89 – 39 - 88 – 86 – 71 – 21 – 74 – 77 – 75 – 73 – Sint- Lambertuskerk (lengte 9,6 km) 43313. Nummering wandelroute startplaats Gemonde Sint-Lambertuskerk: Sint-Lambertuskerk – 74 – 77 – 78 – 79 – 82 – 83 – 84 – 85 – 87 – 89 – 39 – 88 – 86 – 71 – 21 – 74 – Sint-Lambertuskerk (lengte 13,0 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Op het traject tussen wandelknooppunt 21 en wandelknooppunt 74 zijn honden NIET toegestaan. Bij nat weer zijn in wandelroute 43313 de laarzenpaden langs de Beeksche Waterloop drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
Wandelroute Gemonde van ongeveer 6 kilometer
Wandelroute Gemonde van ongeveer 10 kilometer
Wandelroute Gemonde van ongeveer 13 kilometer