Made with MAGIX by Mat Maessen

439. Wandelen in Sint-Michielsgestel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Oude Toren aan het Petrus Dondersplein in het centrum van Sint-Michielsgestel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelroutenetwerk Het Groene Woud en wandelknooppunt 27 vlak voor de brug over de Dommel (Adrianusplein). Parkeerplaatsen zijn er voldoende in het centrum van Sint- Michielsgestel. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Sint-Michielsgestel Oude Toren

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.
U loopt vanaf het plein bij de Oude Toren, langs Toren4, over de Torenstraat naar de Dommel. Aan de drukke weg (Adrianusplein) ziet U vlak voor de oversteek van de Dommel, links het startbord van wandelroutenetwerk Het Groene Woud en wandelknooppunt 27. U volgt vanaf wandelknooppunt 27 het drukke fietspad langs de Adrianusplein in de richting van wandelknooppunt 25. Daar gaat U rechtsaf. Vervolgens loopt U om een plas naar de Dommel. Bij de Waterkrachtcentrale Dommelstroom steekt U de Dommel over. U wandelt daarna over Landgoed Zegenwerp. Bij de brug steekt U de drukke weg weer over en volgt steeds het pad langs de Dommel. Bij een andere fietsersbrug steekt U de Dommel over. U wandelt verderop door Park Klein Ruwenberg. Ten slotte loopt U door (Sint-Michiels)Gestel terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Oude Toren. Horeca alleen bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)

Wandelroute vanuit Sint-Michielsgestel van ongeveer 11 kilometer

U loopt vanaf het plein bij de Oude Toren, langs Toren4, over de Torenstraat naar de Dommel. Aan de drukke weg (Adrianusplein) ziet U vlak voor de oversteek van de Dommel, links het startbord van wandelroutenetwerk Het Groene Woud en wandelknooppunt 27. U volgt vanaf wandelknooppunt 27 het drukke fietspad langs het Adrianusplein in de richting van wandelknooppunt 25. Daar gaat U rechtsaf. Vervolgens loopt U om een plas naar de Dommel. Bij de Waterkrachtcentrale Dommelstroom steekt U de Dommel over. U wandelt daarna over Landgoed Zegenwerp. Bij de brug steekt U de drukke weg weer over en volgt steeds het pad langs de Dommel. Bij buurtschap Halder steekt U de Dommel over en wandelt langs Kasteel Nieuw-Herlaer. Verderop passeert U Landhuis Haanwijk en Museum Romeins Halder. Via de Mudakkerse Dijk en buurtschap Ruimel loopt U terug naar Sint-Michielsgestel. U wandelt vervolgens door Park Klein Ruwenberg. Ten slotte loopt U door (Sint-Michiels)Gestel terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Oude Toren. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer (beperkte openingstijden). (40% verhard – 60% onverhard)
Brasserie Thuys Petrus Dondersplein 16 5271 AA Sint-Michielsgestel www.brasseriethuys.nl
U loopt vanaf het plein bij de Oude Toren, langs Toren4, over de Torenstraat naar de Dommel. Aan de drukke weg (Adrianusplein) ziet U vlak voor de oversteek van de Dommel, links het startbord van wandelroutenetwerk Het Groene Woud en wandelknooppunt 27. U volgt vanaf wandelknooppunt 27 het drukke fietspad langs het Adrianusplein in de richting van wandelknooppunt 25. Daar gaat U rechtsaf. Vervolgens loopt U om een plas naar de Dommel. Bij de Waterkrachtcentrale Dommelstroom steekt U de Dommel over. U wandelt daarna over Landgoed Zegenwerp. Bij de brug steekt U de drukke weg weer over en volgt steeds het pad langs de Dommel. Bij buurtschap Halder steekt U de Dommel over en wandelt langs Kasteel Nieuw-Herlaer. Verderop passeert U Landhuis Haanwijk en Museum Romeins Halder. Dan maakt U een rondgang over Landgoed Haanwijk en Landgoed Pettelaar. U passeert Boerderij Oud-Herlaer. Via de Mudakkerse Dijk en buurtschap Ruimel loopt U terug naar Sint-Michielsgestel. U wandelt vervolgens door Park Klein Ruwenberg. Ten slotte loopt U door (Sint- Michiels)Gestel terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Oude Toren. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer (beperkte openingstijden). (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Vanaf de Oude Toren tot aan wandelknooppunt 27 zijn GEEN MARKERINGEN. Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Dommel drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
Oude Toren – 27 – 25 – 26 – 58 – 28 – 01 – 02 – 27 – Oude Toren (lengte 6,4 km)
Oude Toren – 27 – 25 – 26 – 58 – 28 – 01 – 06 – 05 – 09 – 08 – 07 – 04 – 03 - 02 – 27 – Oude Toren (lengte 11,4 km)
Oude Toren – 27 – 25 – 26 – 58 – 28 – 01 – 06 – 05 – 09 – 19 – 17 – 16 – 15 – 14 – 18 - 08 – 07 – 04 – 03 - 02 – 27 – Oude Toren (lengte 15,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Groene Woud

Bijzonderheden wandelroutes

GPX GPX GPX GPX GPX GPX Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes

Wandelroute vanuit Sint-Michielsgestel van ongeveer 16 kilometer

Wandelroute vanuit Sint-Michielsgestel van ongeveer 6 kilometer

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

439. Wandelen in Sint-

Michielsgestel

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 11 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf de Oude Toren aan het Petrus Dondersplein in het centrum van Sint-Michielsgestel. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelroutenetwerk Het Groene Woud en wandelknooppunt 27 vlak voor de brug over de Dommel (Adrianusplein). Parkeerplaatsen zijn er voldoende in het centrum van Sint-Michielsgestel. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
Wandelroute Sint-Michielsgestel van ongeveer 6 kilometer U loopt vanaf het plein bij de Oude Toren, langs Toren4, over de Torenstraat naar de Dommel. Aan de drukke weg (Adrianusplein) ziet U vlak voor de oversteek van de Dommel, links het startbord van wandelroutenetwerk Het Groene Woud en wandelknooppunt 27. U volgt vanaf wandelknooppunt 27 het drukke fietspad langs de Adrianusplein in de richting van wandelknooppunt 25. Daar gaat U rechtsaf. Vervolgens loopt U om een plas naar de Dommel. Bij de Waterkrachtcentrale Dommelstroom steekt U de Dommel over. U wandelt daarna over Landgoed Zegenwerp. Bij de brug steekt U de drukke weg weer over en volgt steeds het pad langs de Dommel. Bij een andere fietsersbrug steekt U de Dommel over. U wandelt verderop door Park Klein Ruwenberg. Ten slotte loopt U door (Sint-Michiels)Gestel terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Oude Toren. Horeca alleen bij start en finish. (35% verhard – 65% onverhard)
Wandelroute Sint-Michielsgestel van ongeveer 11 kilometer U loopt vanaf het plein bij de Oude Toren, langs Toren4, over de Torenstraat naar de Dommel. Aan de drukke weg (Adrianusplein) ziet U vlak voor de oversteek van de Dommel, links het startbord van wandelroutenetwerk Het Groene Woud en wandelknooppunt 27. U volgt vanaf wandelknooppunt 27 het drukke fietspad langs het Adrianusplein in de richting van wandelknooppunt 25. Daar gaat U rechtsaf. Vervolgens loopt U om een plas naar de Dommel. Bij de Waterkrachtcentrale Dommelstroom steekt U de Dommel over. U wandelt daarna over Landgoed Zegenwerp. Bij de brug steekt U de drukke weg weer over en volgt steeds het pad langs de Dommel. Bij buurtschap Halder steekt U de Dommel over en wandelt langs Kasteel Nieuw-Herlaer. Verderop passeert U Landhuis Haanwijk en Museum Romeins Halder. Via de Mudakkerse Dijk en buurtschap Ruimel loopt U terug naar Sint- Michielsgestel. U wandelt vervolgens door Park Klein Ruwenberg. Ten slotte loopt U door (Sint-Michiels)Gestel terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Oude Toren. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer (beperkte openingstijden). (40% verhard – 60% onverhard)
Wandelroute Sint-Michielsgestel van ongeveer 16 kilometer U loopt vanaf het plein bij de Oude Toren, langs Toren4, over de Torenstraat naar de Dommel. Aan de drukke weg (Adrianusplein) ziet U vlak voor de oversteek van de Dommel, links het startbord van wandelroutenetwerk Het Groene Woud en wandelknooppunt 27. U volgt vanaf wandelknooppunt 27 het drukke fietspad langs het Adrianusplein in de richting van wandelknooppunt 25. Daar gaat U rechtsaf. Vervolgens loopt U om een plas naar de Dommel. Bij de Waterkrachtcentrale Dommelstroom steekt U de Dommel over. U wandelt daarna over Landgoed Zegenwerp. Bij de brug steekt U de drukke weg weer over en volgt steeds het pad langs de Dommel. Bij buurtschap Halder steekt U de Dommel over en wandelt langs Kasteel Nieuw-Herlaer. Verderop passeert U Landhuis Haanwijk en Museum Romeins Halder. Dan maakt U een rondgang over Landgoed Haanwijk en Landgoed Pettelaar. U passeert Boerderij Oud-Herlaer. Via de Mudakkerse Dijk en buurtschap Ruimel loopt U terug naar Sint- Michielsgestel. U wandelt vervolgens door Park Klein Ruwenberg. Ten slotte loopt U door (Sint-Michiels)Gestel terug naar het startpunt van de wandelroute bij de Oude Toren. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer (beperkte openingstijden). (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
43906. Nummering wandelroute startplaats Sint-Michielsgestel Oude Toren: Oude Toren – 27 – 25 – 26 – 58 – 28 – 01 – 02 – 27 – Oude Toren (lengte 6,4 km) 43911. Nummering wandelroute startplaats Sint-Michielsgestel Oude Toren: Oude Toren – 27 – 25 – 26 – 58 – 28 – 01 – 06 – 05 – 09 – 08 – 07 – 04 – 03 - 02 – 27 – Oude Toren (lengte 11,4 km) 43916. Nummering wandelroute startplaats Sint-Michielsgestel Oude Toren: Oude Toren – 27 – 25 – 26 – 58 – 28 – 01 – 06 – 05 – 09 – 19 – 17 – 16 – 15 – 14 – 18 - 08 – 07 – 04 – 03 - 02 – 27 – Oude Toren (lengte 15,7 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Vanaf de Oude Toren tot aan wandelknooppunt 27 zijn GEEN MARKERINGEN. Bij nat weer zijn de laarzenpaden langs de Dommel drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn.
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes