Made with MAGIX by Mat Maessen

487. Wandelen in Oeffelt

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10, 13 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Raadhuisplein in Oeffelt. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Land van Cuijk aan het Raadhuisplein in Oeffelt. Parkeerplaatsen zijn er voldoende aan het Raadhuisplein of de Schoolstraat. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Oeffelt Raadhuisplein

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Oeffelt van ongeveer 5 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Land van Cuijk aan het Raadhuisplein in Oeffelt. U gaat vanaf het Raadhuisplein rechtsaf en volgt de paralelweg langs de drukke Molenstraat tot aan wandelknooppunt 57 op de hoek met de Lietingsestraat. Daarna wandelt U verder in de richting van wandelknooppunt 21. Verderop passeert U de molen de Voorruitgang en het Monument of Royal Air Force Lancaster Squad. U wandelt het dorp uit via buurtschap ’t Looi. Daarna loopt U over de dijk naar natuurgebied de Oeffelter Meent. Vervolgens wandelt U door dit natuurgebied en weer terug naar Oeffelt onderlangs de dijk. In Oeffelt passeert U de San Salvatorkerk. Ten slotte loopt U door het dorp terug naar het oude raadhuis aan het Raadhuisplein. Horeca bij start en finish. (60% verhard – 40% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Oeffelt van ongeveer 10 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Land van Cuijk aan het Raadhuisplein in Oeffelt. U gaat vanaf het Raadhuisplein rechtsaf en volgt de paralelweg langs de drukke Molenstraat tot aan wandelknooppunt 57 op de hoek met de Lietingsestraat. Daarna wandelt U verder in de richting van wandelknooppunt 21. Verderop passeert U de molen de Voorruitgang en het Monument of Royal Air Force Lancaster Squad. U wandelt het dorp uit via buurtschap ’t Looi. Daarna loopt U door het karakteristieke Maasheggenlandschap naar Klooster Sint Agatha. Vervolgens wandelt U afwisselend langs de Maas en door het prachtige natuurgebied de Oeffelter Meent. Na wandelknooppunt 54 loopt U terug naar Oeffelt. In Oeffelt passeert U de San Salvatorkerk. Ten slotte loopt U door het dorp terug naar het oude raadhuis aan het Raadhuisplein. Horeca alleen bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)

Wandelroute vanuit Oeffelt van ongeveer 13 kilometer

Cafe Die 2 Dorpsstraat 16 5441 AC Oeffelt (beperkte openingstijden)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Land van Cuijk aan het Raadhuisplein in Oeffelt. U gaat vanaf het Raadhuisplein rechtsaf en volgt de paralelweg langs de drukke Molenstraat tot aan wandelknooppunt 57 op de hoek met de Lietingsestraat. Daarna wandelt U verder in de richting van wandelknooppunt 21. Verderop passeert U de molen de Voorruitgang en het Monument of Royal Air Force Lancaster Squad. U wandelt het dorp uit via buurtschap ’t Looi. Daarna loopt U over de dijk met mooi uitzicht over het karakteristieke Maasheggengebied. Vervolgens wandelt U steeds door het prachtige natuurgebied de Oeffelter Meent. U passeert het Veerhuis. Vervolgens volgt U, ook na de Maasbrug, steeds het pad langs de Maas. Bij wandelknooppunt 14 gaat U door het klaphek rechtdoor (begrazingsgebied). Bij wandelknooppunt 17 volgt U de dijk richting Oeffelt. Verderop loopt U over Hoogveld en door buurtschap Werveld. Na wandelknooppunt 27 volgt U het traject van het Duits Lijntje en de loop van de Oeffeltsche Raam. Ten slotte loopt U door Oeffelt terug naar het oude raadhuis aan het Raadhuisplein. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
Bij hoogwater van de Maas kunt U de wandelroutes beter mijden. Bij nat weer zijn de laarzenpaden in de Oeffelter Meent en langs de Maas drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 48713 en 48716 gaat U bij wandelknooppunt 14 rechtdoor door het klaphekje (begrazingsgebied).
Startbord – 57 – 21 – 20 – 60 – 96 – 97 – 54 – 56 – 57 – richting 58 tot startbord (lengte 5,3 km)
Startbord – 57 – 21 – 20 – 60 – 62 – 48 – 49 – 50 – 96 – 97 – 51 – 52 – 53 – 54 – 56 – 57 – richting 58 tot startbord (lengte 9,9 km)
Startbord – 57 – 21 - 20 – 60 – 96 – 97 – 51 – 52 – 53 – 61 – 98 – 13 – 14 – 16 – 17 – 11 – 12 – 10 – 28 – 27 – 59 – 58 – richting 57 tot startbord (13,4 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Land van Cuijk

Bijzonderheden wandelroutes

Wandelroute vanuit Oeffelt van ongeveer 16 kilometer

De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Land van Cuijk aan het Raadhuisplein in Oeffelt. U gaat vanaf het Raadhuisplein rechtsaf en volgt de paralelweg langs de drukke Molenstraat tot aan wandelknooppunt 57 op de hoek met de Lietingsestraat. Daarna wandelt U verder in de richting van wandelknooppunt 21. Verderop passeert U de molen de Voorruitgang en het Monument of Royal Air Force Lancaster Squad. U wandelt het dorp uit via buurtschap ’t Looi. Daarna loopt U over de dijk met mooi uitzicht over het karakteristieke Maasheggengebied. Vervolgens wandelt U steeds door het prachtige natuurgebied de Oeffelter Meent. U passeert het Veerhuis. Vervolgens volgt U, ook na de Maasbrug, steeds het pad langs de Maas. Bij wandelknooppunt 14 gaat U door het klaphek rechtdoor (begrazingsgebied). Bij wandelknooppunt 17 volgt U de dijk richting Beugen. Verderop loopt U door buurtschap Helbroek. Daarna wandelt U door natuurreservaat de Vilt. Eerst langs waterplas de Grote Vilt. Daarna langs de Kleine Vilt. Na de Viltseweg loopt U over het traject van het voormalige Duitse Lijntje. Verderop volgt U de loop van de Oeffeltsche Raam terug naar Oeffelt. Ten slotte loopt U door het dorp terug naar het oude raadhuis aan het Raadhuisplein. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)
Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX GPX
Startbord – 57 – 21 - 20 – 60 – 96 – 97 – 51 – 52 – 53 – 61 – 98 – 13 – 14 – 16 – 17 – 86 – 87 - 77 – 29 – 75 – 27 – 59 – 58 – richting 57 tot startbord (16,4 km)
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

487. Wandelen in

Oeffelt

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 5, 10, 13 of 16 kilometer middels wandelknooppunten vanaf het Raadhuisplein in Oeffelt. De wandelroutes beginnen en eindigen bij het startbord van wandelnetwerk Land van Cuijk aan het Raadhuisplein in Oeffelt. Parkeerplaatsen zijn er voldoende aan het Raadhuisplein of de Schoolstraat. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Land van Cuijk aan het Raadhuisplein in Oeffelt. U gaat vanaf het Raadhuisplein rechtsaf en volgt de paralelweg langs de drukke Molenstraat tot aan wandelknooppunt 57 op de hoek met de Lietingsestraat. Daarna wandelt U verder in de richting van wandelknooppunt 21. Verderop passeert U de molen de Voorruitgang en het Monument of Royal Air Force Lancaster Squad. U wandelt het dorp uit via buurtschap ’t Looi. Daarna loopt U over de dijk naar natuurgebied de Oeffelter Meent. Vervolgens wandelt U door dit natuurgebied en weer terug naar Oeffelt onderlangs de dijk. In Oeffelt passeert U de San Salvatorkerk. Ten slotte loopt U door het dorp terug naar het oude raadhuis aan het Raadhuisplein. Horeca bij start en finish. (60% verhard – 40% onverhard)
Wandelroute Oeffelt van ongeveer 10 kilometer De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Land van Cuijk aan het Raadhuisplein in Oeffelt. U gaat vanaf het Raadhuisplein rechtsaf en volgt de paralelweg langs de drukke Molenstraat tot aan wandelknooppunt 57 op de hoek met de Lietingsestraat. Daarna wandelt U verder in de richting van wandelknooppunt 21. Verderop passeert U de molen de Voorruitgang en het Monument of Royal Air Force Lancaster Squad. U wandelt het dorp uit via buurtschap ’t Looi. Daarna loopt U door het karakteristieke Maasheggenlandschap naar Klooster Sint Agatha. Vervolgens wandelt U afwisselend langs de Maas en door het prachtige natuurgebied de Oeffelter Meent. Na wandelknooppunt 54 loopt U terug naar Oeffelt. In Oeffelt passeert U de San Salvatorkerk. Ten slotte loopt U door het dorp terug naar het oude raadhuis aan het Raadhuisplein. Horeca alleen bij start en finish. (40% verhard – 60% onverhard)
Wandelroute Oeffelt van ongeveer 13 kilometer De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Land van Cuijk aan het Raadhuisplein in Oeffelt. U gaat vanaf het Raadhuisplein rechtsaf en volgt de paralelweg langs de drukke Molenstraat tot aan wandelknooppunt 57 op de hoek met de Lietingsestraat. Daarna wandelt U verder in de richting van wandelknooppunt 21. Verderop passeert U de molen de Voorruitgang en het Monument of Royal Air Force Lancaster Squad. U wandelt het dorp uit via buurtschap ’t Looi. Daarna loopt U over de dijk met mooi uitzicht over het karakteristieke Maasheggengebied. Vervolgens wandelt U steeds door het prachtige natuurgebied de Oeffelter Meent. U passeert het Veerhuis. Vervolgens volgt U, ook na de Maasbrug, steeds het pad langs de Maas. Bij wandelknooppunt 14 gaat U door het klaphek rechtdoor (begrazingsgebied). Bij wandelknooppunt 17 volgt U de dijk richting Oeffelt. Verderop loopt U over Hoogveld en door buurtschap Werveld. Na wandelknooppunt 27 volgt U het traject van het Duits Lijntje en de loop van de Oeffeltsche Raam. Ten slotte loopt U door Oeffelt terug naar het oude raadhuis aan het Raadhuisplein. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (45% verhard – 55% onverhard)
48705. Nummering wandelroute startplaats Oeffelt Raadhuisplein: Startbord – 57 – 21 – 20 – 60 – 96 – 97 – 54 – 56 – 57 – richting 58 tot startbord (lengte 5,3 km) 48710. Nummering wandelroute startplaats Oeffelt Raadhuisplein: Startbord – 57 – 21 – 20 – 60 – 62 – 48 – 49 – 50 – 96 – 97 – 51 – 52 – 53 – 54 – 56 – 57 – richting 58 tot startbord (lengte 9,9 km) 48713. Nummering wandelroute startplaats Oeffelt Raadhuisplein: Startbord – 57 – 21 - 20 – 60 – 96 – 97 – 51 – 52 – 53 – 61 – 98 – 13 – 14 – 16 – 17 – 11 – 12 – 10 – 28 – 27 – 59 – 58 – richting 57 tot startbord (13,4 km) 48716. Nummering wandelroute startplaats Oeffelt Raadhuisplein: Startbord – 57 – 21 - 20 – 60 – 96 – 97 – 51 – 52 – 53 – 61 – 98 – 13 – 14 – 16 – 17 – 86 – 87 - 77 – 29 – 75 – 27 – 59 – 58 – richting 57 tot startbord (16,4 km)
De wandelroute start bij het startbord van wandelnetwerk Land van Cuijk aan het Raadhuisplein in Oeffelt. U gaat vanaf het Raadhuisplein rechtsaf en volgt de paralelweg langs de drukke Molenstraat tot aan wandelknooppunt 57 op de hoek met de Lietingsestraat. Daarna wandelt U verder in de richting van wandelknooppunt 21. Verderop passeert U de molen de Voorruitgang en het Monument of Royal Air Force Lancaster Squad. U wandelt het dorp uit via buurtschap ’t Looi. Daarna loopt U over de dijk met mooi uitzicht over het karakteristieke Maasheggengebied. Vervolgens wandelt U steeds door het prachtige natuurgebied de Oeffelter Meent. U passeert het Veerhuis. Vervolgens volgt U, ook na de Maasbrug, steeds het pad langs de Maas. Bij wandelknooppunt 14 gaat U door het klaphek rechtdoor (begrazingsgebied). Bij wandelknooppunt 17 volgt U de dijk richting Beugen. Verderop loopt U door buurtschap Helbroek. Daarna wandelt U door natuurreservaat de Vilt. Eerst langs waterplas de Grote Vilt. Daarna langs de Kleine Vilt. Na de Viltseweg loopt U over het traject van het voormalige Duitse Lijntje. Verderop volgt U de loop van de Oeffeltsche Raam terug naar Oeffelt. Ten slotte loopt U door het dorp terug naar het oude raadhuis aan het Raadhuisplein. Horeca bij start en finish en na ongeveer 7 kilometer. (40% verhard – 60% onverhard)

Bijzonderheden wandelroutes

Bij hoogwater van de Maas kunt U de wandelroutes beter mijden. Bij nat weer zijn de laarzenpaden in de Oeffelter Meent en langs de Maas drassig. Ook sommige onverharde paden kunnen drassig zijn. In de wandelroutes 48713 en 48716 gaat U bij wandelknooppunt 14 rechtdoor door het klaphekje (begrazingsgebied).
Wandelroute Oeffelt van ongeveer 5 kilometer
Wandelroute Oeffelt van ongeveer 16 kilometer
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes