Made with MAGIX by Mat Maessen

534. Wandelen in Tilburg

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 en 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant Auberge du Bonheur aan de Bredaseweg in Tilburg. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 30. Vlakbij staat ook een overzichtsbord van wandelroutes in de Oude Waranda. Er is een grote parkeerplaats Auberge du Bonheur. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.

Startplaats Tilburg Auberge du Bonheur

© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website. Bij het maken van deze website is door de maker de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De maker van deze website is echter nimmer aansprakelijk voor fouten in de informatie. Deelname aan de wandelroutes zoals op www.wandelknooppunt.nl gepubliceerd is altijd voor eigen risico. De maker van deze website is nimmer aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens een der wandelroutes.

Wandelroute vanuit Tilburg van ongeveer 6 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 30 aan het pad achter Auberge du Bonheur. U loopt door de brede laan (richting GROTTO) in de richting van wandelknooppunt 31. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door de Oude Waranda, een sterrenbos dat uniek is in Nederland. Vanuit een centraal punt lopen acht lanen naar de hoeken van dit sterrenbos. U wandelt al slingerend door dit prachtige bos met een diversiteit aan fauna en passeert het bijzondere gebouw van Grotto. Aan het eind van de route komt U vlak langs de Tilburgse Universiteit. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant en Hotel Auberge du Bonheur. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 5% verhard – 90% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Tilburg van ongeveer 9 kilometer

De wandelroute start bij wandelknooppunt 30 aan het pad achter Auberge du Bonheur. U loopt door de brede laan (richting GROTTO) in de richting van wandelknooppunt 31. Tijdens deze wandelroute wandelt U eerst steeds door de Oude Waranda, een sterrenbos dat uniek is in Nederland. Vanuit een centraal punt lopen acht lanen naar de hoeken van dit sterrenbos. U wandelt al slingerend door dit prachtige bos met een diversiteit aan fauna en passeert het bijzondere gebouw van Grotto. Daarna steekt U het spoor over en wandelt U door het Wandelbos, een gezinspark in de stad. Via Station Tilburg University loopt U langs de Universiteit van Tilburg terug naar de Oude Waranda. Ten slotte loopt U door het bos terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant en Hotel Auberge du Bonheur. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 en 7 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
Naar Google Maps Naar Google Maps

Wandelroute vanuit Tilburg van ongeveer 15 kilometer

Auberge du Bonheur Bredaseweg 441 5036 NA Tilburg www.bonheurhorecagroep.nl
De wandelroute start bij wandelknooppunt 30 aan het pad achter Auberge du Bonheur. U loopt door de brede laan (richting GROTTO) in de richting van wandelknooppunt 31. Tijdens deze wandelroute wandelt U eerst door de Oude Waranda, een sterrenbos dat uniek is in Nederland. Na wandelknooppunt 72 steekt U de drukke Bredaseweg over en passeert Landgoed Sparrenhof. Vervolgens loopt U over slingerende bospaden door het Heidepark. Via een lange kasseiweg (Pompstationweg) bereikt U de drukke Gilzerbaan en passeert U het pompstation van Brabant Water. Verderop wandelt U langs de Oude Leij en vervolgt steeds het Eekhoornpad. Daarna loopt U over de terreinen van zorginstelling Amarant terug naar het Heidepark. U passeert Villa Vredelust en steekt na wandelknooppunt 72 weer de drukke Bredaseweg over. U komt weer in het sterrenbos de Oude Waranda en wandelt al slingerend door dit prachtige bos met een diversiteit aan fauna. U passeert het bijzondere gebouw van Grotto. Aan het eind van de route komt U vlak langs de Tilburgse Universiteit. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant en Hotel Auberge du Bonheur. Horeca bij start en finish en na ongeveer 10 en 12 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
Sommige onverharde bospaden kunnen drassig zijn. In wandelroute 53415 zijn de wandelknooppuntpalen 72, 90, 14 en 17 dubbel geplaatst.
30 – 31 – 72 – 10 – 32 – 34 – 36 – 30 (lengte 5,5 km)
30 – 31 – 72 – 10 – 32 – 34 – 35 – 38 – 23 – 36 – 30 (lengte 9,2 km)
30 – 31 – 72 – 18 – 19 – 20 – 90 – 14 – 65 – 16 – 17 – 18 – 72 – 10 – 32 – 34 – 36 – 30 (lengte 14,7 km)
Naar Google Maps Naar Google Maps Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Naar RouteYou Wandelnetwerk Tilburg

Bijzonderheden wandelroutes

Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes GPX GPX GPX GPX GPX GPX
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
© Alle rechten voorbehoudem. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, of film, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.

534. Wandelen in

Tilburg

Op deze pagina krijgt U informatie over de wandelroutes van (ongeveer) 6, 9 en 15 kilometer middels wandelknooppunten vanaf Restaurant Auberge du Bonheur aan de Bredaseweg in Tilburg. De wandelroutes beginnen en eindigen bij wandelknooppunt 30. Vlakbij staat ook een overzichtsbord van wandelroutes in de Oude Waranda. Er is een grote parkeerplaats Auberge du Bonheur. Bij start en finish is horeca. Veel wandelplezier.
De wandelroute start bij wandelknooppunt 30 aan het pad achter Auberge du Bonheur. U loopt door de brede laan (richting GROTTO) in de richting van wandelknooppunt 31. Tijdens deze wandelroute wandelt U steeds door de Oude Waranda, een sterrenbos dat uniek is in Nederland. Vanuit een centraal punt lopen acht lanen naar de hoeken van dit sterrenbos. U wandelt al slingerend door dit prachtige bos met een diversiteit aan fauna en passeert het bijzondere gebouw van Grotto. Aan het eind van de route komt U vlak langs de Tilburgse Universiteit. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant en Hotel Auberge du Bonheur. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 kilometer. (GROENE ROUTE 5% verhard – 90% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 30 aan het pad achter Auberge du Bonheur. U loopt door de brede laan (richting GROTTO) in de richting van wandelknooppunt 31. Tijdens deze wandelroute wandelt U eerst steeds door de Oude Waranda, een sterrenbos dat uniek is in Nederland. Vanuit een centraal punt lopen acht lanen naar de hoeken van dit sterrenbos. U wandelt al slingerend door dit prachtige bos met een diversiteit aan fauna en passeert het bijzondere gebouw van Grotto. Daarna steekt U het spoor over en wandelt U door het Wandelbos, een gezinspark in de stad. Via Station Tilburg University loopt U langs de Universiteit van Tilburg terug naar de Oude Waranda. Ten slotte loopt U door het bos terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant en Hotel Auberge du Bonheur. Horeca bij start en finish en na ongeveer 3 en 7 kilometer. (GROENE ROUTE 30% verhard – 70% onverhard)
De wandelroute start bij wandelknooppunt 30 aan het pad achter Auberge du Bonheur. U loopt door de brede laan (richting GROTTO) in de richting van wandelknooppunt 31. Tijdens deze wandelroute wandelt U eerst door de Oude Waranda, een sterrenbos dat uniek is in Nederland. Na wandelknooppunt 72 steekt U de drukke Bredaseweg over en passeert Landgoed Sparrenhof. Vervolgens loopt U over slingerende bospaden door het Heidepark. Via een lange kasseiweg (Pompstationweg) bereikt U de drukke Gilzerbaan en passeert U het pompstation van Brabant Water. Verderop wandelt U langs de Oude Leij en vervolgt steeds het Eekhoornpad. Daarna loopt U over de terreinen van zorginstelling Amarant terug naar het Heidepark. U passeert Villa Vredelust en steekt na wandelknooppunt 72 weer de drukke Bredaseweg over. U komt weer in het sterrenbos de Oude Waranda en wandelt al slingerend door dit prachtige bos met een diversiteit aan fauna. U passeert het bijzondere gebouw van Grotto. Aan het eind van de route komt U vlak langs de Tilburgse Universiteit. Ten slotte loopt U terug naar het startpunt van de wandelroute bij Restaurant en Hotel Auberge du Bonheur. Horeca bij start en finish en na ongeveer 10 en 12 kilometer. (GROENE ROUTE 20% verhard – 80% onverhard)
53406. Nummering wandelroute startplaats Tilburg Auberge du Bonheur: 30 – 31 – 72 – 10 – 32 – 34 – 36 – 30 (lengte 5,5 km) 53409. Nummering wandelroute startplaats Tilburg Auberge du Bonheur: 30 – 31 – 72 – 10 – 32 – 34 – 35 – 38 – 23 – 36 – 30 (lengte 9,2 km) 53415. Nummering wandelroute startplaats Tilburg Auberge du Bonheur: 30 – 31 – 72 – 18 – 19 – 20 – 90 – 14 – 65 – 16 – 17 – 18 – 72 – 10 – 32 – 34 – 36 – 30 (lengte 14,7 km)

Bijzonderheden wandelroutes

Sommige onverharde bospaden kunnen drassig zijn. In wandelroute 53415 zijn de wandelknooppuntpalen 72, 90, 14 en 17 dubbel geplaatst.
Print Nummering Wandelroutes Print Nummering Wandelroutes
Wandelroute Tilburg van ongeveer 6 kilometer
Wandelroute Tilburg van ongeveer 9 kilometer
Wandelroute Tilburg van ongeveer 15 kilometer
GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps GPX GPX Naar RouteYou Naar RouteYou Naar Google Maps Naar Google Maps